Juraj Posilović – zagrebački nadbiskup i prvi dekan Bogoslovnog fakulteta – 1834.

Juraj Posilović, treći po redu zagrebački nadbiskup, rođen je 24. travnja 1834. godine. Posilović je na nadbiskupskoj stolici naslijedio Josipa Mihalovića (neposrednog nasljednika prvog nadbiskupa Haulika). S druge strane, nakon Posilovića nadbiskupom je postao poznati Antun Bauer, prethodnik Alojzija Stepinca.

Posilović je podržavao glagoljašku tradiciju.

Posilović je zaređen za svećenika 1858. godine. Doktorat znanosti iz područja biblijskih znanosti i crkvenog prava stekao je u Beču 1861. godine. Nakon povratka u Zagreb bio je imenovan nadstojnikom sjemeništa te profesorom povijesti Novoga zavjeta i kanonskoga prava pri tom sjemeništu. Jedan je od pokretača Hrvatskoga književnoga društva sv. Jeronima te urednik Zagrebačkoga katoličkog lista. Od 1874. godine redoviti je profesor i prvi dekan Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Godine 1876. posto je Posilović senjsko-modruškim ili krbavskim biskupom te virilni član hrvatskoga sabora. Godine 1894. imenovan je zagrebačkim nadbiskupom.

Posilović je podržavao glagoljašku tradiciju, tako da je o svom trošku dao tiskati glagoljaški misal u Rimu. Godine 1902. doveo je nadbiskup Posilović isusovce u Zagreb, a dao je doprinos i na području socijalnog djelovanja katoličke crkve. Dao je dogradnjom povećati Nadbiskupijsko sirotište tj. dom za siromašne đake u Vlaškoj ulici u Zagrebu, a financijski je podupirao djelovanje Prvoga zagrebačkog radničkog društva . Pod njegovim je pokroviteljstvom bila restaurirana i zagrebačka katedrala.

Nadbiskup Posilović umro je 1914. godine, točno dva dana nakon svog 80. rođendana.Facebook Comments

Loading...
DIJELI