LIJEČNIČKA VIJEĆA PROVODE VJEŠTAČENJA: Evo kako ostvariti status HRVI

Foto: Ministarstvo branitelja

U Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak s novoimenovanim članovima liječničkih vijeća. Na sastanku su bili predstavnici Ministarstva na čelu s potpredsjednikom Vlade i ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, objavio je portal Dnevno.

Naime, kako bi se u potpunosti realizirale mjere predviđene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, izmjenama i dopunama Zakona, koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021., ukinuta je prethodna stručna procjena, a postupak vještačenja umjesto ZOSI-a preuzela su liječnička vijeća oformljena u okviru ovog Ministarstva.

Foto: Ministarstvo branitelja

Doneseni su svi potrebni podzakonski akti, pravilnici kojim se uređuje metodologija rada liječničkih vijeća, a nakon provedenog javnog poziva imenovana su tri prvostupanjska vijeća u Zagrebu, po dva u Rijeci, Osijeku i Splitu te četiri revizijska i žalbena liječnička vijeća sa sjedištem u Zagrebu.


Liječnička vijeća nadležna su i za vještačenje prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji je također stupio na snagu 31. srpnja 2021.

Na sastanku je dogovorena organizacija i dinamika rada te su imenovani koordinatori vijeća. Ministar Medved zahvalio je liječnicima na odazivu na javni poziv i spremnosti na dodatni profesionalni angažman u okviru vijeća, koja počinju s radom.Facebook Comments

Loading...
DIJELI