Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje

0
422
Pexels

Današnja poruka mira glasi:

»Saberite mi sve pobožnike
koji žrtvom Savez, sa mnom sklopiše!«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu:
on je Bog sudac!

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti,
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe:
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.«

»Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu,
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hodi stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.«

Loading...