DANAS SJEDNICA GRADSKE SKUPŠTINE: Tko će na kraju imati manju plaću? Neke točke dnevnog reda vrlo zanimljive

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Danas se održava sjednica Gradske skupština Grada Zagreba.

Na dnevnom redu 2. sjednice u novom sazivu bit će, među ostalim, prijedlozi odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradskih upravnih tijela, o izmjeni Odluke o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te o kratkoročnom zaduživanju Grada.

Razmatra će se, uz ostalo, izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture te održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u 2020..


Na sjednici će se raspravljati i o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba u 2020. godini.

Dopune dnevnom redu su slijedeće:– Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela
– Prijedlog zaključka o kratkoročnom zaduživanju Grada Zagreba
– Prijedlog zaključka (izvješće o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak)
– Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.
– Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba
– Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za kulturu Histrionski dom
– Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Histrionski dom
– Prijedlog zaključka o izboru članova u Zajedničko vijeće Grada Zagreba i Zagrebačke županije
– Prijedlog zaključka o razrješenju člana Savjeta za zdravlje
– Prijedlog zaključka o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Novom Zagrebu
– Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za
izvrsnost
– Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za
učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine
– Prijedlog zaključka o imenovanju članova Odbora za javna priznanja
– Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Gradske koordinacije za ljudska prava
– Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
– Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje
programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb
– Prijedlog zaključka o razrješenju dužnosti predsjednika i izboru predsjednika Odbora za predstavke i
pritužbe
– Prijedlog zaključka o razrješenju dužnosti člana i izboru člana Odbora za kontrolu

Facebook Comments

Loading...
DIJELI