JURIČAN ŽELI PRIVESTI MALENICU: ‘Očekujem da će mi se dragovoljno predati te da sa sobom ponese četkicu za zube’

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Redatelj Dario Juričan u svojoj novoj objavi obrušio se na ministra pravosuđa Ivana Malenicu jer, kako kaže, krađi zakon te bi mogao završiti u lisicama.

Napominje kako je uvidom u Registar političkih stranaka ustanovio da Malenica nije naveo presudu vladajućoj stranci, iako je to prema Zakonu bio dužan napraviti.

Nadalje kaže, kako će ga kao građanin, pošto je Malenica višestruki kršitelj Zakona, spriječiti u bijegu do dolaska policije. Tim povodom će u ponedjeljak točno u podne doći pred Banske dvore.


Od Malenice očekuje da će se dobrovoljno predati te ga poziva da sa sobom ponese četkicu za zube i što manje stvari.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.NOTORNI MALENICA PONOVO KRŠI ZAKON I MORAO BI U LISICE!
Kao što je poznato, pravomoćnom presudom Vrhovnog suda broj: I Kž -Us 21/2021.-17 od 11. lipnja 2021. osuđena je kriminalna pravna osoba – stranka HDZ.
Izgleda da jedino ministar pravosuđa Ivan Malenica nije za to čuo, jer bi znao da onda slijedi primjena članka 22. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, a taj glasi:
(1) Sud će, po službenoj dužnosti, po donošenju presude, bez odgode, o sadržaju presude kojom se osuđuje pravna osoba obavijestiti sudski ili drugi registar u koji je ta pravna osoba upisana.
(2) U obavijesti sudskom ili drugom registru navest će se sljedeći podaci: naziv suda, broj presude i dan izricanja presude, tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i matični broj pravne osobe, osobni identifikacijski broj, kazneno djelo, kazna i sigurnosna mjera ako je izrečena.
Uvidom u Registar političkih stranaka u koji je upisana pravna osoba poznata pod skraćenicom “HDZ”( https://bit.ly/3xgSlTn ) ustanovio sam da resorni ministar Malenica nije naveo presudu vladajućoj stranci, iako je to prema Zakonu o odgovornosti pravnih osoba bio dužan napraviti.
Taj notorni bandićevac, ministar pravosuđa koji rado pomaže Uskokovim mušterijama, očito ponovo krši Zakon i pakira našem prepoštenom premijeru Andreju Plenkoviću.
Imam građansku dužnost da višestrukog kršitelja Zakona, nepopravljivog recidivistu, ministra Malenicu, za kojeg sam opazio da krši Zakon, spriječim u bijegu i zadržim do dolaska policije te tim povodom dolazim pred Banske dvore u ponedjeljak (29.11.2021.) točno u podne.
Očekujem da će mi se Malenica dragovoljno predati te da sa sobom ponese četkicu za zube i što manje stvari, a kako bi pritvorski nadzornik imao manje posla sa zapisnikom.
Dario Juričan, gradonačelnik svemira i počasni gradonačelnik Vruje

Facebook Comments

Loading...
DIJELI