Gospodo, vrijeme je: Vratite nam i Hrvatsku!

PxHere, Wikipedia, screenshot HRT

Prihvati li se demografsku problematiku ključnom u hrvatskoj razvojnoj koncepciji, potrebno je donijeti niz ključnih odluka na razini države. Odluke su stručno-znanstvene i političke naravi i ne mogu biti politički prijepor različitih svjetonazora, etničke pripadnosti, niti su vezane s prethodnim financijskim procjenjivanjima proračunskih mogućnosti. One su samo pitanje razumijevanja hrvatske stvarnosti, rezultat političkog prihvaćanja hrvatske budućnosti i svjesnog interesa ukupne hrvatske populacije!

Kakvom se samo brzinom zamjenjuju slike ljeta i jedne druge planetarne i vanjske Hrvatske pune snage, idealizma, ustrajnosti, dostojanstva, nogometne čarolije i zemaljske zadivljenosti drugih našom nacionalnom posebnošću. Poput filmskog ubrzanja prema stvarnosti i unutrašnjoj sadašnjosti, u kojoj nam sve terete prinose kao darove, a darove kao kazne, a tamo iz Slavonije i njezine mirnoće dopiru Mirini zvukovi i nemiri podsjećanja na nestanak. Hvala ti, Miro, za brigu, osjećaje i vjerovanje:

„Kad nediljom sjednem ja ispred kuće kao nekada stara lipa k’o da šapuće priče kad je sretno bilo sve još se nadam vratiće se svi ali nikog nema da me pozdravi…”

Vjerojatno ste zaboravili, a nije Vas niti briga. Vjerojatno ne čitate što pišu, niti slušate što pjevaju, a nije Vam ni stalo. Vjerojatno Vas brinu pozicije, njihovo zadržavanje i nastavak, a za ostalo – nemate snage. Vjerojatno Vam se svi oko Vas dive, a ostalo ne možete podnijeti. Vjerojatno… nemate vremena. Zato Vam i šaljem telegramski. Ponovo i malo prošireno.

Prihvati li se demografsku problematiku ključnom u hrvatskoj razvojnoj koncepciji, a sve potvrđuje kako je to nužnost, prije predlaganja, testiranja i procjenjivanja primjene pojedinih mjera demografske politike, potrebno je donijeti niz ključnih odluka na razini države. Odluke su stručno-znanstvene i političke naravi i nisu, niti mogu biti politički prijepor različitih svjetonazora, etničke pripadnosti ili slično, niti su vezane s prethodnim financijskim procjenjivanjima proračunskih mogućnosti. One su samo pitanje razumijevanja suvremene hrvatske stvarnosti, rezultat političkog prihvaćanja hrvatske budućnosti i svjesnog interesa ukupne hrvatske populacije.

Mjere demografske politike

 1. Proglasite djecu najvažnijim i najvrjednijim potencijalom hrvatskog društva i prostora i sukladno tome politički i upravljački postupajte.
 2. Prihvatite demografsko pitanje kao ključno, strateško i razvojno pitanje hrvatske sadašnjosti i budućnosti.
 3. Prihvatite vjerovanje u vlastitu budućnost kao civilizacijski put kroz vrijeme s otklonom od dekadencije koja nije primjerena niti jednom društvu; budućnost koju jedino donose djeca i mladi.
 4. Proglasite ljudsku populaciju također najvrjednijim potencijalom u hrvatskom društvu i prostoru, kao što je to uostalom u svakom, a djecu u njima osnovom razvojne budućnosti.
 5. Postavite unutar Vlade institucijsku razinu s koje je moguće usmjeravati demografsku revitalizaciju u funkciji gospodarskog, društvenog, prostornog i ukupnog razvoja Hrvatske.
 6. Slijedite irski ili izraelski model i postavite na čelo strateškog ureda za demografiju stručnog i odlučnog potpredsjednika Vlade, odgovornog izravno premijeru, a pozicijski postavljenog iznad resornih ministara.
 7. Pročešljajte državni proračun stavku po stavku i jasno razdvojite brojne manje važne stavke od demografske revitalizacije i neće biti potrebe čekanja niza godina razine gospodarskog razvoja pogodne za demografsku obnovu.
 8. Maknite demografsku problematiku pozicijski iz socijalne i obiteljske politike i postavite ju u temelj gospodarskog i ukupnog razvoja zemlje.
 9. Prihvatite demografsku politiku ključnim faktorom gospodarskog razvoja i pomaknite ju iz samo političkih, svjetonazorskih, religijskih, nacionalnih, etničkih i sličnih rasprava.
 10. Apsolutno zaštitite djecu i žene od svih oblika nasilja, a ne samo rodno uvjetovanih. Kao uostalom i mušku populaciju.
 11. Zaustavite rasprave koje razaraju hrvatski vrijednosni sustav i vrijednosne kriterije u hrvatskom društvu i prostoru i stalno, plansko i sustavno rastakanje hrvatskog identiteta.
 12. Promijenite i demokratizirajte izborni sustav na razini države i u strankama i krenite prema najboljem što Hrvatska ima.
 13. Učvrstite temelje hrvatskog društva i prostora po univerzalnim vrijednosnim kriterijima, zasnovanim na obrazovanju, znanosti, kulturi, zdravstvu i pravnom sustavu.
 14. Decentralizirajte, racionalizirajte i uskladite, s gornjim kriterijima, državnu, regionalnu i lokalnu upravu.
 15. Približite iseljenu Hrvatsku sa svim njezinim bogatstvima, političkom, društvenom i gospodarskom životu u Hrvatskoj.
 16. Uzmite iz svih triju ključnih do sada donesenih dokumenata o demografskom razvoju na razini prethodnih Vlada, osnovne sadržaje, pristupe i prijedloge i sastavite strateški dokument.
 17. Sazovite vodeće hrvatske demografe na čelu s akademkinjom, Alicom Wertheimer-Baletić, i prihvatite njihove prijedloge.
 18. Skupite na jednom mjestu sve dosad provedbene mjere demografske revitalizacije na regionalnim (županije i Grad Zagreb) i lokalnim (općine i gradovi) razinama kako bi postavili komplementarni nacionalni model.
 19. Napravite, konačno, socijalnu kartu Hrvatske i uvedite registar stanovništva i teritorijalnih jedinica.
 20. Odmah krenite s ključnim mjerama demografske politike prema stručno-znanstvenim i programskim načelima.

Pravne, radne i socijalne mjere

 1. Osigurajte pravnu i radnu sigurnost ženama (roditeljima i djeci) u porodiljskom razdoblju i kroz zakonodavni okvir uključite u to i poslodavce putem zakonodavstva i poticaja.
 2. Uskladite radno zakonodavstvo na način apsolutne zaštite od otkaza i premještaja na novo radno mjesto, trudnicama i rodiljama, za vrijeme porodiljskog i po povratku s porodiljskog.
 3. Postavite radno zakonodavstvo prema trudnicama i rodiljama s jednakim mogućnostima prijema na novo radno mjesto, kao i ostalima uz jednake stručne uvjete.
 4. Osigurajte trudnicama i rodiljama fleksibilno i skraćeno radno vrijeme bez mogućnosti otkaza, premještaja na drugo radno mjesto i smanjenja plaće.
 5. Uskladite bolovanja trudnica i rodilja sa zdravstvenim potrebama statusa i djece i ne kažnjavajte njihovu brigu za djecu smanjivanjem naknada, plaća i slično.
 6. Uvedite stimulativni model prostorne redistribucije kako bi zaustavili veliku polarizaciju zemlje.
 7. Izgradite socijalno-obrazovnu predškolsku infrastrukturu tehnički i vremenski funkcionalnu za zaposlene roditelje.Financijski poticaji
 1. Osigurajte financijsku sigurnost trudnicama i rodiljama (roditeljima i djeci) u predporodiljskom i porodiljskom razdoblju i kroz zakonodavni okvir uključite poslodavce poreznim i sličnim olakšicama.
 2. Osigurajte zaposlenim ženama za vrijeme porodiljskog istu plaću koju su imale ako im je plaća prelazila prosječnu plaću u Hrvatskoj iz proračuna, ali uključujte u to i poslodavce poreznim poticajima.
 3. Osigurajte zaposlenim ženama iz proračuna prosječnu plaću u Hrvatskoj za vrijeme porodiljskog ako su imale prije toga manju, ali uključujte u to i poslodavce poreznim poticajima.
 4. Osigurajte iz proračuna nezaposlenim ženama za vrijeme porodiljskog, primanja u visini sadašnje naknade za porodiljski
 5. Oslobodite poreznih obaveza sva namjenska davanja za novorođenu djecu i rodilje tijekom porodiljskog razdoblja.
 6. Definirajte dječje doplatke sukladno socijalnom obiteljskom okviru.
 7. Definirajte mjesečnu kategoriju – dječji novac – kao naknadu za djecu do završetka osnovne škole svim obiteljima s djecom.
 8. Razradite modele besplatnih udžbenika, prijevoznih linija, školske prehrane, predškolskog smještaja i slično sukladno socijalnoj karti društva, obitelji i pojedinaca.
 9. Razlikujte porezne i prirezne stope prema broju članova u obitelji, kao i porezne stope po područjima na način razlikovanja poreznih stopa po djelatnostima.
 10. Stimulirajte poslodavce poreznim poticajima pri zapošljavanju nezaposlenih majki ili očeva malodobne djece.
 11. Razradite razrede komunalnih davanja prema broju članova u obitelji.
 12. Testirajte model roditelja odgajatelja po zagrebačkom modelu u cijeloj Hrvatskoj.

Ostale mjere

 1. Usmjerite mlado i obrazovano nezaposleno stanovništvo iz velikih gradova u ruralna područja sustavom nacionalnih, gradskih i poslovnih proračunskih poreznih i financijskih poticaja.
 2. Proglasite pojedina demografski izumiruća i strateški i potencijalno važna hrvatska izvangradska područja bescarinskim područjem i poreznim slobodnim oazama i potaknite time procese koji se događaju i u drugim zemljama.
 3. Razradite model poticaja povratka hrvatskog iseljeništva i dolazak hrvatskog useljeništva kroz gospodarske djelatnosti, oslobađanjem poreza na dobit na 10 godina pri registraciji djelatnosti i zapošljavanju 5 domicilnih ili useljeničko/povratničkih nezaposlenih osoba.
 4. Procijenite konačno obrazovne potrebe na razini Hrvatske, kako ne bi obrazovni sustav školovao hrvatsku populaciju za iseljavanje.
 5. Postavite novi koncept hrvatske države s uključivanjem hrvatskog iseljeništva u gospodarski, financijski, društveni, akademski, politički i ini život domicilne zemlje.
 6. Uvažavajte stručnost i znanstvenost pristupa i stratešku važnost demografske problematike za opstanak Hrvatske.

I za kraj, vratite nam pjesmu i ljetno dostojanstvo. Vratite nam i mladost koja odlazi od Vas, a jednog dana i vrijeme koje ne osjećamo kad prolazi. I Hrvatsku. Zato jer znamo kako je izgledala…Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI