VELIKI DAN ZA HRVATSKU: 30. svibnja 1990. godine sastali su se novoizabrani zastupnici nakon prvih višestranačkih izbora

Foto: Povijest.hr

Dana 30. svibnja 1990. godine, nakon održanih prvih višestranačkih parlamentarnih izbora, sastali su se novoizabrani zastupnici na konstitutivnoj sjednici prvog višestranačkog Sabora.

Zanimljivo je da je taj sabor još uvijek imao naziv Sabor Socijalističke Republike Hrvatske i da je bio ustrojen po starim načelima iz doba socijalizma. Tako je imao tri vijeća: Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada. Za predsjednika novog sabora izabran je Žarko Domljan, a za potpredsjednike Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks.

Upravo je novi Sabor bio taj koji je izabrao dr. Franju Tuđmana za predsjednika Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske (kako se ta funkcija tada zvala). Pridjev socijalistička izbačen je iz imena Republike Hrvatske i iz imena Sabora tek u prosincu te godine. U Republici se Hrvatskoj sve do 2001. godine taj dan obilježavao kao Dan državnosti i bio je državni praznik, upravo kao spomen na prvu konstitutivnu sjednicu sabora. Kad je Dan državnosti premješten na 25. lipnja, dan prvog višestranačkog zasjedanja obilježava se kao Dan Hrvatskoga sabora.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI