VELIKA POBJEDA KRŠĆANSKE SVETE LIGE U BITCI KOD LEPANTA: Sudjelovalo i šest galija s hrvatskih otoka te gradova Šibenika i Trogira

Arhiva portala Povijest.hr

U bitci je sudjelovalo i šest hrvatskih galija s Cresa, Krka, Raba, Šibenika, Trogira i Hvara, piše Povijest.hr.

Bitka kod Lepanta, kada su se pomorske snage Svete lige sukobile s Osmanskim Carstvom, dogodila se sedmog listopada 1571. godine i završila velikom kršćanskom pobjedom. U bitci je zauvijek skršena osmanska premoć na Sredozemnom moru te spriječen napad na Europu s juga. Ovaj okršaj ujedno je bila i posljednja velika pomorska bitka u kojoj su sudjelovale galije. Naime, u to doba pomorski se rat vodio pomoću velikih galija s velikim brojem veslača i s ukrcanim naoružanim vojnicima. Kad bi se galije zabile jedna u drugu vojnici bi prelazili na neprijateljski brod i borili se prsa o prsa.

Neposredan povod za bitku bilo je osmansko osvajanje posljednjeg mletačkog uporišta u istočnom Sredozemlju – Famagusta u kolovozu iste godine. Uvidjevši opasnost od prodora Osmanlija s juga dotadašnji rivali – Španjolska, Papinska Država, Venecija, Genova i Malta sklopile su savez tzv. Svetu ligu na poticaj pape Pia V. Liga je opremila veliku flotu od 206 galija i 22 jedrenjaka s oko 28.000 vojnika, 43.000 veslača i 13.000 mornara. Flotom je zapovijedao Don Juan od Austrije, nezakoniti sin cara Karla V. i polubrat španjolskog kralja Filipa II.

Uvidjevši opasnost sultan Selim II. zapovijedio je svom velikom admiralu Ali-paši da pomakne flotu do utvrđene lepantske luke. Osmanska flota brojila je oko 220 galija i 80 drugih brodovlja s 25.000 vojnika te desecima tisuća mornara i veslača – robova.

Do same bitke došlo je u zaljevu Patras na zapadnoj obali Grčke. U kršćanskoj su floti na lijevom krilu bili mletačke galije. U središtu su bili španjolski brodovi Don Juana Austrijskoga te preostale mletačke galije i papinski brodovi. Zdesna su flotu završavali đenovski brodovi s admiralom Doriom. Nasuprot njima, Osmanlije je na desnom krilu predvodio admiral Mehmet Sorak, u sredini Mehmet Ali, a slijeva Uluč Ali (odmetnuti Talijan iz Kalabrije).Facebook Comments

Loading...
DIJELI