Hrvatska bez nezaposlenih, plaće od 15.000 do 80.000 kuna, najmanja mirovina – 10.000 kuna…

twittter

Na pitanje, možemo li sagraditi dva srušena nebodera WTC-a u New Yorku, svi odgovaraju da - možemo. Ali nama ne trebaju takvi neboderi, već ćemo cijenu koštanja nebodera - kapital od 100 miilijardi eura - upotrijebiti za pokretanje proizvodnje cijele Hrvatske. Zato smo naš projekt i program okrenuli onim resursima i kadrovima za koje znamo da ih imamo, a koji mogu uspješno raditi i realizirati takav projekt, jer se kapital stvara novonastalom vrijednošću. Resursa imamo na pretek - od slavonske ravnice, Jadranskog mora, do 1200 otoka itd. Kadrovi – kada rade u inozemstvu, među najboljim su i uspješnim radnicima, kao i naši sportaši - vani su cijenjeni, a kod kuće nisu i ne mogu raditi i obično su nezaposleni…

Kod izrade Strategije razvoja RH izvršena je anketa građana što žele i kakvu državu hoće. Rezultat uzorka je bio da građani žele zaposlenje, sigurnost i budućnosti za sebe i svoju obitelj, s visokim životnim standardom.
I. CILJ: Blagostanje hrvatskog naroda
Tako su i postavljeni ekonomski postulati i zadatak izrade Strategije razvoja RH je – sigurnost, budućnost i blagostanje hrvatskog naroda.

II. Strategija razvoja Republike Hrvatske
od 100 mlrd eura BDP-a sa 40 matrica – operativnih programa (točke I, II, III, IV, V), rađena je sa tri tima.

PRVI TIM:

Vođa operativnog tima mr.sc. Karino Hromin Sturm, autor i vizionar projekta, radio je od 1990. godine na temelju istih metoda uz dodatak kapitala, za koje je američki profesor dr. L. Gudrich tek u 90. godini života, 2007. godine, dobio Nobelovu nagradu.
Korištenjem postojećih resursa, kadrova i vlastitog kapitala financiranog od HNB-a, te ekonomije autopoiesisa i pozitivne sinergije algoritma kapitala.

Osnovne su zadaće države – stabilnost cijena, tečaja i inflacije, državna potrošnja, porezna politika i cijena novca. Efikasnom kombinacijom ovih mehanizama pokreću se investicije, visoka proizvodnja, zaposlenost, novostvorena vrijednost, osobna potrošnja, ekonomska stabilnost i temeljni kapital.
Kako bismo povećali agregatnu potrošnju treba smanjiti kamate, poreze i dati jeftin novac, kako bismo potaknuli investicije, proizvodnju i potrošnju.
Tu su i iskustva naših svjetskih ekonomista, akademika prof. dr. Dragana Vojnića, prof. dr. Branka Horvata, prof. dr. Ive Perišina, kao guvernera Narodne banke, tu je kritika monetaristima Miltonu Friedmanu, Friedrichu Hayeku, tzv. grupi Chicago boysi, najvećim protivnicima Keynesa, ali i prof. Joseph Stiglitz i drugi koji danas veličaju Keynesa.DRUGI TIM:

Vođa prof. dr. Ante Lauc, na osječkom Ekonomskom fakultetu. U Strategiji je radio u sklopu znanstveno istraživačkog projekta ,,Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopoiesisa“.

TREĆI TIM:

U istraživanju su sudjelovali i pomogli projekt mnogi suradnici i specijalisti svih profila i struka.

Realizacija projekta Strategije razvoja RH temeljena je na tri elementa: 1. RESURSI, 2. KADROVI i 3. KAPITAL.
U istraživanju smo pošli od od realne pretpostavke da naša znanost i privreda nisu u stanju napraviti jedan vojni avion Fantom F-16, izmisliti IBM, program Windows, napraviti mercedes i slično, jer mi danas nismo na tom stupnju tehnološkog razvoja – pali smo 30 godina unazad. Na pitanje, možemo li sagraditi dva srušena nebodera WTC-a u New Yorku, svi odgovaraju da – možemo. Ali nama ne trebaju takvi neboderi, već ćemo cijenu koštanja nebodera – kapital od 100 mlrd eura- upotrijebiti za pokretanje proizvodnje cijele Hrvatske.

