HRVATSKI NAROD ZAJEDNO – ZA SUVERENU HRVATSKU!!!

Screenshot

Na inicijativu Ante Đapića, u Vukovaru se 22. rujna sastala grupa odgovornih hrvatskih ljudi radi promišljanja budućnosti Hrvatske. Već sama simbolika okupljanja ljudi oko iste ideje, ljudi koji su još do jučer često puta bili suprotstavljeni u nekim političkim tezama, šalje nam svima znakovitu poruku da je pomirenje na desnom političkom spektru u Hrvatskoj moguće i osobito potrebno, danas, odmah, kako bi spriječili postojeće i nadolazeće ugroze koje nam ozbiljno prijete. Na tom tragu iznjedrili su PLATFORMU koju, zahvaljujući novinama 7Dnevno, bez ikakve cenzure prezentiraju svekolikoj hrvatskoj javnosti

U Vukovaru, hrvatskom gradu heroju u kojemu su iz krvi i pepela niknule prve klice hrvatske slobode, sastala se 22. rujna grupa odgovornih hrvatskih ljudi na inicijativu Ante Đapića, radi promišljanja budućnosti Hrvatske. Već sama simbolika okupljanja ljudi oko iste ideje, ljudi koji su još do jučer često puta bili suprotstavljeni u nekim političkim tezama, šalje nam svima znakovitu poruku da je pomirenje na desnom političkom spektru u Hrvatskoj moguće i osobito potrebno, danas, odmah, kako bi spriječili postojeće i nadolazeće ugroze koje nam ozbiljno prijete. Na tom tragu iznjedrili su PLATFORMU koju, zahvaljujući novinama 7Dnevno, bez ikakve cenzure prezentiraju svekolikoj hrvatskoj javnosti:

PLATFORMA-NACRT

Deset temeljnih teza političkog preporoda hrvatske državnosti

Temeljno polazište:
Hrvatski narod povijesno je zaslužio snažnu, samosvjesnu, pravednu nacionalnu državu–Republiku Hrvatsku.
Današnja država Hrvatska to nije i ovakva nikada to neće postati, jer počiva na kontradiktornom državno-političkom ustrojstvu. Potrebno je kristalno jasno napraviti distinkciju između nacionalne i građanske Države.
Zato:
Republiku Hrvatsku nužno je odmah započeti pretvarati i trajno urediti temeljnim promjenama u sadržaj i naziv s punim značenjem – Republika Hrvatska, nacionalna je država hrvatskoga naroda.
To je temeljna i okvirna definicija suverenističkog političkog programa, a država za koju ćemo se u zajedništvu izboriti bit će prepoznata kao – snažna, samosvjesna, pravedna i sigurna država za svaku Hrvaticu i Hrvata gdje god živjeli, te učinkovit instrument odvraćanja svakoj zloj namjeri ili ugrozi s bilo koje strane dolazila. Nikome neće trebati prevoditelj i dodatni tumač da sam potpuno jasno prepozna Republiku Hrvatsku kao svoju državu, svoju sigurnu i zaštićenu luku, niti će to morati objašnjavati nositelji državnih funkcija hrvatskome narodu. Nacionalna državnost bit će ostvarena onoliko koliko to svaki hrvatski čovjek svojim razumom i srcem prepozna u svakom trenutku. Mi, kao ravnopravan dio svehrvatskog zajedništva namjeravamo ponuditi prihvatljive temelje oko kojih neće i ne može biti nacionalnog nesuglasja, pomoći izgraditi društvenu zgradu na tim temeljima, koja će sigurna od potresa moći nositi niz uređenih lijepih katova u uvjetima natjecanja u izvrsnosti i znanju. Otvaranjem demokratskih polemika u demokratskom zajedništvu različitosti, hrvatsku novogradnju gradit će hrvatski narod u vremenu i epohama koje su pred nama, pa to ciljano treba ostaviti razvoju demokratskih političkih sučeljavanja, bez ikakvih pretenzija za bilo kakvim isključivim definiranjem ili određivanjem mnoštva praktičnih ciljeva i zahtjeva.

Nužni temeljni koraci za ostvarivanje punoga sadržaja hrvatske nacionalne državnosti u Republici Hrvatskoj, nacionalnoj državi hrvatskog naroda:
I. Potpuna integracija i temeljno političko jedinstvo sveukupnog hrvatskog korpusa u procesu upravljanja hrvatskom državnošću i izgradnji vrijednosnih okvira hrvatskoga društva i naroda na svoju sliku i priliku.
II. Ostvarivanje hrvatske nacionalne državnosti nije omeđeno državnim granicama. Hrvatska državnost stoji na stupovima potpune i snagom Republike Hrvatske zaštićene suverenosti u današnjoj Hrvatskoj i današnjoj Bosni i Hercegovini, te s potpunim i zaštićenim političkim pravima Hrvata u cijelom svijetu.
III. U Republici Hrvatskoj može postojati samo hrvatska politička nacija i državno-politički poredak mora počivati na tom načelu i štititi ga bez izuzetka. Neodrživo je i nedopustivo postojanje autonomnih i separatnih političkih entiteta pod bilo kojim drugačijim nazivljem i sadržajem, a svaka namjera formiranja takvih političkih entiteta bit će onemogućena i uništena u začetku.
IV. Hrvatsko državljanstvo je dragocjenost i ekskluzivitet pripadnika hrvatskoga naroda i prvi sigurnosni bedem stabilnosti hrvatske države.
V. Kršćanstvo je pretežito vrijednosno i identitetsko obilježje hrvatskog političkog naroda i vrijednosni temelj uređenja hrvatskoga društva.
VI. Hrvatskom državnošću i državom isključivo će se upravljati primjenom najviših dostignuća hrvatskih i svjetskih znanja.
VII. Politički i državni poredak, ustavna i zakonska rješenja moraju proizlaziti iz definicije da je Republika Hrvatska nacionalna država hrvatskoga naroda, a svojim sadržajem i djelovanjem bit će usmjeren na razvoj stvaralačkih sloboda svakoga hrvatskoga državljanina te pune i sigurne jedinstvene primjene toga načela slobode na cijelom državnom području i u ravnopravnoj suradnji s ostalim državama na svakom mjestu u svijetu.
VIII. Promjenom izbornoga modela i s punim hrvatskim nacionalnim legitimitetom Sabora na stajalištu jedinstvene i neupitne hrvatske političke nacije, stječu se temeljni preduvjeti za radikalne ustavne i zakonske promjene u svim oblastima i eliminaciju svih nevaljalosti u današnjoj Hrvatskoj te će se osigurati sinergijsko jačanje i razvoj hrvatske nacije i hrvatskog društva u svim dijelovima, osmišljavanjem, realizacijom i primjenom odgovarajući ustavnih i zakonskih rješenja.
IX. Ostvariti i uspostaviti učinkovitu i posebno osjetljivu hrvatsku nacionalnu državu na temeljnim vrjednotama hrvatskoga naroda, koje će državu štititi bez izuzetka najefikasnijim raspoloživim mjerama primjerenim razini mogućih ugroza ili zlih namjera te biti uvijek i svugdje trajni sigurnosni štit odvraćanja od eventualnih zlih namjera.
X. Jasna, točna i istinita identitetska polazišta slobodnog hrvatskog naroda temeljni su preduvjet svekolikoga razvoja Hrvatske i ostvarivanja kreativnih potencijala svakoga hrvatskog čovjeka u svim resorima i područjima života. Država kakvu želimo ostvarit će to i omogućiti bez izuzetka.Poziv na suradnju i načela suradnje:
Za ostvarivanje ovih političkih preporodnih ideja, mi inicijatori i glasnogovornici nismo dovoljni, kao što nitko pojedinačno i sam nije dovoljan, već se naša inicijativa sastoji od prihvaćanja niza kompatibilnih ideja koje su već komunicirane hrvatskoj javnosti putem društvenih mreža i internetskih portala iz pera uglednih analitičara, komentatora, povjesničara, intelektualaca, akademika i znanstvenika. Svi se slažu u jednom! Za hrvatski preporod potrebno je novo svehrvatsko zajedništvo kakvo je vladalo u vrijeme Domovinskog rata, ali ovaj put oružje će nam biti argumenti istine i legitimna politička borba na krilima ideja, koje će dominantno iznjedriti nacionalnu ideologiju kršćansko- nacionalnog identitetskog svjetonazora, u skladu sa statističkom kršćanskom većinom u Republici Hrvatskoj. Nedopustivo je da uvjerljiva manjina u Hrvatskoj nameće svoj svjetonazor uvjerljivoj većini, nedopustivo je da danas u Hrvatskom saboru o sudbini Hrvatske odlučuje vođa srpske nacionalne manjine, nelojalne hrvatskoj državnosti i naciji. Hrvatska nacionalna država, novim Ustavom RH, bit će dužna svim svojim državljanima dati potpuno ista prava, osobito prava birati i biti biran na općim listama u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici.
U Hrvatskoj na suverenističkom političkom spektru već danas postoji suglasje oko bitnih programskih načela, ali to suglasje još uvijek nije pretočeno u zajedničko djelovanje. Da je tome tako izdvojit ćemo najznačajnije javne aktere i njihove političke poruke.

– Jesu li hrvatskom narodu identitetski simboli Starčević, Radić, Tuđman, Stepinac? (Tomislav Karamarko)
– Jesmo li mi za to da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, a hrvatski narod prema vrhunskom teorijskom, civilizacijskom i pravnom uzoru razvijenih nacionalnih demokratskih država, koga na europskoj razini promiče profesor emeritus Marc Gjidara na čuvenom francuskom sveučilištu Paris II, potpuno uključen s osiguranim utjecajem na kreiranje nacionalnih i državnih politika putem izbornoga sustava u državno-pravni poredak Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto prebivališta? (kolumnisti i analitičari Marko Ljubić, Nenad Piskač, Zdravko Gavran, čelnik pokreta PHB, Projekt Velebit i mnogo drugi)
– Jesmo li mi europski federalisti ili suverenisti? (politički analitičar – Kazimir Mikašek-Kazo)
– Jesmo li mi za misao da je Hrvatskoj potrebna nova, u ovim okolnostima idejna, programska, politička i suverenistička „Oluja“, da je Hrvatskoj potrebna lustracija, koju će generirati uređeni suverenistički državno-politički poredak i istodobno je štititi od infiltracije nositelja zloćudnih ideja i programa? (biskup Valentin Pozaić)
– Jesmo li za deset temeljnih postulata, iznimno sličnih, a esencijalno posve identičnih našim tezama, hrvatskoga suvremenoga društva, koje je promovirao zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić na propovjedi na Misi za Domovinu povodom Dana državnosti ove godine?
– Jesmo li mi za zaštitu svih simbola Domovinskog rata uključujući i braniteljski pozdrav „Za dom spremni“ i na taj način za izražavanje državotvorne samosvijesti slobodnoga naroda, koji je stekao pravo samostalno i bez tutorstva odlučivati o svojoj simbolici i vrjednotama? (biskup Vlado Košić)
– Jesmo li mi za izbacivanje iz Ustava RH konfederalističke floskule ZAVNOH-a i svakoga uporišta za avnojevizaciju hrvatskoga društva, kojom se kloniraju nastrane ideologije i ideje kao nasilje nad slobodom hrvatskoga čovjeka? (dr. Zlatko Hasanbegović)
– Jesmo li mi protiv uvođenja rodne-gender ideologije putem Istanbulske konvencije u hrvatske zakone i hrvatski obrazovni sustav? (prof. Hrvoje Zekanović i svi HDZ-ovi saborski zastupnici koji su glasovali po svojoj savjesti, suprotno uputama premijera Plenkovića, te kompletna kršćanska i suverenistička Hrvatska, sa svim uzornim znanstvenicima kojima je znanost poziv, a opredjeljenje vjera i razum)
– Jesmo li mi za ustavnu zaštitu braka između muškarca i žene i zaštitu obitelji kao važne pretpostavke za demografsku obnovu i opstojnost Hrvatske nacije? (dr. Željka Markić)
– Jesmo li mi za etičku osudu hrvatskih veleizdajnika i sukladno dokaznim materijalima za njihovu zabranu javnog djelovanja? (prof. emeritus Zvonimir Šeparović i 70 istaknutih članova HNES-a – Hrvatskog nacionalnog etičkog sudišta)
– Jesmo li za inicijativu „Tri mora“ ili za neke nove oblike balkanskih integracija? (predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović)
Sve ove izjave imaju zajednički nazivnik – suverenizam!

I tako bi mogli nabrajati na stotine pojedinaca, braniteljskih i drugih udruga i neka nam oproste one hrabre Hrvatice i hrabri hrvatski muževe koje smo izostavili, a koji će se sami prepoznati u svom gorljivom suverenizmu.
Ali, ni jedna separatna grupacija u hrvatskom narodu, kako god se zvala i ma gdje god bila, bez obzira na trenutni društveni utjecaj, ni jedan pojedinac koliko god zračio idealizmom ne može i neće moći sami stvoriti novo nacionalno ozračje kao temelj za bilo kakvo proaktivno djelovanje. Mi ističemo da se ovdje i s ovim proglasom i tezama ne radi, niti se može raditi o borbi za vlast u postojećim državno-političkim okolnostima s ciljem održavanja istih, jer ovakva država ne valja i mi smo zahvaljujući promišljanju svih navedenih pojedinaca, te cijeloga tima vrhunskih konzultanata u Hrvatskoj i svijetu, koji će nas svojim vrhunskim znanjima pratiti tijekom cjelokupnog razvoja ideje do operativnoga političkoga programa, iznjedrili ove temeljne teze za njenu radikalnu promjenu, koja nije moguća bez sveopćeg nacionalnog suglasja o ovim tezama, zatim kandidiranja ovih teza i političkog programa u javnosti, kroz političko i društveno djelovanje i stvaranje sveopćega nacionalnoga pokreta oko ovih temeljnih teza, s konačnim ciljem potpune pobjede na izborima, radi suverenoga preuzimanja državnih institucija i trenutnoga početka radikalnoga mijenjanja i uspostavljanja željene države na načelima iz ovoga proglasa.

Sva ova načela mogu se primijeniti u uvjetima sveopće potpore hrvatskoga naroda tijekom manje od jedne kalendarske godine.

Ovo je proglas s deset temeljnih točaka nacionalne državnosti, kojim pozivamo sve Hrvatice i Hrvate, sve umne rodoljubne i domoljubne ljude, pripadnike našega naroda, s namjerom bez isključivosti ostaviti svu moguću polemičku i dijalošku širinu oko mnoštva pojedinačnih problema i pitanja za programsko uređenje društva i naše Hrvatske. Jer, sva druga pitanja proizlaze iz navedenih temelja državnosti i načina upravljanja njome. Ovo su temeljne polazišne teze za koje smo dugogodišnjim izučavanjem teorije i prakse suvremenih država i političkih nacija te analizama realnosti današnje hrvatske države i društvenih odnosa, potpuno uvjereni da moraju ostati – temeljne. Dakle, neupitne i nepromjenjive, jer su duboko načelne i čine univerzalna načela suvremene državnosti.
Na njima zasnivamo nacionalno suglasje i razdjelnicu između onih koji su za suvremenu nacionalnu hrvatsku državnost i onih koji to ne žele, onih koji su suverenisti nasuprot onih koji i danas uporno guraju konfederalizam u politički mainstream. Nacionalni preporoditeljski pokret ne može, niti smije nuditi sva moguća pragmatična rješenja, jer je to područje demokratskog dijaloga ljudi koji žele dobro svome narodu, a ne kao što sada imamo, a to je, da se pod plaštem navodnog demokratskog dijaloga polemizira o temeljnim elementima i samoj svrsi hrvatske slobode i državnosti.
Zbog toga ovim proglasom pozivamo sve Hrvatice i Hrvate u zajednički pokret, u zajedničko koordinacijsko svehrvatsko privremeno tijelo koje namjeravamo uspostaviti, bez ikakvih pretenzija da unaprijed sami, ili bilo tko sutra bude istaknuti predvodnik ili nositelj ovoga političkoga proglasa u političkoj areni. Prvo je potrebna suglasnost oko temeljnih vrjednota i ciljeva, a nakon tog prvog koraka izbor ljudi koji vrijednosni program mogu prepoznatljivo i uvjerljivo zastupati pred hrvatskim narodom.
Naša je namjera zbližiti sve prepoznatljive i istaknute ljudske potencijale hrvatskoga naroda, koji se nisu ogriješili o njegove interese i u koje hrvatski ljudi mogu imati puno povjerenje tragom njihovih profesionalnih karijera, ljude, koji se ne plaše preuzeti osobnu odgovornost svrstavajući se uz ovaj proglas i ovih deset preporoditeljskih teza, te one koji su u stanju doslovno ginuti za ostvarivanje ovih namjera i načela.
Mi inicijatori ovim proglasom stavljamo se na raspolaganje hrvatskom narodu čistoga srca i mirne savjesti.
Došlo je vrijeme odlučnih, hrabrih i nesebičnih ljudi, vrijeme je za uzimanje nacionalne sudbine u svoje suverenističke ruke , iz prijepornih konfederalnih ruku, vrijeme je za trajno uređenje naše hrvatske države na čast, ponos i slavu hrvatskoga naroda i svakoga hrvatskog čovjeka, bivšega, sadašnjega i budućega.

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI