BEROŠ NAJAVIO REFORME U ZDRAVSTVU: ‘Vraćamo na Štamparove postavke, fokus je na preventivnim pregledima, promicanju zdravih navika i podizanju zdravstvene pismenosti’

Foto: Cropix

Već se dugo govori o tome kako nam je prijeko potrebna reforma zdravstva. U subotu je organizirana konferencija pod nazivom Medicina&Mediji (MedMed 2022.) u organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva (HND) na kojoj je, među ostalima, bio i ministar zdravstva Vili Beroš.

On je rekao kako se u sklopu reforme zdravstva trebaju uspostaviti županijski domovi zdravlja, nova mreža zdravstvene zaštite te uvesti financijski održivo upravljanje bolnicama.

“Ide se u daljnje objedinjavanje javne nabave, reviziju liste lijekova HZZO-a, novi model ugovaranja i plaćanja, izradu strateškog okvira razvoja ljudskih resursa, aktivno upravljanje specijalizacijama te regulaciju javnog i privatnog rada”, istaknuo je Beroš u video prezentaciji zdravstvene reforme.

Dodao je kako se “vraćamo na Štamparove postavke, fokus je na preventivnim pregledima, promicanju zdravih navika i podizanju zdravstvene pismenosti”.

Domove zdravlja će se objediniti tako da svaka županija ima po jedan, osim Zagreba zbog velikog broja stanovnika. Ravnatelj doma zdravlja dobit će ovlasti organizacije primarne zdravstvene zaštite na svom području, uključujući i privatne ordinacije.Uključivanjem bolničkih specijalista u domove zdravlja povećat će se dostupnost njihovih usluga, a primarnu zaštitu ojačat će se boljim uvjetima rada, većim plaćama i nagrađivanjem prema radu, odnosno uvjetima rada u ruralnim krajevima.

U sklopu primarne u planu je i pripajanje sanitetskog prijevoza hitnoj medicini, kao i jača kontrola bolovanja kako bi se smanjio iznos od tri milijarde kuna, koliko godišnje poslodavci i HZZO izdvajaju za tu stavku.

Kako bi se profele reforme trebaju se izmjeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, što se očekuje potkraj godine.

Na razini bolničkog sustava prenijet će se osnivačka prava sa županija na državu, tako da će sve bolnice, izuzev specijalnih, postati državne.

Time će se, omogućiti novi model upravljanja bolnicama, standardizacija bolničkih procesa i financijska održivost, istaknuo je ministar zdravstva.

Fokus je na jačanju dnevnih bolnica, smanjenju akutnih stacionarnih kapaciteta, a povećavaju se kapaciteti za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje.

Provest će se kategorizacija bolnica, tako da će se znati koje usluge i na kojoj razini pojedina bolnica obavlja i ugovara.

Uspostavit će se nova mreža zdravstvene zaštite sa ciljem smanjenja listi čekanja i racionalizacija troškova, te će se revidirati bolnički kapaciteti sukladno potrebama gravitirajućeg stanovništva.

Funkcionalna integracija bolnica osigurat će preraspodjelu bolničkih usluga, ukloniti nepotrebno umnožavanje postupaka na malim geografskim udaljenostima.

Beroš je najavio i uspostavu jasnih granica između rada u javnom zdravstvu i privatnoj praksi, te poručio da se neće zatvarati oči pred zanemarivanjem radnih obaveza pojedinaca u matičnim ustanovama u korist dopunskog rada u privatnoj praksi.

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI