ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA HRVATSKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA: Tako je sve započelo

Osnivačka skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) održana je 18. prosinca 1910. godine u Zagrebu. Prije toga, od 1900. godine, novinarski je odsjek djelovao kao jedan od četiriju odsjeka unutar Društva hrvatskih književnika.

Godine 1907. Odbor za osnivanje samostalnog novinarskog društvaizradio je Pravila Hrvatskog novinarskog društva i poslao ih Zemaljskoj vladi na odobrenje, koje je stiglo tek u jesen 1910., piše portal Povijest.hr.

Među osnivačima bio je ukupno 61 član, od kojih je 60 bilo muškaraca i samo jedna žena – Marija Jurić Zagorka. Za prvog predsjednika Hrvatskog novinarskog društva izabran je Milan Grlović. Među članovima-osnivačima bili sunovinari različitih političkih uvjerenja i nacionalnih pripadnosti. Spomenut ćemo napoznatije: A. G. Matoš, J. Biankini, M. Dežman, Zvonimir pl. Vukelić, Ivan Peršić, I. Lorković, S. Pribićević, Antun Schlegel, Đ. Šurmin, Samojlo Singer, Zdenko Vernić, B. Budisavljević i Većeslav Wilder. Pri tome je Antun Schlegel bio potpredsjednik, Ivan Peršić blagajnik, a Zvonimir pl. Vukelić tajnik. Na osnivačkoj skupštini od spomenute 61 osobe bilo je prisutnonjih30.


Do Prvog svjetskog rata HND se brinuo o slobodi izražavanja i novinarstva, često se sukobljavajući s vlastima. Skrbilo se o materijalnom položaju novinara, ratovalo s poslodavcima i pritiskalo vlast da donosi pravedne socijalne zakone. Tijekom Prvog svjetskog rata rad Društva je obustavljen, a 1921. HND je ukinut te je osnovana Sekcija Zagreb Jugoslavenskog novinarskog udruženja, ali je očuvana organizacijska i financijska samostalnost. U međuratnom razdoblju Društvo je usredotočeno na socijalne prilike svoga članstva. U tu je svrhu 1930. dovršena Zakladna zgrada Novinarski dom (projektanta Branka Bauera).

U lipnju 1940. Skupština je promijenila ime udruge u Novinarsko društvo Banovine Hrvatske, a nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske udruzi je vraćeno izvorno ime. U socijalističkoj Jugoslaviji ime se mijenja u Društvo novinara Hrvatske, a nakon uspostave neovisne Hrvatske ponovo je vraćeno prvobitno ime udruge. U svibnju 2015. udruga se rascijepala, kada je dio nezadovoljnika osnovao udrugu Hrvatski novinari i publicisti (HniP).Facebook Comments

Loading...
DIJELI