KAKVA FORA! Ministar Marić ‘osigurao’ veće dnevnice za neke dužnosnike

0
394
screenshot

Riječ je o najvišem neoporezivom iznosu dnevnice propisanom pravilnicima Ministarstva financija koji se nije mijenjao godinama

Državni dužnosnici, suci i ostali pravosudni dužnosnici kao i svi zaposleni koji se financiraju iz državnog proračuna, a njihova prava nisu uređena kolektivnim ugovorima, ubuduće će imati pravo na 170 umjesto 150 kuna dnevnice za službeno putovanje u zemlji, piše Novi list.

Naime, riječ je o najvišem neoporezivom iznosu dnevnice propisanom pravilnicima Ministarstva financija koji se nije mijenjao godinama. No, prije osam godina, dok je još harala kriza, proračun se nastojao održati i smanjenjem izdataka za zaposlene. Tada je i u kolektivnim ugovorima kako za državne tako i javne službe ugovoren niži maksimalni iznos neoporezive dnevnice za službena putovanja unutar zemlje, a Vlada je niži iznos dnevnice propisala i za ostale zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna, a da nisu pokriveni kolektivnim ugovorom.

Loading...

Niže iznose neoporezive ‘domaće’ dnevnice tada su ugovarala i mnoga javna poduzeća kolektivnim ugovorima. No, zaposleni u državnim i javnim službama od proljeća prošle godine uspjeli su ugovoriti dnevnicu u maksimalnom neoporezivom iznosu, a Ministarstvo sada predlaže da se to pravo proširi i na one koji kolektivnim ugovorima nisu pokriveni.

No, osim tuzemne dnevnice, Ministarstvo predlaže i korekciju inozemnih dnevnica koje bi za većinu zemalja Europske unije ubuduće iznosile 80, umjesto sadašnjih 70 eura, piše Novi list. Visina neoporezivih inozemnih dnevnica nije mijenjana punih 12 godina, a resorno ministarstvo ih je sada ažuriralo prema visini BDP-a po stanovniku prema paritetu kupovne moći, kriteriju korištenom i 2006. godine.

Ažurirani iznosi najviših neoporezivih inozemnih dnevnica, osim na proračunske korisnike, u konačnici će se primjenjivati i na sve pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, odnosno sve osobe koje ostvaruju prava na nadoknadu dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo. Naravno, poslodavac može isplatiti i nižu dnevnicu od maksimalne neoporezive, ali i višu na koju će se onda plaćati porez.

U prijedlogu odluke o visini i načinu isplate dnevnica koje se isplaćuju iz državnog proračuna, Ministarstvo financija uvažilo je i ranije prijedloge dijela sindikata koji su upozoravali da se, u slučaju zračnog prijevoza u službeno putovanje treba uračunati i vrijeme provedeno na aerodromu s obzirom da se na međunarodne letove treba doći dva sata ranije. Tako će ubuduće inozemno službeno putovanje startati dva, a ne jedan sat prije polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Hrvatskoj, a završavat će kao i do sada, dolaskom zrakoplova u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.