Stalni postav blaga bendiktinki kao začetak novog atraktivnog muzeja

Stalna izložba crkvene umjetnosti stanovnicima, posjetiteljima grada i otoka Paga, otvorila je širom „prozor“ na materijalno i nematerijalno kulturno blago koje je tijekom proteklih sedamsto godina prikupljano, čuvano i na ovoj Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti

U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt održano je predstavljanje programa obilježavanja 700. obljetnice osnutka Samostana benediktinki Sv. Margarite u Pagu. U sklopu programa održat će se otvorenje Stalne izložbe crkvene umjetnosti u samostanu benediktinki Sv. Margarite kao prve faze budućeg muzeja u utorak, 13.11.2018. u 13.00 sati

Stalna izložba crkvene umjetnosti stanovnicima, posjetiteljima grada i otoka Paga, otvorila je širom „prozor“ na materijalno i nematerijalno kulturno blago koje je tijekom proteklih sedamsto godina prikupljano, čuvano i na ovoj Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti i prezentirano. Sva ova stoljeća čuvano u riznicama, obogaćivano novim vrijednim donacijama i predstavljano na izložbama, duboko utkano u sve pore samostanskog života, novim Stalnim postavom započinje novi život na zadovoljstvo i radost sestara benediktinki Samostana Sv. Margarite i njihovih Pažana. Ujedno, ova Stalna izložba postaje izniman resurs razvoja kulturnog turizma i ukupne turističke ponude.

Novi projekt Stalnog postava, kao prve faze budućeg muzeja po izvedbenom projektu gospodina Željka Kovačića, dipl.arh., svojim funkcijama i aktivnostima potvrdit će sastavni dio životnog gesla paških redovnica “ora et labora” i jedinstvenog oblika i način zivota i molitvi za samoodrživost zajednice, koja ove 2018. godine obilježava sedamsto godina opstojnosti u kontinuitetu na ovom prostoru.

Na području otoka Paga, Samostan Sv. Margarite jedina je redovnička zajednica, (utemeljena 1318.g.) koja ima što ponuditi svim posjetiteljima i stanovnicima otoka i grada Paga, svih dobnih skupina, tijekom čitave godine.

Odlukom redovnica Samostana benediktinki Sv. Margarite u Pagu o pokretanju neophodne sanacije zgrade u Koludraškoj ulici (sastavnog dijela samostanskog kompleksa Sv. Margarite upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara RH, a vraćeno im je u posjed nakon 50. godina) i njenoj budućoj namjeni – za prezentaciju izrazito vrijednih pokretnih kulturnih dobara u vlasništvu Samostana, sa svrhom njihovog boljeg očuvanja te prezentaciju i popularizaciju materijalnih ( relikvijara, slika, kipova, sakralnih utensilija , parameneta i sl) i nematerijalnih kulturnih dobara (umijeća izrade čipke, baškotina paške štrike i dr., čiji je pokrovitelj Samostan), pristupilo se izradi investicijskog programa. Pri tom je na osnovi mišljenja nadležnog tijela Ministarstva kulture RH, koje je temeljem Zakona nadležno za izdavanje suglasnosti za radove na kulturnim dobrima, Konzervatorskog odjela u Zadru, kako treba pristupiti sanaciji cjelokupnog objekta objavljen je natječaj za ponudu izrade projektnog zadatka. Temeljem usvojene ponude pristupilo se projektiranju. Izrađen je Glavni projekt za kojeg su dobivene sve potrebne suglasnosti. Potom je u skladu sa zakonskim odredbama odabran Izvođač radova. Izvedeni su gotovo svi građevinsko- obrtnički radovi na zgradi. Ostalo je još mnogo posla do privođenja prostora kompletnoj svrsi, a to je druga faza završetka projekta do ljeta iduće godine (uređenje prizemlja, lift, suvenirnica, uređenje vrta i šetnica)Projektom se osim prezentacije izrazito vrijednih pokretnih kulturnih dobara, prezentiraju i populariziranju nematerijalna kulturna, kao što je izrada Paške čipke, čije umijeće stoljećima upravo čuvaju i prenose na nove generacije Samostana benediktinki Sv. Margarite, što je potvrda očuvanja tradicijskih vrijednosti u čemu su grad i otok Pag poznati.

Realizacija Stalne izložbe crkvene umjetnosti, koja će se otvoriti 13. studenoga u 13.00 sati u Pagu, mogla bi snažno utjecati na daljnju revitalizaciju ili značajnije unaprjeđenje nekih malih obrta koji su sačuvani u tradiciji samostana Sv. Margarite, kao izvorno umijeće paških benediktinki – proizvodnja baškotina , više od 300 godina tradicije – prepečenog slatkastog kruha, poznate paške štrike (slastica s orasima), proizvodnja likera, ručni rad, paška čipka i brojni drugi „proizvodi“, koji su postali prepoznatljivost reda i samog otoka Paga. U tom smislu, po projektu predviđen je prostor za prodaju navedenih „proizvoda“, kao rezultat već daleko poznatih umjeća sestara reda Sv. Benedikta u svojevrstnom muzejskom dućanu u sklopu budućeg muzeja, kao i opstojnost navedenih vještina koja se desetljećima i stoljećima baštine redovnice samostana Sv. Margarite. Na taj način koncipiran projekt, osigurat će jednim dijelom potrebnu samoodrživost reda upravo kroz prodaju turistima navedenih i ostalih planiranih prigodnih darova, ali što je posebno vrijedno očuvati kao umijeće za buduće generacije. Sve skupa doprinosi uspješnosti „poslovnog modela“ realizacije Stalnog postava crkvene umjetnosti, koji će generirati uspjeh ostalih sastavnica benediktinskog reda, koji je upravo zahvaljujući „uspješnim poslovnim modelima“ opstao sedamsto godina.

Baštinjena pokretna kulturna dobra prezentirana na kvalitetan i suvremen način dio su turističke ponude, oblikujući obrise kulturno povijesnog miljea kroz minula stoljeća, Nematerijalna kulturna baština čvrsta je poveznica sa Mediteranom, iz kojeg je proizišla i u kojem se na specifičan način razvijala kroz generacije stvarajući zaseban drugačiji proizvod – naš kulturni identitet.
Brojni turisti koji dolaze na Pag, dolaze danas i radi posebnog i istinskog doživljaja, onoga što se danas zove „ekonomija doživljaja“ u turističkom smislu, gdje su očekivanja turista upravo u području doživljaja i spoznaje iznimnih kulturno povijesnih i prirodnih znamenitosti, bogate tradicije i autentičnog doživljaja ambijenta samostana Sv. Margarite, grada Paga i samog otoka. Vrijednosti materijalne i nematerijalne kulturne baštine koje će biti predstavljene u Stalnom postavu u kombinaciji s svim predviđenim sastavnicama koje će se moći posjećivati (samostanski vrt s ljekovitim biljem, doživljaj ambijenta prostora –arhitekture, ponuda izvornih proizvoda samostanskih redovnica, vrijednosti duhovnog mira i predaha u užurbanoj svakodnevici u višestoljetnom zdanju), učinit će ovaj projekt jedinstvenim i u konačnici u svakom pogledu, vrijednosno opravdanim.

Na području otoka Paga, Samostan Sv. Margarite jedina je redovnička zajednica, (utemeljena 1318.g.) koja ima što ponuditi svim posjetiteljima i stanovnicima otoka i grada Paga, svih dobnih skupina, tijekom čitave godine. Pregled pokretnog kulturnog blaga, kojeg je Samostan sabirao stoljećima, nematerijalna kulturna dobra kao umijeće izrade paškog baškotina, paške štrike, kolacica i sl. te proizvode toga umijeća.

Zaseban je segment umijeće izrade Paške čipke koja je 2009. uvrštena u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, koju stoljećima čuvaju i njeguju sestre benediktinke.
Po svim trendovima na turističkim i ostalim tržištima, potražnja je za autentičnim doživljajem i spoznajom. U tom smislu pored turista koji imaju „istinsku potrebu“ za učenjem , spoznajom u samostanu Sv. Margarite bit će im to omogućeno, kao svim drugim zainteresiranim segmentima. Prezentirano blago ima sve vrijednosti jedinstvenog istraživačkog, stručnog, znanstvenog i popularnog crkvenog ( namijenjenog najširoj publici) projekta , koji je do sada samo segmentarno obrađivan po pojedinim temama i predstavljan.

Planirano otvorenje prve faze Stalnog postava Paške čipke, realizirano je u lipnju 2018.g. u okviru Međunarodnog festivala čipke. Vjerujemo da će način prezentacije iznimno atraktivnog materijala doprinijeti još dodatno vrijednosti samog projekta. Obzirom da će izložba biti dostupna potencijalnim posjetiteljima, školama i turistima tijekom cijele godine, očekivanja projektnog tima su više nego pozitivna što se tiče općeg uspjeha projekta kao i očekivanih pozitivnih učinaka za samostan Sv. Margarite i ukupnu opstojnost samog reda i u konačnici očuvanja kulturne baštine.
Ugled koji uživa zajednica redovnica i samostan Sv. Margarite i pomoć međunarodnih crkvenih organizacija, vjerujemo osigurava realizaciju kompletnog projekta.

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI