Uvedena njemačka zastava sa svastikom (1933.)

0
345

Od dana 12. ožujka 1933. koristila je Hitlerova Njemačka poznatu crvenu zastavu sa svastikom kao državnu zastavu. To je prije bila zastava nacističke stranke (NSDAP). Crvena, crna i bijela bije su boje Njemačkog Reicha. Do 1935. nova zastava korištena je usporedno sa starom zastavom Reicha (trobojnica crna-bijela-crvena), a otad je proglašena isključivom zastavom nacističke Njemačke.

Hitler je u svojoj knjizi Mein Kampf sam objasnio što znači koja boja: crvena je označavala socijalnu ideju nacističkog pokreta, bijela nacionalizam, a svastika je prikazivala težnju arijevskog čovjeka prema pobjedi i trijumf ideje kreativnog rada.

Loading...

Navodno su prema Hitlerovoj želji krakovi svastike usmjereni u smjeru kazaljke na satu. Kad su ga upozoravali da to prema tradiciji donosi nesreću, te da bi krakovi svastike trebali biti okrenuti u suprotnom smjeru, on se na to nije obazirao.

Original možete pronaći na povijest.hr