PRIJE 30 GODINA: Započeo opći napad JNA na Karlovac, u agresiji je poginulo 18 djece

Screenshot

Prije 30 godina, 4. listopada 1991. godine, započela je otvorena agresija JNA i srpskih paravojnih snaga na Karlovac.

Ovaj grad bio je ključna točka obrane Hrvatske, a napadan je tri dana u kontinuitetu. Neprijatelj je zaustavljen tek u Turnju, predgrađu Karlovca, no šteta koja je počinjena bila je nemjerljiva.

U stankama granatiranja po Karlovcu je trajao lov na snajperiste koji su se skrivali i djelovali iz vojnih objekata u gradu. Linija obrane protezala se oko grada, ali i oko zaposjednutih vojarni.


U početku slabo naoružani i nedovoljno organizirani, branitelji su se teško odupirali, a uz to grad je bio pritisnut i dolaskom brojnih prognanika. Ipak, osnovan je prislušni centar, ustrojene su Operativna zona i 110. brigada Hrvatske vojske. Uspješnima su se pokazali pregovori s jugooficirima, posebice sa zapovjednikom skladišta Jamadol, koji je imao zadatak minirati opasni objekt, ali ga je ipak na kraju predao.

Nekoliko dana poslije neprijateljski su tenkovi krenuli u proboj iz vojarne Logorište prema Kordunu. Tada je uništeno 8 tenkova i zarobljeno više vojnika, ali je jugovojska oštetila tri stotine kuća, masakrirala 15 i ranila više od 100 civila.Na području Karlovca i Županije evidentirano je 392 civilne žrtava Domovinskog rata. Ubijeno je 18 djece, a 78 ranjeno, od čega 42 djece u gradu Karlovcu.

Najmlađa civilna žrtva bilo je malo dijete od 2 mjeseca i 6 dana, poginulo prilikom granatiranja izbjegličkog naselja u auto-kampu Grabovac 26. rujna 1991. godine.

U Karlovcu i okolici naknadno je pronađeno osam masovnih grobnica u koje su zločinci bacili pobijene ljude: Saborsko Popovšanac s 15 tijela ubijenih, Saborsko Borik sa 3 tijela, dvije grobnice u Lipovači Drežničkoj sa po 3 i 4 tijela, Slunj sa 6 tijela i Drežnikgrad sa 3 tijela ubijenih Hrvata. U Cetingradu pronađene su dvije masovne grobnice sa 4 i 6 tijela, piše Dnevno.hr.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI