Dogovoreno kokodakanje

0
777

Sada je jasno da je sabor samo loša kazališna predstava za naivne. Ispostavilo se da postoje scenaristi i režiseri koji unaprijed prema naputku vladajućih dogovore pitanja i odgovore.