HNB objavio šest preporuka za banke

0
410
Photo: Dusko Marusic/PIXSELL

Sada pokušava smanjiti kamatne rizike kod korisnika koji su ranije podignuli kredite

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio informativnu listu ponude kredita potrošačima, preporuku za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača, te izmjene regulatornog okvira za operacije monetarne politike.

“Kamatne stope kontinuirano padaju, a u zadnje vrijeme većina kredita koje su banke davale su bile u kunama i to je značajnija strukturna promjena koju smao vidjeli zadnjih godina”, kazao je Vujčić.

HNB sada pokušava smanjiti kamatne rizike kod korisnika koji su ranije podignuli kredite te je objavio preporuke bankama i svim kreditnim institucijama koje izdaju kredite potrošačima.

Riječ je o sljedećih šest preporuka:

1. da što prije u pisanom obliku klijentima koji imaju ugovorene promjenjive kamatne stope ponude ugovaranje fiksne kamatne stope

2. da im pritom daju usporedne otplatne planove kako bi stekli jasan uvid

3. da ne zaračunavaju naknade pri izmjeni tih ugovora.

4. da ne naplaćuju naknadu za prijevremene otplate kredita, kako bi se potrošačima olakšala mogućnost izbora.

5. da pri izmjeni ugovora ponude visinu kamatne stope sukladnu onoj koju trenutačno nude, koja bitno ne odstupa od prosječne kamatne stope na tržištu.

6. da za potrebe odobravanja novih kredita prošire ponudu kredita s fiksnim kamatnim stopama te da pri ugovaranju takvih kredita ne ugovaraju naknadu za prijevremenu otplatu kredita.

Prema podacima HNB-a, oko 90% kredita kućanstava nezaštićeno je od valutnog rizika, a 67% ukupnih kredita kućanstvima imaju ugovorenu promjenjivu kamatnu stopu, stambeni krediti čak 81%. 

Loading...