Udba u potpunosti špijunirala rad iseljeničkih društava u Australiji i znala sve što se događa!

0
2843

Feljton je nastao temeljem dokumentacije UDBA-e do koje se došlo uz mnoge opasnosti, a pokazuje što je sve zloglasna 'služba' radila.

“Ekstremna Jugoslavenska emigracija u Zapadnoj Australiji” naziv je dokumenta UDBA-e koji je služio kao osnova za poduzimanje različitih špijunskih akcija usmjerenih protiv Hrvata u Australiji. Dokument potječe iz 1970. Godine i sastoji se od dva dijela, prvi je popis društava a drugi popis problema sa kojima se suočava konzulat SFRJ u odnosu na takvu vrstu organizacija.

Kako bi očuvali veze s maticom, te kako bi njegovali tekovine hrvatske kulture, Hrvati su djelovali preko različitih kulturnih društava i neka od njih UDBA-i u bila od posebnog interesa. Godine 1970., prema podacima konzulata SFRJ, u Australiji je živjelo 125 tisuća emigranata iz SFRJ, a samo na državu New South Wales otpadalo je oko 51 tisuća. Dokument tako govori kako samo u Perthu djeluje nekoliko hrvatskih struja hrvatske emigracije, u stvarnosti kulturnih društava.

Loading...

U osnovi, kako dokumenti opisuju, glavni je problem djelovanja hrvatskih društava bio onemogućavanje veza između emigracije i SFRJ čime su upravo ta društva sprječavala indoktrinaciju emigracije idejom Jugoslavije. Jedno je njih je Australsko bratsko društvo “Dr. Ante Pavelić” ( HOP ) koje se opisuje kao “najbrojnije” i koje vrši utjecaj na hrvatske iseljenike koji su iz raznih razloga neprijateljski orijentirani prema SFRJ”. Agenti UDBA-e za ovo društvo tvrde kako radi na razbijanju društvenog sustava SFRJ, te ih optužuju za huškanje i “tvrde kako predstoji raspadanje Jugoslavije”. UDBA navodi kako je riječ organizaciji koja među pripadnicima hrvatske emigracije naglasak stavlja na odnos “Hrvata i Srba i redovno izvlače zaključke kako su Hrvati u neravnopravnom položaju u odnosu na Srbe”. Upravu ovog društva između ostalih, sačinjavali su Marijan Marjanić kao predsjednik, Ante Gavranić u funkciji tajnika za kojega se u izvještaju tvrdi kako nastupa na svim važnijim skupovima te “širi interese HOP-a po cijeloj Australiji.”

Napadi na jugoslovenska predstavništva

Drugo društvo koje je bilo predmetom posebnog interesa UDBA-e jest Hrvatski klub u Freemantle-u za kojeg se kaže da u njegovoj suštini leže ideja HSS-a ali su u njemu, radi kontrole, prisutni i članovi HOP-a. Agenti navode kako je društvo bilo posebno aktivno u kulturno-zabavnom planu, ali je zbog “osipanja članova i njihovog prelaska u HOP i Otpor došlo do smanjenja aktivnosti”.

Govoreći o Hrvatskom klubu, navodi se i kako je u vrijeme izrade izvještaja predsjednik bio Josip Grgurić a tajnik Ivan Sendi. Klub se između ostalog, bavio primanjem novopridošlih Hrvata među kojima su vrbovali nove pristaše. Listajući dokumente UDBA-e pronalazimo i Hrvatsko društvo “Ban Jelačić” za koje se navodi kako je prema broju članova “bez većeg utjecaja” te kako su njegovi članovi istovremeno i članovi društva “Dr. Ante Pavelić” koje je po svojoj političkoj liniji identično društvu “Ban Jelačić”. Izvještaj navodi kako je predsjednik društva bio Josip Ukalović “koji je redovito posjećivao zabave i sastanke drugih ekstremističkih društava, kako je bio dosta glasan u svom protujugoslavenskom usmjerenju. Navodi se i kako je ovo društvo bilo spona veze između HOP-a i Otpora te kako je surađivalo sa svim društvima. UDBA je istraživala i Australsko – hrvatsko društvo “Ljubo Miloš” koje se opisuje kao “krajnje ekstremno i terorističko”. Navodi se kako je to društvo čisti primjer sile u borbi za rušenje jugoslavije, organizirali su napade na jugoslavenska predstavništva, atentate na naše predstavnike te različite diverzantske akcije.

Počelo s tučnjavama na nogometnim utakmicama

UDBA ipak, u izvještaju ne navodi o kojim je točno atentatima i akcijama riječ, no navodi kako je formalni predsjednik društva Franjo Alilović, a tajnik Ivo Štedul. Dokumenti tvrde kako su spomenute osobe bile samo formalni voditelji dok je stvarna osoba bio Stipo Brbić. On se opisuje kao jednog od suradnika na listu koji se zvao “Obrana” koji se tiskao u Madridu a distribuirao se po cijelom svijetu.

Agenti UDBA-e snimali su i nogometne klubove, poput NK “Croatia” za kojeg se navodi kako je bio formiran kao “nacionalistički, no koji je imao tolerantan odnos prema drugim jugoslavenskim klubovima s kojima su igrali utakmice u prvenstvu te kako je okupljao velik broj prijatelja sporta. Navodi se kako je klub “infiltracijom” ekstremista započeo s tučnjavama na nogometnim utakmicama pa se članstvo počelo osipati. Dokumenti navode kako je predsjednik kluba bio Vlado Knezović a potpredsjednik Ivo Brajdić”. Bilo kako bilo, agenti UDBA-e držali su sva formalna i neformalna udruženja Hrvata u Australiji pod bliskom prismotrom, bilo da je riječ o kulturnim društvima, društveno korisnim organizacijama ili nogometnim klubovima, činjenica je kako je svaki oblik udruživanja Hrvata za sobom nosio sumnju u protujugoslavensko djelovanje agenata zemlje koja je postojala sve do onog trenutka dok nije nestala u krvi.