(VIDEO) „SKOK 1″: Snage HV-a i HVO-a zajedničkom akcijom konačno oslobodili područje Dinare

Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji Oluja.

Operacija „Skok 1“ bila je jednodnevna akcija HV-a i HVO-a u travnju 1995. godine kojom su naše snage napokon zagospodarile planinom Dinarom.
Naime, u operaciji „Zima 94“, koja je završila na Badnjak 1994. godine, postrojbe HV i HVO-a su zauzele glavninu Livanjskog polja i važne visove planine Dinare, ali je još uvijek prijetila opasnost od neprijateljskog protunapada.

Cilj operacije je bio zauzeti povoljnije položaje na Dinari u područjima Crvene Grede i Zelenog Brda, približiti se selu Uništa i selu Cetina te isključiti mogućnost protunapada neprijatelja iz smjera sela Uništa.

Za akciju su bili zaduženi 7. Gardijska brigada „Pume“ te 126. Domobranska pukovnija HV-a, uz podršku postrojbi HVO-a. Cijelom akcijom zapovijedao je general Ante Gotovina.

Operacija je započela iznenadnim napadom 7. travnja 1994. godine kada su „Pume“ oslobodile Bunjevačko brdo, Marino brdo, Veliki Bat, Jančiji vrh, Lišanjski vrh, Slime, Jankelića dolac i Veliku glavicu. Osvojeno područje je zatim tučeno topništvom agresora koje je bilo stacionirano u selu Cetine.
Pokušan je i kontranapad koje su snage HV odbile.U samo jedan dan operacije na planini Dinari iznad Knina hrvatske snage oslobodile su područje širine 15, a dubine 5 km, ukupne površine 75 četvornih kilometara. Zauzet je i strateški iznimno važan vrh Veliki Bat iznad sela Uništa s kojeg se mogao vizualno uočiti i grad Knin. HV je stavio pod paljbeni nadzor neprijateljska uporišta na području Uništa i Cetine.

Tijekom akcije „Sokok“ poginuli su pripadnici HV Robert Raić i Tomislav Krajnik.

Važan segment operacija na Dinari bio je zahtjevan i iznimno težak posao probijanja cesta na vrlo nepristupačnom planinskom području putem kojih se na najviše visove Dinare moglo dopremiti teško naoružanje – topovi i tenkovi. Probijanje cesta obavila je inženjerija HV i HVO-a pod vodstvom generala Ljube Ćesića Rojsa. Time je učinjen kolosalni strateški preokret – do tada nepristupačna planina Dinara postala je glavna cesta prilaza tenkovima HV-a, što će posebno doći do izražaja u predstojećoj operaciji „Oluja“.

 

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI