Prije točno 30 godina hrvatski građani zaokružili DA za samostalnost države

Na današnji dan prije točno 30 godina održan je povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti, a samu odluku o održavanju referenduma donio je kasnije prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

Na referendumu su postavljena dva pitanja:

  • Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)
  • Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?

Na referendum je izašlo čak 83,56 posto hrvatskih birača te je ogromnih 94,17 posto zaokružila ZA u prvom pitanju dok je na drugom pitanju glasovalo samo 1,2 posto za ostanak u Jugoslaviji.


Sukladno rezultatima referenduma Sabor RH mogao je 25. lipnja 1991. donijeti Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske i Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Izvršenje tih odluka odgođeno je zbog pritiska međunarodne zajednice sve do 8. listopada. Tada je konačno, jedan dan nakon raketiranja Banskih dvora u Zagrebu, prekinuta svaka državno-pravna veza s Jugoslavijom.

Facebook CommentsLoading...
DIJELI