Zato smo naš projekt i program okrenuli onim resursima i kadrovima za koje znamo da ih imamo, a koji mogu uspješno raditi i realizirati takav projekt, jer se kapital stvara novonastalom vrijednošću.
Resursa imamo na pretek – od slavonske ravnice, Jadranskog mora, do 1200 otoka itd.

Kadrovi – kada rade u inozemstvu, među najboljim su i uspješnim radnicima, kao i naši sportaši – vani su cijenjeni, a kod kuće nisu i ne mogu raditi i obično su nezaposleni…

PRVI KORAK: DEBLOKADA HNB-a

Znači da HNB mora financirati sve investicije u Hrvatskoj. Treba ukiniti protuustavno vanjsko zaduživanje i financirati sve investicije u Hrvatskoj, te ukinuti valutnu klauzulu koja je protuustavna.
Sada je zagovornicima prelaska na euro, jedini pozitivni argument da će se ukinuti valutna klauzula.
Zači – prestanak zaduživanja u inozemstvu, financiranje svih investicija i financijskih tokova u RH, čime mi postajemo vlasnici novostvorene vrijednosti, a ne dužničko roblje koje ne može otplatiti ni kamate.
U kapitalističkim državama normalno je da centralna banka djeluje kao – agregat, agent države, da emitira i prodaje vrijednosne papire putem kojih država financira svoje rashode.
U razvijenim zemljama država je najveći potrošač rashoda i dugova, a tržište državnih vrijednosnih papira najveći je segment financijskog tržišta, koji se vremenski razgraničava, raspoređuje, obnavlja, zamjenjuje, diskontira, prodaje, otkupljuje i neprestano se vrti u financijskim tokovima.

DRUGI KORAK: OSNOVATI 2 DO 3 HRVATSKE BANKE

U Hrvatskoj je 95 posto banaka u stranom vlasništvu, čime smo izgubili financijski suverenitet.
Banke su naši najvažniji financijski posrednici, međutim uz ovakav HNB posluje se po monopolističkom sistemu: ja (HNB) tebi odobrim kredit, a ti (banka) meni 20 posto depozita i dvije do tri čvrste garancije, hipoteke; tako se ponašaju i banke prema svojim klijentima čime je uništeno razvijanje poduzetništva i investiranje…..

POVRAT DUGA

Pesimisti tvrde da kapitala nema, pa pogledajmo strukturu zaduženja Hrvatske:
Od 47 mlrd. eura, država se direktno zadužila sa 23 mlrd. eura bez izdanih garancija, ostalo su banke i trgovačka društva po kamati od 7 do 7,5 posto. Tome dodamo i 1 posto manipulativnih troškova, pa ispada da je kredit opterećen sa 7 do 8,0 posto kamata.

Sredstva je država potrošila na svoje rashode, a ne na investicije i proizvodnju kako bi oplodila kapital, a kredit od 23 mlrd. eura plus kamate od 1,840 mlrd. eura treba vratiti i to iz poreza građana.

Kredit potrošen na rashode države od 23,0 mlrd. eura moramo vratiti, i to glavnicu plus kamate; to je 24,580 mlrd.eura, pa ispada da će građani platili iz poreza 47,840 mlrd. eura, a toliko iznosi ukupni dug RH koji svodimo na nulu, ako primijenimo ovaj sistem financiranja, a povratkom duga banaka imamo plus od 23,0 mlrd.eura.

Za naš program potreban nam je početni kapital od 5,0 mlrd.eura, a Narodna banka Hrvatske ima 12 mlrd. eura deviznih rezervi, osim toga ovdje, kako vidimo u realiziranim kreditima, imamo 23 mlrd. eura što znači da možemo bez velikih financijskih odstupanja uložiti 5 mlrd. eura, ali ovaj put u vlastiti razvoj, s kojim ćemo brzo i efikasno pokrenuti Strategiju razvoja Republike Hrvatske.

