„Dobra stara vremena“.

0
764
Stiv Cinik

Osim u njihovim redovnim poslovima, bili su dosta aktivni u satiri i karikaturama. Danas je teško nadoknaditi prazninu koja se stvorila zbog njihove ne aktivnosti.