Spašava li se opet državni proračun pljačkom naroda?

0
1170

Na česte kritike u medijima FINA se nedavno očitovala na svojim službenim stranicama uz gomile samohvale, navodeći kako je upravo nužna, i kako je takva institucija veoma bitna za funkcioniranje jedne uređene države, koja zapošljava skoro pa 3.500 tisuća ljudi. Kao da Uprava i zaposlenici FINE s jedne, i građani s druge strane, žive u dva različita svijeta, pa jedni druge teško razumiju. Posebice FINA, očigledno ne razumije iz kojih razloga se u ljudima gomila ogorčenost, ne samo da ne razumije već se i hvali kako je u postupcima ovrhe učinkovita

Ova Država neprijatelj je vlastitom narodu“ komentira gospodin na izlazu iz FINE dok u ruci drži izvješće o blokadi računa koje mu je FINA, naravno naplatila, iako je pravo na pristup informaciji besplatno i zajamčeno zakonom. Zakon je odavno u Hrvatskoj na vagi, primjenjuje se nejednako, i uopće se ne zna, kad kako i u kojoj situaciji će „institucije koje rade svoj posao“nešto utemeljeno na zakonu reći, a kamo li što će odlučiti. FINA, nasljedstvo iz Jugoslavije, pravni sljednik Službe društvenog knjigovodstva i Zavoda za platni promet „više je nego opravdala svoje postojanje“, piše na njenim web stranicama. Fina za državu radi one poslove u kojima se prepoznaju mogućnosti potencijala Fine i koji su poslovi u pravilu od općeg društvenog interesa i trebaju se učiniti na efikasniji i isplativiji način. Na česte kritike u medijima FINA se nedavno očitovala na svojim službenim stranicama uz gomile samohvale, navodeći kako je upravo nužna, i kako je takva institucija veoma bitna za funkcioniranje jedne uređene države, koja zapošljava skoro pa 3.500 tisuća ljudi.

Kao da Uprava i zaposlenici FINE s jedne, i građani s druge strane, žive u dva različita svijeta, pa jedni druge teško razumiju. Posebice FINA, očigledno ne razumije iz kojih razloga se u ljudima gomila ogorčenost, ne samo da ne razumije već se i hvali kako je u postupcima ovrhe učinkovita!!!

Loading...

Što se tiče poslova prisilne naplate, Financijska je agencija zakonski dobila ovlasti provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Prisjetimo se samo koliko su prije trajali ovršni postupci i koliko je tražbina naplaćeno. Financijska agencija u ovome je slučaju čisti pružatelj usluge provedbe ovrha, jeftin i efikasan……“

I ne samo da se hvale svojim djelovanjem u Hrvatskoj već tvrde da su i druge zemlje Europe zainteresirane primijeniti jednak model kod sebe???!!!

Ovrhe bez nadzora

Kako je zapravo došlo do toga da se iz začaranog kruga ovrha koje provodi FINA građani teško izvlače i zašto Država i premijer Plenković ništa ne poduzimaju po pitanju rješavanja problema nezakonito blokiranih građana? Cijelu je priču zapravo zakuhala Vlada Jadranke Kosor koja je donijela Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima na temelju koje od 1. siječnja 2011. godine Financijska agencija (Fina) provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti. Iz naših izvora doznajemo da je i taj Zakon, poput popularnog Lex Agrokora, tada bio promptno donešen nakon što je bivši premijer Ivo Sanader javno obznanio da je Hrvatska „u banani.“ Zahvaljujući blokadama i ovrhama nad građanima i tvrtkama koje je 2011 godine provela FINA Vladi Jadranke Kosor nije bio potreban rebalans proračuna.

Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Naime, tada su još uvijek blokirani građani bili šokirani svime što se dogodilo i nadali se da će se stvar promijeniti. Ali od svega toga ništa. Upravo je Ministarstvo financija dalo takve široke ovlasti FINI da provodi ovrhe bez ikakvog nadzora i kontrole isprava koje joj se dostavljaju na direktnu naplatu. Upravo iz tog razloga ima više slučajeva u kojima su računi blokirani ovršnim ispravama koje su starije od 10 godina i za koje je nastupio zakonom propisani rok zastare, ili koje pak imaju neke druge zakonom propisane nedostatke, ali ih građani ne mogu riješiti, jer FINA ne kontrolira isprave. Bar tako kažu. Međutim, u posjedu smo dokumentacije iz kojih je vidljivo da FINA određenim ljudima i odvjetnicima prima naloge na naplatu bez ikakve provjere, pa čak i nakon radnog vremena, pa je tako iz očevidnika vidljivo da je nalog varaždinskog odvjetnika Hinka Žerjava u korist austrijske zadruge Posojilnica zaprimljen u 15:10 min, a proveden istog tog dana ujutro u 8:00?? Začujuđuće je i da FINA postupa po starom zakonu NN 91/10, 112/12, umjesto po novom, pa ispada da je FINA država u državi, a ne institucija Republike Hrvatske za koju vrijede jednaki zakoni kao i za sve druge.