Nakon krize 2008. godine, Centralne banke, SAD-a, Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Rusije i druge, plasirale su TISUĆE mlrd. eura, kako bi spasile svoje privrede.
Prema izjavi direktora Federalnih rezervi SAD-a, Bena Bernankea, od krize u kolovozu 2008. do 2010. Godine, SAD je plasirao devet (9) tisuća milijardi dolara. TO JE DRŽAVNI INTERVENCIONIZAM!
Novi predsjednik SAD-a, Donald Trump, u prvom tjednu vladanja počeo je provoditi – državni intervencionizam.

TREĆI KORAK: OPERATIVNI MEHANIZAM i 40 PROGRAMA MATRICA

Operativni mehanizam kojim se pokreće Strategija razvoja Republike Hrvatske (gotove matrice za 40 programa koje osiguravaju izvršenje ovog projekta I+II+III+IV) kojim se otvaraju gradilišta u cijeloj zemlji, narudžbe investicijskih programa pokreću se u svim regijama i županijama, koji pokreću proizvodnju u tvornicama koje su danas bez posla (zatvorene tvornice bi se obnovile i izgradili nove prema u Saboru usvojenoj Strategiji razvoja RH).

RJEŠAVANJE NEZAPOSLENOSTI

Pokretanjem investicija – pokrenulo bi se otvaranje tvornica, poduzeća, poduzeća za nove tehnologije, a poduzetnici, kooperanti i obrtnici počeli bi zapošljavati radnike. Tako bi riješili nezaposlenost u Hrvatskoj od 400.000 nezaposlenih plus 600.000 sive ekonomije. Odlazak naših radnika u inozemstvo i trend je u porastu, koji Vlada koristi za statističko smanjenje nezaposlenosti.
Pokrenula bi se proizvodnja prema narudžbama koje se baziraju na dugoročnom Strateškom razvoju Republike Hrvatske, koji se mora provoditi pod nadzorom institucija ZNANOSTI, tehnike, tehnologije i komercijalno-ekonomske kontrole, a pokreće:
– proizvodnju strojogradnje i opreme za proizvodnju;
– proizvodnju željezara, cementara, šljunčara, ciglana, keramičkih proizvoda;
– drvno industrijskih poduzeća, opremanje objekata i građevne stolarije, tvornice namještaja;
– proizvodnju za izgradnju autocesta i putova, tunela, asfaltnih baza;
– proizvodnju za izgradnju brzih (360 km) željezničkih pruga i željeznice;
– proizvodnju za energetiku i elektrifikaciju, telekomunikaciju, korištenja sunčane energije i vjetra;
– proizvodnju kompjutora, elektronike i nano tehnologije, otvoriti 5-6 Instituta za razvoj novih tehnologija;
– proizvodnju bijele tehnike i električnih aparata…;
– poljoprivrede, stočarstva, ribarstva, uzgoja školjaka…;
– turizma, ugostiteljstva, kulinarstava, zabave, sporta…;
– proizvodnju mnogih drugih pratećih kooperantskih, obrtničkih te uslužnih djelatnosti;
– proizvodnja u cijeloj RH pokreče cijeli niz uslužnih tercijarnih djelatnosti i aktivnosti;
-opremiti vojsku i policiju najmodernijom opremom, tehnikom i tehnologijom.

– Takav zamah proizvodnje pokreće i proizvodnju drugih industrijskih djelatnosti, kao: papirne, ambalažne, prehrambene, tekstilne, konfekcije, obućarske industrije i drugo te malog obrta i svih drugih kooperanata i oblika uslužnih djelatnosti i kućne radinosti.
– Rješavamo se korupcije.
– Postižemo ćudoredan život blagostanja, najviši u EU, zadovoljnih građana i onih koji će se vratiti u Hrvatsku.
– Zadovoljan građanin će uvijek glasati za politiku Strategije koja mu to osigurava.
Većina navedenih proizvodnji 80 do 90 posto su bez posla ili su tvornice u stečaju, a radnici otpušteni i napuštaju Hrvatsku.
Svi oni biti će uključeni u projekt Strategije razvoja Republike Hrvatske, poduzeća obnovljena, stečajevi prekinuti, jer je u navedenim djelatnostima postojala dugogodišnja tradicija, s kvalitetnim kadrovima koji su bačeni na burzu.

Danas je omjer umirovljenika 1,23 : 1,0 radnika. Strategija predviđa: omjer umirovljenika 1 : 3 radnika, tako da će Hrvatska morati uvoziti radnu snagu iz susjednih zemalja, kao BiH, Kosovo, Makedonija itd.

RADNIČKA PLAĆA

Minimalna radnička plaća NKV, bit će 15.000 kuna, do visoke stručne spreme od 70 do 80.000 kuna.
Pokretanje takve privredne aktivnosti, likvidacija nezaposlenosti u cijeloj državi, razina visokih plaća, izazvat će kod stanovništva vjeru u budućnost, budućnost njihove djece i povjerenje u državu po mjeri naroda, koja djeluje prema programu Strategije razvoja Republike Hrvatske.

UMIROVLJENICI

Najveći ekonomski doprinos hrvatskoj državi dali su umirovljenici, čija društvena imovina se danas rasprodaje i uništava; oni su najviše oštećeni građani jer su realno pokradeni za 78 mirovina, po starom obračunu, a nakon toga osnovica je smanjena na 40 posto vrijednosti mirovine koja je bila 1990. godine, a realno je još manja, tako da je prosječna mirovina u Hrvatskoj 2200 kuna, a čak 100.000 umirovljenika prima svega 500 kuna. Od tih mirovina se ne može živjeti, pa većina umirovljenika, njih 90 posto, spada u razred ispod granice siromaštva.
U Strategiji, najmanja mirovina svima s navršenim uvjetima, bez staža, bit će 10.000 kuna, a oni koji su radili i – uvećana za staž.

BRANITELJI i INVALIDI

Najveći doprinos hrvatskoj samostalnosti i suverenosti dali su naši BRANITELJI koji su dali život za Hrvatsku, ruke, noge, teška ranjavanja, PTSP, a mnogi su izvršili suicid. Oni su ostvarili hrvatski san o slobodi i vlastitoj državi, a ostali su bez mirovina, na rubu egzistencije, bez posla.
Braniteljima i ratnim invalidima onima s posebnim potrebama, osigurat će se sva financijska prava koja im pripadaju za normalnu egzistenciju i sva potrebna besplatna zdravstvena zaštita.

Projekt je rađen za OPERATIVNU primjenu pokretanja rada raspoloživih kadrova i resursa RH i svih resornih ministarstava.
Studentima uvijek pričam vic, kako je car Franc Josef prilikom prijedloga novog zakona, pozvao žandara s ulice i rekao ministru da mu čita novi zakon. Zatim je pitao žandara, je li što shvatio. Kada je dobio negativan odgovor, car je ministru rekao da može ići pisati novi zakon. Kod nas Vlada predlaže, a Sabor donosi dijametralno suprotne tekstove zakona koji unose konfuziju u pravosuđu i negative posljedice i nepravdu kod građana.
Ja sam autor “Teorije dužničkog ropstva” koju sam napisao prije 20 goina i nisam sretan da se sve ono o čemu sam pisao – ostvarilo. Građani su osiromašeni, nezaposleni, blokirani, frankirani, ovršeni, opljačkani, roditelji ne mogu plaćati komunalije i hranu, djeca su u školi gladna, posla nema i građani ne mogu pokrivati osnovne egzistencijalne potrebe od svojeg rada.
Zato mladi, školovani i radno sposobni u najboljim godinama masovno napuštaju Hrvatsku…

Ako usporedimo mortalitet i natalitet, ispada 1 rođeni naprama 3 umrla, pa će Hrvatska za 20 godina imati 3,0 milijuna stanovnika. Pa se postavlja pitanje – a tko će raditi, tko će braniti domovinu, Sirijci i drugi koje nam namjeravaju useliti, dok će naši odlaziti van? To se pristojno zove – migracija. U zadnjih godinu i pol, 300.000 mladih i radno sposobnih osoba otišlo je u inozemstvo.

O dužničkom ropstvu na koje sam upozoravao godinama, govore premijeri, guverneri, ministri financija, predsjednici, ali nitko ništa ne poduzima.
Zato smo sa tri tima znanstvenika napravili Strategiju razvoja RH koja može brzo izvući Hrvatsku iz teškog moralnog i ekonomskog stanja.

III. MJERE OD 3. TOČKE:

1. PRAVNI SUVERENITET – VRATITI I UKINITI AQUI KOMUNITER
2. FINANCIJSKI SUVERENITET – DEBLOKIRATI HNB I VALUTNU KLAUZULU
3. PROVEDBA STRATEGIJE RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNIM INTERVENCIONIZMOM
1. U Hrvatskom saboru u 25 godina doneseno je 4000 zakona i 100.000 stranica zakona Europske unije, potpisan je Aqui comunnitaire čiji je svaki akt jači od Ustava RH, što je međunarodno pravno nezakonito i protuustavno, jer je Ustav najviši zakon u svakoj državi.
Provedba pravnog suvereniteta Ustava i zakonske regulative doslovno će srediti korumpirano pravosuđe.
2. Deblokadom HNB-a prestaje zaduživanje u inozemstvu, poništavamo valutnu klauzulu. Ustavni sud je namjerno pobrkao lončiće, jer u Hrvatskoj i valutni i kunski kredit imaju valutnu klauzulu, a ona je prutuustavna jer je zakonsko sredstvo plaćanja po Ustavu – kuna.
Ulazak u euro zonu se ne smije dozvoliti dok mi ne postignemo financijski standard zapadnih zemalja, a ne da budemo Grčka.
Guverner B. Vujčić tvrdi da će poskupljenje iznositi svega 0,2 posto. Odakle je dobio takvu računicu? Nije istina da cijene neće rasti, to je notorna obmana i laž.
Mercedes je koštao 40.000 DEM, a nakon uvođenja eura, košta 40.000 eura, po pretvorbi tečaja 1:2 iznosi 80.000 DEM. BMW također i mnogi drugi proizvodi i hrana. Znači dvostruko skuplje. Tako je sa svim cijenama u Europi.
Neka guverner Vujčić ide u dućan kupiti putar iliti maslac, koji je koštao prije godinu dana 9,00 kuna. Danas maslac od 250 gr. košta 29 – 32 kune. A još nismo ni uveli euro. Toliko o znanstvenim istraživanjima HNB i guvernera…!

Zatim provodimo financiranje privrede, pokrećemo proizvodnju bez eura zaduživanja iz inozemstva.
Pokrećemo proizvodnju, zapošljavamo radnike, rješavamo se nezaposlenosti (400.000 + 600.000 sive ekonomije ) i uvozimo radnu snagu.
Narod će primati redovno plaću, početi trošiti čime pokrećemo potrošnju, a ne Merkeličinu politiku štednje, (Keynesov paradox štednje). Angela Merkel dokazala je ekonomsko osiromašenje naroda, dok je on bio najveći ekonomist svih vremena.

SVA NOVOSTVORENA VRIJEDNOST PRIPADA NARODU

Mi smo vlasnici temeljnog dohotka, a ne stranci!
\3. Strategija razvoja RH državnim intervencionizmom od 100 mird eura:

– Rješava nezaposlenost (400.000 radnika plus 600.000 sive ekonomije, omjer treba biti 1: 3 tako da ćemo uvoziti, radnu snagu, a ne tjerati mlade i radno sposobne građane u inozemstvo),
– Vrednujemo rad (radnik NKV s lopatom 15.000 kuna, a s VSS do 80.000 kuna),
– Vrednujemo kapital (niska KMT 0,20%),
– Zaustavljamo rasprodaju hrvatskog blaga.

Danas je 1,236.000 umirovljenika sa prosječnom mirovinom 2200 kuna, od toga njih 100.000 ima samo 500 kuna mirovine, 400.000 od 700 do 1200 kn, od toga s povlaštenim mirovinama samo njih 36.000 ima privilegiju da dobro žive.
1,000.000 zaposlenih sa prosječnom plaćom 5560 kn, ne mogu preživjeti i uzdržavati obitelj, ako radi samo jedan član obitelji.
Ostalo stanovništvo: djeca do 18 godina 700.000.
Ostaje 600.000 sive ekonomije i 400.000 nezaposlenih – to je ukupno 4,0 milijuna stanovnika.
Vjerojatnije je da nas je zbog odlaska na rad u inozemstvo ostalo 3,700.000 – to bi bila realna brojka (i prema neslužbenim podacima HNB-a).
Industrijska proizvodnja pada svaki kvartal. A Vlada pjeva o uspjehu, kako odlično rade, sipaju podatke, statistiku zloupotrebljavaju zbog odlaska mladih i radno sposobnih (koji se ne odjavljuju kada odlaze).
Životna košara, je 11.370 kuna po osobi. Koju nitko iz Vlade ne spominje godinama. Šute.
Tko ima tolika primanja? Samo privilegirani, onih 36.000.
Prema Eurostatu imamo stanovništvo od 3,0 milijuna koje je na rubu siromaštva po EU standardima.

PRORAČUN = ministar Zdravko MARIĆ,
PRIHOD = 127,9 mlrd kn; RASHOD = 132,9 mlrd kn, 0,8% BDP-a STOPA 2,8%
Planski DEFICIT od 5,0 mlrd. kuna
Planira se RAST 2,8% BDP-a – PRINOS OD 1,3 mlr eura
Plaćamo KAMATE 3,0 mlrd eura (22,2 mlrd. kn).
ZNAČI DA SMO U STARTU U MINUSU 3,7 mlrd eura i ne možemo otplatiti niti kamate.

Neki od gubitaka: u zdravstvu 8,2 = 1,1 e, Kutina 5,0 eura, Agrokor 7,5 mlrd. eura, Uljanik, 3 maj, Petrokemija, autoceste, mirovine, itd.

NAŠ Omjer umirovljenika 1 : 3 radnika.
DANAS RADNIKA U PROIZVODNJI IMA 250.000 – pogledajmo kako bi izgledalo da imamo 1,0 milijun i 3,0 mil. zaposlenih u proizvodnji:
NASTAO BI EKSPONENCIJALNI RAST BDP-a:
Današnji BDP = 47 mlrd eura 343, mlrd kn
2 x više radnika 500.000 BDP = 94 mlrd eura 686 mlrd kn
3 x više radnika 750.000 BDP =141 mlrd eura 1.029 mlrd kn
4 x više radnika 1,0 mil BDP =188 mlrd eura 1.372 mlrd kn
5 x više radnika 1,250 mil BDP =235 mlrd eura 1.715 mlrd kn
………………………………………………………………………..
3,0 mil RADNIKA BDP =752 mlrd eura = 5.489 mlrd kn minus 343, = 5,146 mlrd kn

Višak novca od 5,146 mlrd kuna, DIJELITI NA BLAGOSTANJE hrvatskog naroda.
GRADIMO I PLAĆAMO ŠTO HOĆEMO – DIJELIMO TEMELJNI DOHODAK
svim državljanima Hrvatske. Norveška dijeli po 1500 eura. Dogodio bi se povratak naših radnika i dijaspore, uvoz radne snage, povećanje NATALITETA i rast stanovništva DO 5,0 milijuna. stanovnika.

Rezultati Strategije

Nestaje 75% svih ekonoskih problema u RH!

– Stopa rasta BDP-a 20 posto (1956. postigli smo 20,7% BDP-a s tačkama i lopatom – statistički podatak)
Danas u eri kompjuterizacije to sigurno možemo postići puno brže više i bolje:
– 40.000 eura po stanovniku;
– BDP sa 3,0 mil radnika = 752 mlrd eura = 5.489 mlrd kn;
– Dobit ćemo prinos 5,146 mlrd kn što je 16 X puta (šesnaest puta) više od današnjeg proračuna;
– Likvidacija nezaposlenosti i uvoz radne snage;
– Rješenje duga i zaduženja od 47 milijardi eura;
– Minimalna radnička plaća od 15.000 kuna;
– Plaća sa visokom stručnom spremom od 70 do 80.000 kuna;
– Minimalna mirovina 10.000 kuna tko nije radio, ostalima plus staž;
– Besplatno školovanje do doktorata, visoki standard učitelja nastavnika;
– Odgoj kadra je najvažniji segment obrazovanja;
– Besplatno zdravstveno osiguranje svim građanima;
– Besplatna zdravstvena zaštita svim građanima;
– Rješenje problema branitelja;
– Rješavanje problema ribara, pomoraca, otočana…;
– Rješenje problema KORUPCIJE;
– Visoki standard vojske, policije, nabava nove opreme oružja i oruđa, državnih i javnih službi;
– Dijeljenje temeljnog dohotka narodu prema dogovoru (2,5 -3,0 e).

NAŠ SVJETONAZOR

Bog je stvorio čovjeka. Čovjek je stvorio Državu. Država mora biti u službi NARODA!
Mi smo LIJEVO I DESNO. Lijevo, kada se radi o socijalnim pravima svih građana. Desno, ako se radi o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske.

Načela proizlaze iz Ustava RH,članak 1. Vlast proizlazi i pripada narodu, članak 2. Suverenitet je nedjeljiv, neprenosiv i neotuđiv, članak 55. Svatko po hrvatskom Ustavu ima pravo na rad. SABOR RH ga mora dati narodu i ostvariti…

O autoru:
Karino HROMIN STURM je hrvatski ekonomist, publicist, diplomat i politolog.
Rodio se 1946. u staljinističkom logoru u Sibiru, gdju su mu roditelji bili u zarobljeništvu nakon Drugog svjetskoga rata. Tamo je proveo 11 godina. Na Ekonomskom fakultetu specijalizirao je međunarodne odnose, a zatim je završio Filozofski fakultet i magistrirao na njemu. Bio je sveučilišni profesor u Almatiju u Kazahstanu. Dugi niz godina uspješno se bavio međunarodnom trgovinom. Od raspada SSSR-a, početkom 1992. godine, vodio je u Moskvi Ured Republike Hrvatske, radio na priznanju Republike Hrvatske i uspostavi diplomatskih i konzularnih odnosa s Rusijom (i na otvaranju veleposlanstva u Moskvi), te na uspostavi odnosa s Tadžikistanom, Turkmenistanom, Uzbekistanom, Kazahstanom, Armenijom, Azerbajdžanom, Gruzijom i kirgistanom. Godine 1995. otvorio je veleposlanstvo RH u Almatiju u Kazahstanu i djelovao kao veleposlanik Republike Hrvatske. Iz veleposlanstva je zastupao hrvatske interese na području država Srednje Azije do 1998. godine. Napisao je “Političku Bibliju 1” na 1500 stranica, za koju je nominiran za književnu nagradu “Kiklop” 2011. u kategoriji “leksikografsko djelo godine”. Bio je suradnik ekonomista dr. Branka Horvata. Autor je “Strategije razvoja Republike Hrvatske”. Predsjednik je ekonomskog pokreta “Zajedno”, koji se zalaže za reviziju pretvorbe i privatizacije u Hrvatskoj, promjenu politike Hrvatske narodne banke i promjenu ekonomske strategije Hrvatske. Žestoki je protivnik neoliberalizma i Europske unije poznat po tvrdnji, da je međunarodna financijska oligarhija namjerno izazvala svjetsku krizu i uništila hrvatske banke.

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI