Kupalište rimskih vojnika otkriveno u Engleskoj

Prilikom izgradnje paviljona kod Carlislea u sjeverozapadnoj Engleskoj otkriveni su ostatci rimskog kupališta i desetci artefakata. Pronađeni su odlično očuvani podovi, hipokaust (sustav za grijanje prostorije zrakom koji se zagrijavao u pećima i zatim strujao kroz šupljinu podova i zidova), ostatci glinenih cijevi za vodu, novčići, ukosnice, vrhovi strijela i fragmenti posuđa. Riječ je o vojnom kupalištu elitne rimske konjaničke jedinice Ala Petriana, čija je baza bila u Uxelodunumu, utvrdi u sklopu Hadrijanovog zida.

Posebno zanimljiv pronalazak je natpis u pješčenjaku u čast Julije Domne, majke cara Karakale i supruge Septimija Severa. Julija je bila poznata kao vješta upraviteljica i iznimno obrazovana žena te je bila mecena mnogim filozofima i intelektualcima. Car Septimije Sever toliko ju je cijenio da ju je poveo sa sobom čak i na vojne pohode.

Piše: Boris Blažina

Original možete pronaći na povijest.hr

Facebook Commentsloading...
Loading...
DIJELI