Kreditni uredi – zločinačke organizacije

Fina je zadužena izvršavati osnove za plaćanje a nije ovlaštena određivati ili obustaviti ovrhu. A tko je onda dužan? Tko će zaustaviti nesmiljenu i bezočnu pljačku građana, koju ovršuju duhovi? Naime, račune nekoliko stotina građana blokiraju tvrtke koje su brisane iz sudskog registra, a FINA izvršava zapljenu i prijenos sredstava i prenosi ih, ne zna se kome. U prvih 60 dana FINA sredstva prenosi na rezervni račun, i s njima raspolaže i obavlja druge poslove, ali nakon proteka roka od 60 dana FINA bi morala prenijeti sredstva na račun ovrhovoditelja, međutim brisano trgovačko društvo nema račun otvoren ni u FINI, niti u nekoj drugoj banci. Kako je onda moguće provoditi ovrhu u korist brisanih trgovačkih društava, a stotine ljudi blokirano je sa iznosima koji se kreću od nekoliko desetaka tisuća kn, pa i do pola milijuna, iako su tim famoznim tzv. kreditnim uredima bili dužni svega petnaestak tisuća kn. Uz sve to, upravo te tvrtke sudionici su zločinačke organizacije koji su poslovali kroz tzv. kreditne urede, a čiji su djelatnici, njih 18 pravomoćno osuđeni zbog nelegalnog financijskog poslovanja, udruživanjem u zločinačku organizaciju. 660 građana službeno je registrirano kao oštećenici od tog zločinačkog udruženja, koja trgovačka društva su poimence u presudama Županijskog suda u Zagrebu navedena, na desetke njih, a nitko ni sa Županijskog suda, ni iz Vlade RH, pa ni iz neposredno nadležnog Ministarstva financija nije dao nalog da se računi građanima, žrtvama kaznenog djela deblokiraju. Ne samo da im nisu deblokirali račune, već su bjanko zadužnice koje su bile zaplijenjene u kreditnim uredima u akciji USKOK-a i Policije sada ponovno u prometu, ali sada po nalogu novog trgovačkog društva pod imenom Abisal faktor d.o.o.

Znači, kriminalci su osuđeni na guljenje grumpira, a građani na doživotno ropstvo?

FINA ne provodi samo ovrhe u korist tzv. kreditnih ureda čija su trgovačka društva brisana iz sudskog registra, već provodi ovrhe i u korist nelegalnih austrijskih zadruga, a novac prosljeđuje na račune u Austriju??!! I dok Sabor RH jednoglasno usvaja zakon Lex Škibola kojim je određeno da su ugovori o kreditu sklopljeni sa nelegalnim kreditorima ništetni, i ne proizvode nikakve pravne učinke od trenutka nastajanja, FINA prosljeđuje tim istim zadrugama novac na račune u Austriju i servisira njihove potrebe temeljem ništetnih i nezakonitih javnobilježničkih akata?

Detektivska agencija

Kad bismo i uvažavali opravdanja FINE i pozvali se na odredbu da ovrhu mora obustaviti sud, imamo saznanja o nekoliko desetaka slučajeva gdje sud, čak i kad Rješenjem obustavi ovrhu, danima ne šalje to Rješenje u FINU kako bi se računi deblokirali. Osim toga, sudovi rado donose odgodu ovrhe na novčanim sredstvima, jer za vrijeme odgode građanima nisu deblokirani računi, kako se to možda oni uzaludno ponadaju, već im računi i nadalje ostaju u blokadi, a novac koji im se usteže deponira se na rezervnom računu s kojim posluje FINA i njezina tvrtka FINA Gotovinski servisi d.o.o.

Većini nije poznato da FINA Gotovinski servisi d.o.o. ima i svoju detektivsku agenciju koja nudi odvjetnicima usluge i informacije o građanima u svrhu što bolje i brže naplate potraživanja. Znači FINA je savršen servis koja zna i može unovčiti informacije koje posjeduje o građanima. Nije li to zakonom zabranjeno? Tko smije dijeliti osobne podatke o građanima i raspolagati njima bez suglasnosti samog građanina? FINA i ro radi, o čemu imamo dokaze u obliku ponuda koje su dostavljali elektronskom poštom odvjetnicima.

S druge strane, nakon odgovora na reklamaciju koju je FINA uputila građanima, jednoj od udruga odgovara potpuno suprotnog sadržaja: „ Sukladno čl. 2. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima FINA je tijelo koje provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika te kao provedbeno tijelo postupa po onim osnovama za plaćanje koje su joj dostavljene od strane nadležnog tijela, a za koje je prethodno utvrdila da su formalno pravno podobne za izvršenje…….. Slijedom navedenog, ističemo da je FINA postupila ispravno ocijenivši predmetnu zadužnicu podobnom za izvršenje i bez drugih dokumenata, kao nužne za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima……“??!!

Znači, u nekim slučajevima FINA isprave provjerava, u nekima ne provjera? Na koji način se vrši selekcija i odabir građana radi provjeru ispravnosti isprava? Po kojim propisima?

Ovršenici čije su račune blokirali temeljem Suglasnosti o zapljeni koji su stariji od 10 godina (znači temeljem isprave koja je izgubila svojstvo ovršnosti) nisu bili sreće da im se provjere ispravnosti isprave, a što se može provjeriti prostim okom, kada bi se poznavao ZOO kojim je propisana zastara. Na stranu to što je se tom Suglasnošću o zapljeni ovršeni novac prenosi na račune austrijskih zadruga za koje je utvrđeno da su nelegalno poslovale u Republici Hrvatskoj, ali kako opravdati da se novac isplaćuje, umjesto na račun zadruge, na privatni račun odvjetnika, a kao svrha, evidentirana je upravo osnova po ugovoru o kreditu sa austrijskom zadrugom? Tko će obasniti zbunjenim građanima koji se zakoni na njih primjenjuju?

Pravo na zaštićeni račun

A da i ne komentiramo činjenicu da obrtnike ovršuju u punom iznosu i da nemaju pravo na zaštićeni račun, a što je opet protivno odredbama Ovršnog zakona jer Ovršni zakon ne dijeli građane Republike Hrvatske po zanimanju, a ovrha obrtnika u punom iznosu primanja, bez prava na zakonom zajamčeni dio izuzet od ovrhe, predstavlja čistu diskriminaciju u odnosu na druge građane. FINA zapravo često ovršuje sve, i otpremninu, i regres, i alimentaciju za dijete, novac uplaćen za školovanje, i štošta drugo što je zaštićeno zakonom. Uz sve to Ovršni zakon je ostavio opciju „i dr.“, pa je i na samom poslodavcu da uključi malo emocija i razuma pa da neke uplate koje se mogu podvesti pod one „izuzete od ovrhe“ uplate na zaštićeni račun radnika.

FINA koja malo provjerava ispravnost isprava, malo ne provjerava, nije niti utvrdila nespornu činjenicu da je veliki broj ovrhovoditelja promijenilo tijekom ove godine i pravnu osobnost. Imaju čak i drugi OIB a nastavljaju istu ovrhu. Prema odredbama Ovršnog zakona promjenu ovrhovoditelja može utvrditi samo nadležni sud Rješenjem, a ne FINA. Međutim u praksi su upravo u FINI u nizu ovršnih postupaka promijenjeni ovrhovoditelji a nastavili su ovršavati građane u istom ovršnom postupku, što je nedopustivo.

Međutim, ono što najviše šokira, to je činjenica da je upravo ta FINA koja nije zadužena za provjeravanje ispravnosti isprava, već samo za provedbu ovrhe, majci maloljetnog djeteta odbila provesti sudsku odluku s nalogom za blokiranje računa ocu koji ne plaća alimentaciju, tvrdeći da se po njoj ne može postupiti jer nije ispravna. A odluku je donio sud kojem FINA koja nije zadužena za ispitivanje ispravnosti isprava, osporava valjanost??

Potpuno istu situaciju smo imali i prije dvije godine, kada je FINA odbila provesti pravomoćnu sudsku odluku kojom se nalaže obustava ovrhe koju je provodio nelegalni kreditni ured, tvrdeći da u presudi to ne piše precizno. U međuvremenu su djelatnici tog tzv. kreditnog ureda pravomoćno osuđeni zbog toga što su pljačkali građane, ali račun gospođe koja se izborila za pravomoćnu sudsku presudu blokiran je i danas. I to sa više od pola milijuna kuna. I nije jedina. Više stotina tisuća ljudi blokirano je zadužnicama sa nešto manje od pola milijuna kuna, a mnogi i sa puno više. I to nesporno nezakonito ovršeni obzirom da se radi o dokazanom, pravomoćno presuđenom kriminalu.

A kome takvo stanje odgovara? Odgovor se nameće sam. FINI koja je osnovala tvrtku FINA Gotovinski servisi kojoj zapljijenjeni novac „koji ne pripada nikome“ treba za svakodnevno poslovanje, i Državi koja je vlasnik FINE.

Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL