Osnovana ETA (1959.)

0
97

Baskijska organizacija koja se borila za nacionalnu neovisnost, ETA, osnovana je 31. svibnja 1959. godine. Kratica ETA označava pojam Euskadi ta Askatasuna, što na baskijskom jeziku otprilike znači Baskijska domovina i sloboda. Baski su jedan od najspecifičnijih naroda u Europi, čiji jezik nije srodan s ostalim europskim jezicima. Postoje čak i teorije o Baskima kao prastanovnicima Europe, za razliku od doseljenih naroda koji čine većinu stanovništva tog kontinenta.

ETA je imala status terorističke organizacije, čak i prema službenoj oznaci američke i britanske vlade. Politički cilj ETA-e je ostvarenje nezavisne baskijske države na području sjeverne Španjolske i južne Francuske. Desetljećima se ETA koristila nasilnim terorističkim akcijama, no 2011. godine najavljeno je njeno potpuno ukidanje oružanog oblika borbe. Tijekom Francovog režima ETA je osobito bila proganjana, a zanimljivo je da u Španjolskoj postoje i desničarske protu-ETA organizacije

Loading...

ETA se 2017. dobrovoljno razoružala, a ove je godine i službeno ukinuta.

Original možete pronaći na povijest.hr