Kako je nacistička zastava sa svastikom postala jedina službena zastava Trećeg Reicha?

15. rujna 1935. godine u Trećem Reichu uvedeno je isključivo korištenje nacističke zastave sa svastikom kao državne zastave. Dogodilo se to više od dvije godine nakon Hitlerovog preuzimanja vlasti u Njemačkoj. Napomenimo, nacistička se zastava već od ožujka 1933. godine koristila paralelno sa starijom crno-bijelo-crvenom zastavom koja je simbolizirala njemački Reich. No, od tada smjela se koristiti samo nacistička zastava (crvena s crnom svastikom u bijelom krugu).

Zašto je uvedena ta ekskluzivnost korištenja nacističke zastave izbacivanjem korištenja zastave Reicha?

Povod je dao jedan incident koji se dogodio ljeti 1935. godine u SAD-u. Naime, na njemačkom brodu Bremen koji je u to doba bio u luci New Yorka, neki su prosvjednici skinuli nacističku zastavu i bacili je u rijeku Hudson. Kad je njemački veleposlanik protestirao kod američkih vlasti, odgovoreno je da državna zastava (spomenuta crno-bijelo-crvena zastava Reicha) nije oštećena, nego samo zastava političke stranke. Da bi uklonili takvu mogućnost tumačenja, nacisti su proglasili nacističku zastavu jedinom službenom državnom zastavom njemačkog Reicha.


Facebook Comments

Loading...
DIJELI