NAKON TRAGEDIJE STIGLE NOVE UPUTE: ‘Subjektivne procjene su nedopustive, žrtvu se ne smije savjetovati da joj nije potreban odvjetnik’

Nakon posljednjeg slučaja u kojem je djevojčica žrtva nasilja u obitelji preminula i slučaja koji je šokirao cijelu javnost, počelo se sve više govoriti o nedostatcima u radu Centara socijalne skrbi i njihovoj efikasnosti. Jedna od tema je i izjednačavanje prava žrtava nasilja i počinitelja nasilja. Stoga je ravnateljica Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marija Barilić uputila svim centrima socijalne skrbi uputu o postupanju u svrhu zaštite žrtava nasilja u obitelji.

Uputu koja je upućena Centrima prenosimo u cijelosti u nastavku teksta:

“Prateći postupanja centra za socijalnu skrb ( u daljnjem tekstu: Centar ) u predmetima nasilja u obitelji kroz predstavke i pritužbe građana te drugih zainteresiranih osoba, kao i uvidom postupanja u aplikaciji Soc.Skrb, uočena je nedostatna primjena odredbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji u pojedinim slučajevima.


Cilj postupanja Centra je poduzimanje mjera i radnji kao i pružanje potpore u skladu s propisima i ovlastima radi sveobuhvatne zaštite žrtve nasilja u obitelji i članova obitelji.

Sve obavijesti o nasilju moraju se žurno poslati policijiŽrtvi nasilja u obitelji koja se obraća Centru treba pristupiti sa osobitim senzibilitetom i prilagođavati komunikaciju potrebama žrtve. Prilikom razgovora sa žrtvama nasilja u obitelji potrebno je imati na umu kako su žrtve iznimno ranjive. U postupanjima Centra, situacije u obitelji nikako se ne smiju tretirati kao izolirani incidenti. Uvidom u postupanje Centra uočena je nedostatna podrška žrtvama nasilja kao i izjednačavanje žrtve i počinitelja, nerijetko stavljajući ih u ravnopravan položaj. Prostor Centra za žrtve nasilja u obitelji treba biti prostor u kojem će se osjećati zaštićeno i sigurno.

Nadalje, uočeno je kako se obavijesti o nasilju u obitelji i nadalje, u izoliranim slučajevima, ne prosljeđuju po saznanjima nadležnim tijelima jer isti već imaju saznanja o nasilju. Napominjemo kako je potrebno žurno i bez odgode izvršiti prijavu policiji te dostaviti sve obavijesti o slučaju neovisno o tome ima li policija saznanja o nasilju u obitelji ili ne.

Žrtve se ne smije savjetovati da im odvjetnik nije potreban
Od strane stručnih radnika Centara potrebno je žurno izvršiti početnu procjenu potreba žrtve i ovisno o istoj, žrtvi pružiti psihološku, pravnu i/ili novčanu pomoć, uputiti žrtvu i pomoći joj u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Skrećemo pozornost na obvezu upoznavanja svake žrtve obiteljskog nasilja s pravom na besplatnu pomoć, te važnost da se istu zapisnički sasluša na okolnosti upoznavanja s navedenim pravom kao i pružanje pomoći u ostvarivanju navedenog prava. Subjektivne procjene stručnog radnika su nedopustive. Također, žrtvu nasilja u obitelji ne smije se savjetovati kako joj odvjetnik nije potreban neovisno za koje potrebe ga ima namjeru opunomoćiti.

Izloženost djece nasilju ne prepoznaje se kao rizik

Veliki broj pretpostavki odnosi se na pitanje roditeljske skrbi u predmetima nasilja u obitelji. Prekid roditeljske zajednice u kojoj je evidentirano nasilje ne predstavlja u svim situacijama visoko konfliktne odnose roditelja. Uočeno je kako se po pitanju roditeljske skrbi žrtvu i počinitelja stavlja u jednaki položaj te kako se izloženost djece nasilju ne prepoznaje kao rizik.

Nadalje, uočeno je kako se obavijesti o nasilju u obitelji i nadalje, u izoliranim slučajevima, ne prosljeđuju po saznanjima nadležnim tijelima jer isti već imaju saznanja o nasilju. Napominjemo kako je potrebno žurno i bez odgode izvršiti prijavu policiji te dostaviti sve obavijesti o slučaju neovisno o tome ima li policija saznanja o nasilju u obitelji ili ne.

Žrtve se ne smije savjetovati da im odvjetnik nije potreban

Od strane stručnih radnika Centara potrebno je žurno izvršiti početnu procjenu potreba žrtve i ovisno o istoj, žrtvi pružiti psihološku, pravnu i/ili novčanu pomoć, uputiti žrtvu i pomoći joj u ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć. Skrećemo pozornost na obvezu upoznavanja svake žrtve obiteljskog nasilja s pravom na besplatnu pomoć, te važnost da se istu zapisnički sasluša na okolnosti upoznavanja s navedenim pravom kao i pružanje pomoći u ostvarivanju navedenog prava. Subjektivne procjene stručnog radnika su nedopustive. Također, žrtvu nasilja u obitelji ne smije se savjetovati kako joj odvjetnik nije potreban neovisno za koje potrebe ga ima namjeru opunomoćiti.

Izloženost djece nasilju ne prepoznaje se kao rizik

Veliki broj pretpostavki odnosi se na pitanje roditeljske skrbi u predmetima nasilja u obitelji. Prekid roditeljske zajednice u kojoj je evidentirano nasilje ne predstavlja u svim situacijama visoko konfliktne odnose roditelja.

Uočeno je kako se po pitanju roditeljske skrbi žrtvu i počinitelja stavlja u jednaki položaj te kako se izloženost djece nasilju ne prepoznaje kao rizik.

Pri izradi mišljenja i prijedloga sudu, u određenim slučajevima interes roditelja koji je počinitelj nasilja stavlja se ispred interesa djeteta i ispred zaštite žrtve te unatoč prisutnom nasilju u obitelji na jednaki način procjenjuje se kompetencija roditelja žrtve i roditelja počinitelja nasilja. Navedeno je posebice prisutno u situacijama kod ostvarivanja osobnih odnosa djece s roditeljem počinitelja nasilja u obitelji. Skrećemo pozornost kako izloženost djeteta nasilju u obitelji iako nasilje nije direktno usmjereno prema djetetu, predstavlja oblik psihološkog zlostavljanja djeteta sa specifičnim posljedicama po njihov psihosocijalni razvoj.

Navedeno posebice predstavlja rizik kada žrtva sa djecom koristi uslugu hitnog privremenog smještaja u kriznim situacijama. Napominjemo kako je u hijerarhiji prava, pravo djeteta i žrtve na sigurnost i život bez nasilja, iznad prava roditelja počinitelja nasilja.

Ravnatelj Centra organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra te je odgovoran za zakonitosti rada. Postupanje po predmetima nasilja u obitelji predstavljaju postupanja koja ne trpe odgodu. Zaštita žrtava nasilja u obitelji, kao posebno ranjivih skupina, predstavlja imperativ u postupanjima” stoji u dopisu ravnateljice Uprave za obitelj i socijalnu politiku Marije Barilić.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI