Kriminal – uspješan posao Vlade RH, poglavito Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

0
823

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je na snazi od 18. srpnja 2012. pravno je i tehnički neprovediv i štetan za RH, jer se donose rješenja iz upravnog posla po osnovi ništavnih javnih isprava iz prostornog registra nekretnina...! To znači da su javne isprave - zemljišna knjiga, katastarski plan, posjedovni list, generalni urbanistički plan i provedbeni urbanistički plan na cijelom prostoru Hrvatske od 1. siječnja 2010. - izvan uporabe, te u zastari za bilo kakvu upravnu ili pravnu radnju...

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uz pretpostavku da su javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina „valjane“, iako se zna da su sve „izvan snage uporabe“ u statusu zastare – neupotrebljive za bilo koju pravnu ili upravnu radnju od dana 1. siječnja 2010. godine, donijelo je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je pravno i tehnički neprovediv, jer su svi izgrađeni objekti u fizičkom prostoru RH – „legalno“ izgrađeni objekti. Sve izgrađene objekte u fizičkom prostoru Republike Hrvatske „štiti“ zaštitna mjera zastare bilo kakvog upravnog ili pravnog progona vlasnika izgrađenih objekata. Nadalje, svi objekti u fizičkom prostoru koji su zatečeni na dan osamostaljenja RH su pravno nasljeđe Republike Hrvatske.

Državna geodetska uprava RH na dan 1. siječnja. 2010. godine nije izradila prostorni registar nekretnina RH u osnovnoj i zakonitoj kartografskoj projekciji prema pravnoj snazi, pa od tog dana Republika Hrvatska ne raspolaže ni jednim valjanim dokumentom – javnom ispravom iz domene prostornog registra nekretnina za bilo koje upravne ili pravne radnje. To znači da Državna geodetska uprava nije postupila po „uredbi“ Vlade RH, a pri tome nije snosila bilo kakve posljedice.

Loading...

Zašto onda građani Hrvatske moraju poštovati zakon dok državno tijelo RH s prenesenim ovlastima, Državna geodetska uprava RH, ne mora poštovati izravni „nalog“ – VRH-a i pri tome ne snosi nikakve sankcije, već je čak i nagrađena!?

Znači, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je na snazi od 18. srpnja 2012. godine je pravno i tehnički neprovediv i štetan za RH, jer se donose rješenja iz upravnog posla po osnovi ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina…! To znači da su javne isprave – zemljišna knjiga, katastarski plan, posjedovni list, generalni urbanistički plan (GUP) i provedbeni urbanistički plan (PUP) na cijelom teritorijalnom prostoru Republike Hrvatske od 1. siječnja 2010. godine – izvan snage uporabe, odnosno da su u zastari za bilo kakvu upravnu ili pravnu radnju.

Pritom je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pravno i tehnički ništavan, odnosno ne može izazvati stranci u postupku protiv koje se odlučuje po osnovi tog Zakona, bilo kakav učinak jer se je donijelo rješenje po osnovi ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina. Ništavna javna isprava pravno izaziva ništavno rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja…

Očito je da pravna regulativa nije usklađena jer u istom pravnom prostoru, po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (od 13.7.2007 godine do 1.1.2014. godine), svi objekti protiv kojih nije pokrenut bilo kakav upravni postupak, legalno su izgrađeni objekti, dok po osnovi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (18.7.2012. pa do danas) izgrađeni objekti bez valjane građevinske dokumentacije su – nelegalni objekti.

Tko je odgovoran?

Javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina su izvan snage uporabe od 1. siječnja 2010. godine , a Republika Hrvatska donosi zakon 18. srpnja 2012. godine na osnovu kojeg pljačka i maltretira građane u skladu sa zakonom. Ono što je najbitnije, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH provelo je rušenje izgrađenih objekata, što eksplicitno znači da je uništeno privatno vlasništvo po osnovi ništavnih javnih isprava. Za uništenu imovinu i uništeno privatno vlasništvo, isključivo kazneno i materijalno odgovara Republika Hrvatska. Kazneno djelo protiv čovječnosti ne zastarijeva, a počinili su ga ministri građenja i prostornog uređenja RH – svjesno i namjerno To znači da je takvo postupanje po zakonu – pravno nedopustivo i štetno za RH!

Tko je onda odgovoran za kazneno djelo protiv čovječnosti, odnosno odgovornosti zbog fizičkog maltretiranja, psihičkog zlostavljanja i nanošenja materijalne štete vlasnicima, građanima Republike Hrvatske? Svi ministri bilo koje Vlade RH. Jer nemaju imunitet ni ovlasti da provode „pljačku“ građana, ne smiju uništavati privatnu imovinu i vlasništvo građana, nemaju ovlasti stvarati sirotinju i beskućnike, nemaju ovlasti krivotvoriti dokumente, nemaju ovlasti fizičkog maltretiranja, psihičkog zlostavljanja građana RH.

Međutim, očito je da su si bivši ministri graditeljstva i prostornog uređenja, gospođa Anka Mrak Taritaš i gospodin Ivan Vrdoljak, upravo navedene negativne ovlasti prisvojili i počinili ih…! Pritom za kriminal koji su počinili prema građanima Hrvatske nisu odgovarali zbog imuniteta, kojeg ministar graditeljstva i prostornog uređenja ima, kako bi pokazao – „…tko sam, što sam, vlast sam i mogu činiti nekažnjeno što hoću…“ Zbog toga je obaveza Hrvatskog sabora ukinuti imunitet Anki Mrak Taritaš i Ivanu Vrdoljaku kako bi ih se moglo procesuirati zbog kaznenog djela protiv čovječnosti!

Privatna imovina vlasništvo građana Hrvatske se sustavno uništava po osnovi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od 18. srpnja 2012. godine, iako su predlagateljica zakona, gospođa Anka Mrak Taritaš, bivša ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, kao i njen kolega, gospodin Ivan Vrdoljak, bivši ministar graditeljstva i prostornog uređenja znali da su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina izvan snage uporabe i u statusu zastare od dana 1. siječnja 2010. godine. Doneseni zakon je tako realizirao i ozakonio aktivan krimnal Vlde RH i prikazao ga kao – dobar posao Vlade RH!? Zakon nezakonito izvlači novac građanima kako bi se punila državna blagajna u resoru Ministarstva financija.

Iz svega navedoga slijedi, da gospođa Anka Mrak Taritaš i gospodin Ivan Vrdoljak moraju kazneno i materijalno odgovarati zbog kaznenog djela protiv čovječnosti, koje ne zastarijeva; gospođi Anki Mrak Taritaš i gospodinu Ivanu Vrdoljaku, kao i njihovim bračnim drugovima, zakonski je obvezno oduzeti stečene nekretnine i sva novčana sredstva kao i njihovim nasljednicima prvog, drugog i trećeg pravnog reda zbog počinjenog kaznenog djela protiv čovječnosti koje ne zastarijeva!!!

Zastrašivanje „izvođenjem bagera na parcele i nasilno rušenje objekata u privatnog vlasništva“ dovodi do teških psihičkih poremećaja vlasnika nekretnina, vlasnika kuća, vlasnika stambenih objekta koji su srušeni po izvršnom ništavnom rješenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH. Uništenje imovine, rušenje stambenih jedinica, fizičko maltretiranje, psihičko zlostavljanje vlasnika izgrađenih stambenih objekata izaziva kod njih psihičku i fizičku bol…

Lako je srušiti i uništiti tuđu imovinu, ali nekompetentni političari, ulizice, poltroni koji isključivo misle na svoj boljitak i svoj džepić, teško da mogu stvoriti uvjete za napredak i prosperitet građana Hrvatske. A od stambeno situiranih ljudi, ministri Anka Mrak Tartiaš i Ivan Vrdoljak doveli su vlasnike nekretnina izgrađenih objekata do „prosjačkog štapa – beskućnika“.

A naplatom postupka „legalizacije legalno izgrađenih objekata u fizičkom prostoru“ znači da je Ministarstvo reketarilo vlasnike izgrađenih objekata, uz pravnu zaštitu Ministarstva pravosuđa i tehničku pomoć Državne geodetske uprave kako bi se neosnovano punila državna blagajna.

Pritom, nerad i neprofesionalnost, aljkavost i nepostupanje u skladu sa zakonom „građevinskih inspektora, Anka Mrak Taritaš i Ivan Vrdoljak stavili su na teret građana umjesto da su sankcionirali „građevinske inspektore“ koji nisu obnašali svoju zakonom predviđenu dužnost.

Propuštanje provedbe zakonskih ovlasti svjesno i namjerno od strane građevinskih inspektora, rezultiralo je s 840.000 vlasnika nekretnina koji su izgradili više od 5,000.000 objekata, ali ne svojom krivicom, nego krivicom „građevinskih inspektora“ koji nisu obnašali svoju zakonsku dužnost. „Građevinski inspektori“ su državni službenici i namještenici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja gdje za svoj nerad uredno primaju plaću iz državnog proračuna. „Građevinski inspektori“ propustili su otvoreni zakonski rok na osnovu kojeg su mogli djelovati na vlasnike izgrađenih objekata u fizičkom prostoru, što za posljedicu ima da su svi 840.000 vlasnika nekretnina stekli pravnu zaštitu „zastare“ pravnog ili upravnog progona.

O tome ni jedan ministar graditeljstva i prostornog uređenja nikad nije rekao ni slova, što znači da namjerno štite kriminal u svom resoru. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja naplaćuje državne pristojbe u državnog proračuna što eksplicitno znači da „izrađuje“ – falsifikate, donosi ništavna rješenja, kažnjava građane i „dila“ krivotvorinama pod zaštitom zakona i nanosi štetu građanima.

Kada pritom imate četiri ključna ministarstva – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo pravosuđa, Državnu geodetsku pod ingerencijom Ministarstva gospodarstva i Ministarstvo financija RH, koja su duboko „zagazila“ u kriminal, tada imate i vladu kriminala, a ne Vladu prosperiteta i razvoja Republike Hrvatske:

Andrej Plenković: Pr edsjednik Vlade RH, političar je bez „hipoteke“ koji je mogao da je htio „pljačku građana“ sanirati, a odgovorne kazniti, ali nažalost nije htio, pa s i on kao i njegovi prethodnici odlučio za kriminal, kao dobar posao za Vladu RH!?

Predrag Štromar: Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja – iako zna da su svi prostorni registri nekretnina izvan snage uporabe i u statusu zastare, nastavlja pljačkati, fizički maltretirati, psihički zlostavljati građane RH, u skladu s kaznenim djelom protiv čovječnosti, a na osnovu predloženog i izglasanog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od dana 30. lipnja 2017. godine sa punom pravnom snagom, punim pravnim učinkom i punom pravnom posljedicom od 30. lipnja 2018. godine. Pritom Štromar zna da su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina nevažeće od 1. siječnja 2010. godine što dovodi i do tehničke neprimjenjivosti predloženog i odglasanog zakona u Saboru. Ova činjenica definira da su i saborski zastupnici glasali za kriminal i pljačku građana Republike Hrvatske!!!

Tko snosi odgovornost za takvo ponašanje hrvatskih političara? Odgovor daje Ustav Republike Hrvatske! Naime, Ustavom se traži – suglasnost s odredbama vladavine prava, poštivanja prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, načela ustavnosti i zakonitosti, pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu, jamči se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. Stoga navedene pravne činjenice izravno terete Ustavni sud RH, jer je dopustio donošenje zakona i pod zakonskih akata u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske!!!

A da su suci Ustavnog suda htjeli spriječiti kriminal pod „kapom“ zakona – mogli su i morali su! Svaki zakon koji u sebi sadrži odlučujuće čimbenike – javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljene izvan snage uporbe, Ustavni sud je morao – proglasiti ništavnim zakonima, jer su pravno i tehnički neprovedivi…

S obzirom na činjenicu da su rješenja, odluke i zaključci Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ništavni od 1. siječnja 2010. godine, Republika Hrvatska je dužna obeštetiti svakog pojedinog vlasnika protiv kojeg je donijela negativno rješenje i to novčano i materijalno – povrat stanja u fizičkom prostoru u stanje prije donošenja riješena i djelovanja po ništavnom upravnom rješenju – država je dužna obeštetiti u novcu u tržišnoj vrijednosti izgrađenog objekta i o svom trošku, trošku je dužna izgraditi istovjetan objekt u fizičkom prostoru.

Republika Hrvatska je dužna vlasnike nekretnine obeštetiti za sve upravne i pravne radnje koje su uvjetovane istim zakonom, materijalno i novčano, jer se vlasnicima nekretnina nametnuo bespotreban „posao“ i pri tome je država uvjetovala korištenje ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina u upravnim radnjama definiranim zakonom.

Posljedica izazvana ništavnim javnim ispravama ima iznimno negativan učinak na sve odluke upravnih i pravnih tijela RH, s prenesenim ovlastima. Činjenica je da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja čini samo štetu svojim radom, jer su svi prostorni registri nekretnina – neupotrebljivi, pa prema tome državni službenici i namještenici nisu ni potrebni, a svojim radom u službenim prostorijama RH čine stalna kaznena djela u rangu kaznenih djela, što izaziva tešku radnu povredu, odnosno izaziva trenutni otkaz državnih službenika i namještenika. Ista kaznena djela čine državni službenici lokalne uprave i samouprave…

To znači da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nema zakonsku osnovu postojanja, jer se iz državnog proračuna financira kriminal!