Krivotvoreni potpis onemogućava projekt JARUN PANORAMA vrijedan 300 milijuna eura!

0
1471

Općinski sud u Zaprešiću trebao bi riješiti slučaj krivotvorene oporuke i kupoprodajnog ugovora koji blokira izgradnju novog zagrebačkog bloka sa 7 nebodera. Ovaj slučaj pokazuje, kada je u pitanju sukob interesa, u uvjetima korumpiranog pravosuđa sudske rasprave mogu trajati desetljećima.

Projekt izgradnje novog stambeno – poslovnog kompleksa JARUN PANORAMA kod  zagrebačkog kružnog toka, popularno nazvanog Rotor, nije moguće realizirati sve dok se ne riješi imovinsko pravni spor koji se vodi na Općinskom sudu u Novom Zagrebu, stalnoj službi u Zaprešiću. Cijeli projekt je blokiran zbog parcela koje se nalaze u samom središtu zamišljenog projekta od oko 4.000 kvadratnih metara, a čije vlasništvo nije definirano, zbog čega se već deset godina vodi bizaran sudski spor u kojem će posljednju riječ imati sudski vještaci – grafolozi, jer je, kako tvrde tužitelji, krivotvoren potpis na kupoprodajnom i darovnom ugovoru.
Jarun panorama naziv je novog megalomanskog projekta prema kojem bi uz Rotor trebalo izgraditi čak 7 nebodera od kojih bi najviši imao čak 19 katova.  Cijeli kompleks zamišljen je kao stambeno – poslovna četvrt koja bi imala oko 370 stanova, poslovnih prostora, ureda, trgovina…. Pored 19 nadzemnih garaža, planira se čak 6 podzemnih etaža s parkiralištima. Južni ulaz u Zagreb tako bi dobio novu vizuru koja bi se mogla uklopiti u preizgrađeni prostor u okolici zagrebačke Arene. Izvorni autor ovog projekta je tvrtka Stimar d.o.o. u suradnji s graditeljsko –konzultantskom-projektnom ekipom koju predvodi Mladen Vedriš. Ukupna površina građevinske parcele veličine je 35.000 kvadratnih metara, a parcelu omeđuju rijeka Sava sa sjeverne strane, te Rotor s istoka i priključak na autoput s južne strane. Vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na oko 300 milijuna eura, a do sada je u njegovu pripremu već uloženo preko 20 milijuna eura.

Bespuća sudskih parnica

Loading...

S obzirom da je ovdje riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji u nekretnine od osamostaljenja Hrvatske, jasno je da je interes graditeljskog lobija imati čisto i uređeno građevinsko zemljište bez sudskih sporova, zbog toga postoji interes da se taj postupak što prije sudski okonča, no on usprkos svega raje preko deset godina jer tužitelji ne žele ostati bez svojeg zemljišta koje im po zakonu pripada, a kojeg bi trebali izgubiti, kako kažu na temelju krivotvorenih potpisa.
Sporno zemljište, koje je predmet sudske rasprave, i zbog kojeg se ne može početi s realizacijom gradnje novih zagrebačkih nebodera, nalazi se baš u središtu budućeg građevinskog kompleksa Jarun panorama. To zemljište je pripadalo pokojnoj vlasnici Sofiji Šetina koja je imala jedine zakonite vlasnike kod tužitelja koje zastupa Ivan Lešer. U međuvremenu, kako kažu tužitelji, pojavila se stanovita Ana Levojević s darovnim i kupoprodajnim ugovorom na kojem se nalazi krivotvoreni potpis Sofije Šetina. Svojom tužbom tužitelji osporavaju darovni i kupoprodajni ugovor i onemogućavaju da budući investitori otkupe od Ane Levojević zemljište koje joj ne pripada. Kako bi se utvrdilo jesu li potpisi krivotvoreni ili ne, angažiraju se stručnjaci grafolozi i dolazi do zapleta koji će vjerojatno imati epilog prema odredbama kaznenog zakona, uz prethodne kaznene prijave i tužbe.

Nepodudaranje nalaza grafologa

Prema spornim i nespornim potpisima, koje ovdje prilažemo kako bi se čitaoci i osobno uvjerili o čemu grafolozi raspravljaju, dva grafologa donose dijametralno suprotne nalaze.
Poznati i priznati zagrebački grafolog Marijan Krajna uspoređivao je potpise Sofije Šetine sa kartona deponiranih potpisa koji su zatraženi od Hrvatske poštanske banke gdje su potpisi bili deponirani, i ti potpisi određeni su kao nesporni, s potpisima koji su se nalazili na darovnom i kupoprodajnom ugovoru kojim je navodno Sofija Šetina ustupila zemljišta Ani Levojević. Krajina je napisao da komparacijom spornih potpisa koji se nalaze ispod teksta „prodavatelj“ na ugovoru o kupoprodaji nekretnina između Ane Levojević i Sofije Šetina kao i potpisa koji se nalazi ispod teksta „darovatelj“, s nespornim potpisima iz Hrvatske poštanske banke može se zaključiti da: „…broj i kvaliteta utvrđenih razlika upućuje na zaključak da sporni potpisi nisu napisani rukom Sofije Šetina. Utvrđene sličnosti nastale su kao rezultat imitiranja potpisa poznatog uzora…“ Dakle, grafolog Krajina decidirano je u svom nalazu iz kolovoza 2016. godine utvrdio krivotvorenje potpisa na kupoprodajnom i darovnom ugovoru.
Tuženica, Ana Levojević nezadovoljna je ovakvim vještačenjem potpisa i sud određuje novog grafologa, vještaka za rukopise i dokumente – Andreu Ledić iz „Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić“, koja donosi svoj nalaz koji je dijametralno suprotan od grafologa Krajine.
Grafolozi: Andrea Damir Marić i Željka Tkalac napisali su u svom nalazu od 02. 06. 2017. sljedeće:
„Detaljnom analizom te međusobnom usporedbom sva četiri sporna potpisa Sofije Šetine u rubrikama „darovatelj“ i „prodavatelj“ na predmetnim ugovorima utvrđeno je da pokazuju karakteristike rukopisa srednjeg stupnja ispisanosti, nešto slabije izraženog pritiska sredstva za pisanje o podlogu pisanja, desnog nagiba grafema uglavnom oblikovanih u reduciranoj formi (…) Isti su ispisani varijabilno, no u potpunosti odgovarajućim ritmom i dinamikom pisanja te ne nalazimo neke elemente krivotvorenja kao što su točke zastajkivanja, prepravljanje potpisa i sl.
Na ovaj nalaz imali primjedbe su imali tužitelji zbog grubig propusta u analizi potpisa, pa sudac Siniša Radanović sporne potpise daje na novo vještačenje, ali ponovo Andrei Ledić!

Odvjetnik prekida raspravu

Na prošloj raspravi vještakinja je pokušala obraniti svoj nalaz te je bila podvrgnuta ispitivanju odvjetnika tužitelja pri čemu nije mogla objasniti nagib pisma, različite boje i debljine sredstva za pisanje na spornim potpisima, nedostatak slova u imenu… Neugodnu situaciju po vještakinju Ledić prekinuo je sudac Radanović na inzistiranje odvjetnika Ivice Peze.
U želji da što prije okonča parnicu koja traje jedno desetljeće, sudac Radanović napravio je više procesnih propusta i najblaže rečeno, donio nekoliko spornih rješenja, kao što je spomenuti slučaj kad je sporno vještačenje grafologa dao na reviziju istim osobama koje su ga već vještačile, ili kad je odbio provesti saslušanje medicinskog vještaka tuženika koji je donio, kao i u slučaju grafologa, suprotan nalaz od vještaka tužitelja. Na kraju sudac Radanović radi novi presedan i za cijelo vrijeme, koliko je trajala ova rasprava, nijednom ne provodi saslušanje tuženice Ane Levojević.
U trenutku kada je sudac pokušao zaključiti raspravu odbacujući nove prijedloge za vještačenja i svjedoke, tužitelji traže njegovo izuzeće i sprečavaju donošenje presude u korist tuženika.

Argumenti protiv suca

Tužitelji Lešter, Čolig i dr, u obrazloženju zahtjeva za izuzećem suca Radanovića iz ovog predmeta pojašnjavaju što se u proteklih deset godina događalo s ovim predmetom i kakav je interes Grada Zagreba za građevinskom parcelom pored Rotora. Tužitelji tako navode da se ova parnica vodi povodom njihove tužbe radi utvrđenja ništetnosti ugovora o kupoprodaji nekretnina te ugovora o darovanju nekretnina. Na osnovi tih ugovora, a temeljem krivotvorenih potpisa, u zemljišnim knjigama je promijenjeno vlasništvo nad nekretninama, te su nekretnine došle u posjed nevlasnika.
Tužitelji podsjećaju da je  osporavajući  grafološki nalaz A. Ledić predan sudu neposredno nakon  ponovnog izbora Milana Bandića za gradonačelnika Zagreba, koji je vrlo zainteresiran za ishod ovog spora. Inače, vještakinja Andrea Ledić snaha je dugogodišnjeg direktora jedne podružnice Grada Zagreba, pa se i sama nalazi u sukobu interesa. Vještak A. Ledić je svoj grafološki nalaz odlučila „pojačati“ te je zatražila mimo  naloga suda i  dva supotpisa od osoba iz odjela na kojem je ona šef.

Sporni potpisi i Ana

Prema tužiteljima, zabrinjavajuće je to što su, dok se vodi spor za utvrđivanje ništetnosti spornih ugovora, u ZK odjelu  donijeta tri 3 rješenja Sanje Novak kojima se nalaže brisanje plombi, odbijanje zabilježbe spora i odbijanje prijedloga nas tužitelja radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine, a u međuvremenu je nekretnina opterećena nerazumno visokim kreditom od preko 3 milijuna eura., a upravo je ova parcela bila čisto vlasništvo Sofije Šetina, a da prethodno nije provedeno rješenje Općinskog suda u Zaprešiću iz 2008. godine.
Tužitelji navode, s obzirom da je grafologinja A. Ledić u ovom slučaju ključna osoba, njezinu spornu neovisnost s obzirom, prema informacijama iz jednih dnevnih novina da njezin punac i suprug u milijunskim dugovima prema Gradu Zagrebu, a Grad Zagreb je stranka zainteresirana za ishod ovog postupka.
I na kraju, tužitelju u podnesku predsjedniku suda spominju kako je supruga raspravnog suca  Siniše Radanovića, Ivana Radanović, zaposlena u Skupštini zagrebačke županije. Njegova supruga je u jednom  netransparentnom i nejasnom postupku omogućila prenamjenu više milijuna kvadrata poljoprivrednog zemljišta čime je vrijednost istog zemljišta potpisom pera povećana sa 5-6 miliona eura na oko 100 miliona eura!
Ovaj slučaj pokazuje sukob interesa na svim razinama, a problem je samo krivotvoreni potpis.