ZABRINJAVAJUĆE STANJE: Ukupni dug opće države iznosi čak 89,1 posto godišnjeg BDP-a

wikipedia

Prema dostupnim podacima ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju 2020. godine dosegao je iznos od 329,7 milijardi kuna.

Gledajući na isti period na kraju 2019. godine taj se dug povećao za 36,8 milijardi kuna.

Promatrano u odnosu na godišnji BDP3, ukupni je dug na kraju prosinca 2020. iznosio 89,1% godišnjeg BDP-a, a na kraju prosinca prethodne godine iznosio je 72,8% godišnjeg BDP-a.

Podaci o strukturi duga opće države po glavnim dužničkim instrumentima i ročnosti duga dostupni su samo za nekonsolidirani dug opće države. U strukturi tog duga prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti pa tako na kraju prosinca 2020. godine najveći udio u tom dugu imaju obveznice (64,4%), drugi su po važnosti dugoročni krediti (29,1%), a posljednji su kratkoročni krediti i vrijednosnice (zajedno 6,5%). Pritom je kratkoročni dug na kraju prosinca 2020. godine bio veći za 8,4 milijardi kuna (ili 63,1%) u odnosu na kraj istog mjeseca prethodne godine, a dugoročni se dug u istom razdoblju povećao za 30,5 milijardi kuna (ili 10,9%).

Facebook Commentsloading...
Loading...
DIJELI