Ništavne hrvatske zemljišne knjige – ništavna država!

Luka Stanzl/PIXSELL

Željko Glasnović je prvi saborski zastupnik koji je progovorio o kriminalu u hrvatskim gruntovnicama i neredu u zemljišnim knjigama širom Hrvatske Ono što je rekao, zasigurno je točno, a posljedica je brojnih pritužbi građana koji su mu se obratili kako bi u Saboru otvorio taj problem. Glasnović tvrdi da su zemljišne knjige - ništavne, a katastar u - kaosu, te zbog toga zemljišne knjige ne pokazuju istinsku sliku o stanju nekretnina u Hrvatskoj

Prvi saborski zastupnik koji je progovorio o kriminalu u hrvatskim gruntovnicama i neredu u zemljišnim knjigama širom Hrvatske, bio je Željko Glasnović. Mnogi se neće i ne trebaju slagati s njegovim političkim stavovima, ponašanjem i uvjerenjima, no ono što je rekao o zemljišnim knjigama, zasigurno je točno, a posljedica je brojnih pritužbi građana koji su mu se obratili kako bi u Saboru otvorio taj problem.

Glasnović ja za saborskom govornicom izrekao nekoliko činjenica koje bi trebale zabrinuti svakog hrvatskoga građana. Prije svega, Glasnović tvrdi da su zemljišne knjige – ništavne, a katastar u – kaosu. Zbog toga zemljišne knjige ne pokazuju istinsku sliku o stanju nekretnina u Hrvatskoj. Glasnović navodi kako je 2004. godine pokrenut postupak uređenja zemljišnih knjiga, a projekt je financirala Svjetska banka. Sudjelovali su i Ministarstvo pravosuđa, Geodetska uprava i sudovi. Tada su trebale biti centralizirane sve zemljišne knjige, ali to ipak nije pomoglo u rješavanju imovinsko-pravnih sporova koji se broje u stotinama tisuća.

Isto tako, Glasnović je u svojem govoru u Saboru, 13. ožujka ove godine, spomenuo postojanje mafije u gruntovnicama koja zloupotrebljava svoje položaje i ovlasti kako bi manipulirala podacima i upisima. U zemljišne knjige upisuju se – nevlasnici, a vlasnici se – razvlašćuju.

Inženjer geodezije na strani generala

Teze generala Glasnovića pudupire i Božidar Viduka, magistar, inženjer geodezije i geoinformatike, koji je na portalu „Bezcenzure“ objasnio kako su ustrojeni zemljišno-knjižni uredi u zemlji. Viduka napominje kako su u pravnoj stvari, primjena javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina (zemljišna knjiga, katastarski plan, posjedovni list, GUP i PUP) u statusu javne vjere u pravnim i upravnim radnjama, a pri tom su javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina izvan snage uporabe po osnovi „uredbe-ukaza“ koju je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 4. kolovoza 2004. godine, s punom pravnom snagom, s punim pravnim učinkom i s punom pravnom posljedicom od dana 1. siječnja 2010. godine!Samom primjenom javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina s javnom vjerom stavljenih izvan snage uporabe, državni službenici i namještenici uposleni u državnim administrativnim tijelima Republike Hrvatske s prenesenim ovlastima i u hrvatskom pravosuđu – permanentno čine kazneno djelo!

Viduka napominje kako su po značaju i važnosti stratificirani dokumenti, rješenja i pisane isprave prema redovima. Među javnim ispravama prvog pravnog reda nalaze se: zemljišna knjiga i zbirka položenih ugovora. U drugom pravnom redu su, katastarski plan, posjedovni list i zbirka pomoćnih računanja. U trećem pravnom redu nalaze se, generalni urbanistički plan (GUP), provedbeni urbanistički plan (PUP), lokacijska dozvola, građevinska dozvola i uporabna dozvola. Za sve dokumente iz ovih pravnih redova jamči Republika Hrvatska. Shodno tome, RH i kazneno i materijalno odgovara i za ništavnost tih javnih isprava.

Ovdje je važno pojasniti da su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina trećeg pravnog reda, izvedenice prvog i drugog pravnog reda. Za pravni postupak ništavnosti javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina, dovoljno je dokazati da je zemljišna knjiga javna isprava prvog pravnog reda – „izvan snage uporabe“ putem automatizma su „izvan snage uporabe“ u statusu zastare ili ništavnosti javne isprave iz domene drugog i trećeg pravnoga reda.

Viduka upozorava da je nepoštivanje Uredbe Vlade Republike Hrvatske (klasa: 931-01/04-01/01; urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine) od strane državnih administrativnih tijela Republike Hrvatske s prenesenim ovlastima, dovelo do nepobitne činjenice „ništavnosti“ javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina na cijelom teritorijalnom prostoru Republike Hrvatske.

Ništavne javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina su trajna procesna smetnja pri upravnim i pravnim radnjama, jer su sve odluke, zaključci, rješenja ili presude doneseni po osnovi ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina – ništavne.

Zemljišne knjige izvan zakona

Viduka je mišljenja da je zastupnik Željko Glasnović nepogrešivo zaključio da su svi zakoni, odluke i ugovori koje je donio Sabor Republike Hrvatske – neprovedivi, ništavni i izazivaju kaznenu i materijalnu odgovornost saborskih zastupnika – jer svjesno i namjerno čine štetu građanima Republike Hrvatske.

Vijeće za gospodarska pitanja predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović još je 1. veljače 2017. godine donijelo zaključak da su za ništavnost zemljišnih knjiga i katastarskih podataka isključivo odgovorni Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Državna geodetska uprava RH.

Viduka podsjeća i na izjavu ministra pravosuđa, Dražena Bošnjakovića, koji je naveo da bi se neažurnost zemljišne knjige, odnosno broj neriješenih predmeta, mogao smanjiti prekovremenim radom ili dodatnim zapošljavanjem. Viduka pretpostavlja da se ministar šalio na račun građana Republike Hrvatske iz sljedećih razloga:

da bi nešto bilo ažurno ili neažurno mora prethodno biti pravno i tehnički ispravno; – ažurnost i neažurnost definira provedbu pravno valjanih i tehnički ispravnih podataka (brže ili sporije);

kako su sve od reda zemljišne knjige u Republici Hrvatskoj „ništavne“, u tom slučaju nema rasprave o provedbi ili ne provedbi ništavnih. Ništavni podatak je uvijek ništavni.

Na kraju Viduka zaključuje da, bilo da su na vlasti „plave“ ili „crvene koalicije“, vladajući ne žele riješiti problem nekretnina iako su dobili od EU-a više od 5 milijardi eura za izradu valjanog i zakonitog registra nekretnina. Novac je potrošen, ali posao nije urađen!

Nesređivanje zemljišnih knjiga i neprovođenje modernizacija u gruntovnicama za koje je Hrvatska primila novac od EU-a, ima opravdanja, a opravdanje je u tome da ukoliko bi se te nužne modernizacije provele, bile bi onemogućene ili bitno smanjene manipulacije sa zemljišnim knjigama. Samim time smanjile bi se otimačine zemljišta, a svaki vlasnik bi u svakom trenutku mogao provjeriti imovinsko pravni status svake nekretnine.

Sprega suda i gruntovnice u praksi

Trenutno se na Općinskom sudu u Novom Zagrebu – služba u Zaprešiću – u kontekstu manipulacije nekretninama u sprezi sudova i gruntovnica vodi imovinsko-pravna bitka oko jedne ključne nekretnine važne za provedbu projekta vrijednog više od 300 milijuna eura, a odnosi se na građevinski prostor kod zagrebačkog Rotora.

U parnici koju vodu sudac Siniša Radanović u predmetu Ivan Lešer protiv Ane Levojević, tužitelji pokušavaju dokazati da je na darovnom ugovoru kojim bi Ana Levojević trebala postati vlasnicom nekretnine na kojoj bi se izgradio jedan od 7 planiranih nebodera kod Rotora, krivotvoren potpis bivše vlasnice Sofije Šetina, koja je u međuvremenu umrla. Na posljednjoj raspravi, 10. travnja ove godine, tužitelji su prije njezinog zaključenja zatražili izuzeće suca Radanovića, zbog, kako su rekli – njegovog pristranog suđenja i zbog nezadovoljstva s nalazima i objašnjenjima grafologinje – vještakinje Andreje Ledić.

Tužiteljima je prva sumnja u pristranost suca Radanovića bila vidljiva iz njegove odluke da na prigovor tužitelja na grafološko vještačenje Andreje Ledić, novo grafološko vještačenje ponovo povjeri istoj grafologinji – Andreji Ledić! Vještakinja Ledić, iako kontradiktorna u svojim nalazima, uvjeravala je suca i prisutne stranke da je sporni potpis na darovnom ugovoru – uistinu od pokojne darovateljice.

Istodobno dok je trajao taj sudski postupak, uoči proslave Božića i Nove 2018. godine, na Općinskom sudu u Novom Zagrebu, u zemljišno-knjižnom odjelu, u tišini su se pripremala pomno tempirana rješenja od 15. 12. 2017. godine. Ona određuju: odbijanje zabilježbe spora koji se vodi već punih 10 godina na istom sudu, brisanju plombi, te odbijanje prijedloga predlagatelja (tužitelja) radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine, prema važećem nalogu iz rješenja Općinskog suda u Zaprešiću još od 30. lipnja 2008. godine.

Ovo je klasičan primjer sprege sudova i gruntovnica, kao jedan od problema o kojem je govorio general Glasnović, a čije detalje ćemo objaviti u narednom broju ovog tjednika, s obzirom na akutni i aktualni problem s hrvatskim gruntovnicama kojeg – nitko ne rješava.

 

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI