Sveti Ljudevit Montfortski: Najpouzdaniji znak po kojem ćete prepoznati heretika!

0
391

Koliko god da se hvalisali Bogom, ako ovo nemaju, ne poznaju Boga!

Veličanstveno djelo svetog Ljudevita Montfortskog; Rasprava o pravoj pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, u kojem on uz nevjerojatnu mudrost Božju razotkriva i predstavlja ulogu Blažene Djevice Marije od Postanka svijeta pa sve do dana današnjeg, promijenila je mnoge živote, uključujući i život Ivana Pavla II, svetog pape, koji je rekao da mu je ova knjiga donijela obraćenje života. Ti su i životi brojnih svetaca, ali on je najistaknutiji.

U toj knjizi koju preporučujemo čitati, izrečene su čudesne tajne Božjeg stvaranja i nauma s najponiznijom i najčišćom te najskrovitijom od svih ljudi – Djevicom Marijom

Loading...

Između ostalih veličanstvenih stvari, sveti Ljudevit Montfortski piše o najpouzdanijem znaku prema kojem možemo prepoznati je li taj čovjek ima za Boga Stvoritelja za oca ili je pak heretik.

Tako sveti Ljudevit Montfortski piše sljedeće:

Bog Otac hoće da po Mariji ima djecu sve do svršetka svijeta, i on joj veli: Nastani se u Jakovu (Sir 24,8) to jest, nastani se i prebivaj u mojoj djeci i predodređenicima, kojih je preslika Jakov, a ne u đavolskoj djeci i odbačenicima, kojih je preslika Ezav. 

Kao što u naravnom i tjelesnom rađanju postoje otac i majka, tako i u nadnaravnome i duhovnome postoji Otac, a to je Bog i majka, a to je Marija. Sva prava Božja djeca i pred- određenici imaju Boga za Oca i Mariju za majku; a tko nema Mariju za majku: heretici, raskolnici itd., koji mrze ili gledaju s prezirom ili ravnodušnošću Djevicu, nemaju Boga za oca, ma koliko se oni hvastali da imaju, jer nemaju Mariju za majku. Jer, da je imaju za majku, ljubili bi je i častili, kao što svako pravo i dobro dijete naravski ljubi i časti svoju majku, koja mu je dala život. 

Najstalniji i najpouzdaniji znak po kojemu ćemo razlikovati heretike, čovjeka koji širi krivu nauku, odbačenima, s jedne strane, od predodređenika s druge jest taj, što heretik i odbačenik preziru Presvetu Djevicu ili su hladni prema njoj, pa nastoje svojim riječima i primjerima umanjiti njezino štovanje i ljubav prema njoj. Oni to rade javno ili tajno, katkad pod lijepim izlikama. Jao! Bog Otac nije Mariji rekao da se nastani u njima, jer su oni Ezavi.(Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji, str. 12. poglavlje Znak Vjere: 29 – 30)

Poučeni ovim svečevim zaključkom, potrebno je razmisliti o našem odnosu prema Blaženoj, Majci sve Djece Božje.