Novo oružje u nesmiljenoj borbi protiv svih vrsta ovisnosti…

0
370

Tko je ovisan, nije slobodan, često ćete to čuti od prof.dr.sc. Zorana Zoričića, specijalista psihijatrije, adiktologa znanog u cijelom svijetu iz KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Koji je napisao, a ovih dana je i promovirana njegova knjiga – 'Ovisnosti - prevencija, liječenje i oporavak'. U izdanju 'Školske knjige' napisana je nakon dugotrajnog Zoričićevog rada s ovisnicima - s onima koji su izgubili slobodu u svim njenim kategorijama - koristeći drogu, pijući alkohol, kockajući, igrajući igrice, beskrajno tumarajući internetom....

Živimo u vremenu kada je i pojam slobode relativan.  Ubrzani način života od ljudi traži izlaz po samo naizgled lakšem putu i upravo na toj premisi možemo zaključiti kako su brojne ovisnosti pošast suvremenog doba. U koje bježimo s iluzijom ugode, a riječ je o neprijepornom propadanju i duše i tijela, dakako i mozga…

Psihijatrija vodi oštru bitku protiv ovisnosti. Nekdašnje ovisnosti možda su i stavljene pod kontrolu, no stigle su nove, ništa manje opasne i tvrdokorne. Uglavnom, tko je ovisan nije slobodan, često ćete to čuti od Zorana Zoričića, specijalista psihijatrije, adiktologa znanog u cijelom svijetu iz KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu. Koji je napisao, a ovih dana  je i promovirana njegova knjiga – ”Ovisnosti – prevencija, liječenje i oporavak”.  U izdanju ”Školske knjige” napisana je  nakon dugotrajnog Zoričićevog rada s ovisnicima, s onima koji su izgubili slobodu u svim njenim kategorijama – koristeći drogu, pijući alkohol, kockajući, igrajući  igrice, beskrajno tumarajući internetom….

Loading...

Osebujna pojava u hrvatskoj medicini

Dr. Zoran Zoričić osebujna je pojava u hrvatskoj medicini. Rođen je u Šibeniku 1966. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio je 2000. godine, magistriroa 2002. s temom „Utjecaj alkohola na agresivnost pacijenata s PTSP-pm“, te doktorirao 2004. godine s temom „Korelacija depresije i agresije u pacijenata ovisnika o alkoholu“.

Vodeći je stručnjak s područja ovisnosti u zemlji, subspecijalist je za bolesti ovisnosti, predstojnik Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti na Klinici za psihijatriju KBC-a Sestre milosrdnice, voditelj Referentnog centra MZ za ovisnosti, izvanredni profesor Stomatološkog fakulteta i Više medicinske škole, voditelj Kolegija za bolesti ovisnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, predavač na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta. Predsjednik je Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti pri Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, kojeg je kroz zadnjih deset godina revitalizirao.

Utemeljitelj je i voditelj unazad deset godina „Ljetne alkohološke škole“, vodećeg znanstveno-stručnog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem u Hrvatskoj, a dao je i značajan doprinos  u organiziranju nekoliko međunarodnih Alpe-Adria kongresa o bolestima ovisnosti. Kodirektor je međunarodne specijalističke škole o ovisnostima u Kotoru, u Crnoj Gori, koja djeluje  pod pokroviteljstvom Europskog centra za mir i razvoj organizacije Ujedinjenih naroda.

Član je brojnih stručnih tijela u zemlji, te višekratno pozivani gost predavač u više zemalja u okruženju. Napisao je kao autor ili koautor tri stručne knjige i stotinjak znanstveno-stručnih radova. Osnivač je psihosocioterapijskih grupa KLOK-a, oglednog modela za tretman patoloških kockara.  Njegova knjiga, ”Ovisnosti – prevencija, liječenje i oporavak„ sveučilišni je udžbenik koji po prvi put cjelovito i objedinjeno piše o svim ovisnostima te prikazuje modele tretmana ovisnosti razvijene u našoj zemlji i primjerene našoj populaciji.

Svrha je   udžbenika, pružiti studentu osnovna znanja s područja bolesti ovisnosti, poremećaja i problema povezanih s uporabom psihoaktivnih tvari,  upoznati ga s osnovnim farmakoterapijskim, psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima,   upoznati ga, a dijelom i osposobiti za preventivni rad na području ovisnosti, mjerama rane dijagnostike bola i ovisnosti, ranih i kratkih intervencija, motivacijskih intervjua, za rad u multidisciplinrnom  timu, te upoznati s važnošću i mjerama rehabilitacije. Udžbenik je podijeljen u pet osnovnih poglavlja:

Knjiga za medicinare, ovisnike i – roditelje

  • Prvo poglavlje daje općeniti prikaz problema ovisnosti, kratak povijesni prikaz razvoja fenomenologije ovisnosti u svijetu i u nas, prikazuje aktualne klasifikacijske sustave, predočuje osnovne psihoterapijske i socioterapijske metode rada, naglašava važnost okruženja pojedinca, psihosocijalni i obiteljski kontekst ovisnika, te potrebu stvaranja dugotrajnog, sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa liječenju;
  • Drugo poglavlje obrađuje alkoholom uzrokovane probleme i poremećaje, epidemiologiju, etiologiju, prevalenciju i liječenje, opisuje nastanak i razvoj „Zagrebačke alkohološke škole”;
  • Treće poglavlje obrađuje probleme i poremećaje povezane s psihoaktivnim tvarima, njihovu etiologiju, važnost za društvo, epidemiologiju i podjelu. Daje se detaljan prikaz nastanka i razvoja sustava liječenja u Hrvatskoj, prikazuje se supstitucijska terapija, njezino značenje i mjesto, metode smanjenja štete, važnost terapijskih zajednica, problematizira se pitanje odustajanja od dugoročnije rehabilitacije;
  • U četvrtom i petom poglavlju prikazane su tzv. nove, nekemijske ovisnosti – patološko kockanje, ovisnost o računalnim igrama, sadržajima na internetu.

Udžbenik je za studente četiriju fakulteta na kojima je autor predavač s temom ovisnosti (Stomatološki fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zdravstveno veleučilište, Kineziološki fakultet), te priručnik za liječnike i specijaliste. Osim toga, knjiga je temeljna literatura za stručne seminare za djelatnike „pomagačkih profesija”, koji se u svom radu susreću s problemom ovisnosti (socijalni radnici, medicinske sestre, psiholozi, učitelji, nastavnici…).

Dakako, udžbenik će dobro doći i svakom koga zanima fenomen gubitka slobode, zapadanje u pakao ovisnosti, od samih ovisnika, do onih koji su pobjegli iz tog pakla, te roditeljima…