ZAGREB USPOSTAVIO TELEGRAFSKU VEZU SA SVIJETOM: Prvu poruku primio je ban Jelačić

Screenshot

Prije 165 godina je službeno otvoren telegrafski ured u Zagrebu, čime je uspostavljena prva telekomunikacijska veza Hrvatske s ostatkom svijeta.

Električni telegraf bio je uređaj razvijen u prvoj polovici 19. stoljeća kao prvo daljinsko električno sredstvo komunikacije.

Prije toga postojali su samo optički telegrafi, koji su zapravo predstavljali niz međusobno vidljivih osmatračnica na kojima su mehaničkim putem prikazivani signali, a službenici koji su ih ugledali zatim su ih prosljeđivali dalje, i tako sa stanice na stanicu. Električni telegrafi bili su znatno sofisticiraniji uređaji, koji su koristili žicu i prenosili poruke mijenjanjem električnog napona na njoj. Za komunikaciju je usvojen poznati Morseov kod.


Postavljanje telegrafske žice koja je vodila do Zagreba započelo je još na početku 1850. godine. Zagreb je žicom spojen na Zidani Most u današnjoj Sloveniji. Telegrafska je žica dovedena sve do Banskih dvora na gornjogradskom Markovu trgu. Banski namjesnik Lentulaj obavijestio je bana Jelačića o funkcioniranju telegrafa riječima “Telegraf je u redu”, koje su Morseovim kodom poslane iz Zagreba u Beč. Ban je iz Beča uzvratio kratkom porukom: “S radostju sam primio vašu viest.”

Facebook CommentsLoading...
DIJELI