VELIKI PORAZ HRVATSKIH SNAGA: U operaciji Alfa poginulo je čak 35 branitelja

Foto.Braniteljski.hr

Operacija Alfa je akcija Hrvatske vojske u sklopu drugog dijela napadne operacije Orkan ’91. u zimu 1991. Trajala je od 26. do 29. prosinca 1991. i plan joj je bio osloboditi mjesta istočno i jugoistočno od Pakraca te nastaviti dalje prema Okučanima.

Završila je porazom hrvatskih snaga, a stupanjem na snagu Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992., daljnja djelovanja su prekinuta sve do “Bljeska” kada će biti oslobođena cijela zapadna Slavonija.

U jutarnjim satima 28. prosinca 1991. hrvatski branitelji koji su prethodnog dana oslobodili jaka četnička uporišta u pakračkom kvartu Gavrinica, Japaga i dio Šeovice, očekivali su prema dogovoru topnički napad na rubne položaje i u dubinu neprijateljskih položaja, te nastavak čišćenja terena i proboj prema rijeci Savi.


Ipak, naše topništvo nije djelovalo. Umjesto toga, JNA i TO izvršila je protunapad, prvo artiljerijski napad na naše položaje u Šeovici, Japagi, a potom i po samom Pakracu i Lipiku i ostalim našim položajima. Našim snagama stiglo je pojačanje s pripadnicima HV-a, u sam centar Šeovice i krajni dio oslobođenog područja. Dovezeni su s dva kamiona, a prilikom iskakanja iz kamiona, među njih su ispaljene četiri minobacačke mine, od kojih je poginulo četiri pripadnika HV-a i jedan pripadnik MUP-a, a više od 20-ak vojnika je ranjeno. Stoga je uslijedilo izvlačenje ranjenih i mrtvih, opet pod artiljerijskom paljbom, jedan dio postrojbi se povukao prema Japagi, te dalje prema Gavrinici i u sam Pakrac.

U operaciji „Alfa“ hrvatske snage imale su 35 poginulih i 62 ranjena vojnika, od čega je sedam poginulih i 38 ranjenih bilo iz 3. satnije pakračkog 76. bataljuna. U toj akciji poginuo je Marijan Kulhavi – Foka, jedan od najhrabrijih pakračkih branitelja, a zapovjednik 3. satnije 76. bataljuna, Stipo Hodak, teško je ranjen.Branitelji koji su bili u akciji za gubitke drže odgovornim zapovjedništvo.

3. siječnja na snagu stupa Sarajevsko primirje te oslobodilačke akcije na pakračkom ratištu prestaju do VRA „Bljesak“.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI