Po čemu bi se moglo pamtiti Markićkino doba?

0
384

Grijeh struktura lagano odlazi u bespuća povijesne zbiljnosti iako ga ima više no ikad.