Europska organizacija za nuklearna istraživanja (1954.)

0
140

Dana 29. rujna 1954. osnovan je CERN, Europska organizacija za nuklearna istraživanja. Izvorno je kratica CERN označavala francuski izraz za Conseil Européen pour la Recherche Nucléair, što u prijevodu znači Europsko vijeće za nuklearna istraživanja. Međutim, to je vijeće bilo privremenog karaktera, a ubrzo je preraslo u organizaciju, u skladu s čime je promijenjeno i ime u Europska organizacija za nuklearna istraživanja. Ipak, za organizaciju je zadržana izvorna kratica CERN, umjesto nezgrapne kratice OERN.

CERN je smješten sjeverozapadno od švicarskog grada Ženeve, u neposrednoj blizini granice s Francuskom. Velik dio CERN-ovih instalacija nalazi se i preko granice, na teritoriju Francuske. Najvažniji instrumenti CERN-a su akceleratori i detektori čestica. Prvi služe za ubrzavanje čestica do vrlo velikih brzina. Zatim ih se usmjerava na sudaranje te se pomoću spomenutih detektora dobivaju podatci o njihovom međudjelovanju. Od najvažnijih uspjeha ističemo stvaranje čestica antivodika i otkriće Higgsove čestice.

Izvorno je CERN imao 12 zemalja članica, a jedna od njih bila je i Jugoslavija. Ona je kasnije napustila CERN (1961. godine), no njemu se pridružio čitav niz novih članica, tako da im je broj premašio 20. Godine 2014. pridružila se CERN-u i prva neeuropska država – Izrael. Hrvatska nije članica CERN-a, ali ima ugovor o suradnji.

 

Original možete pronaći na povijest.hr