NOVA LICA U ZAGREBAČKOM HOLDINGU: Traže se voditelji šest podružnica

Wikimedia Commons

Zagrebački holding raspisao je javni natječaj za voditelje svojih šest podružnica, a natječaj je otvoren do 24. studenoga 2021.

Nove voditelje čekaju Arena Zagreb, Autobusni kolodvor, Gradska groblja, Vladimir Nazor, Zagrebački digitalni grad i Zrinjevac.

Iz ZGH napominju kako su posrijedi radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima.


Prijavljeni kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

– diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odgovarajuće struke (VII. stupanj stručnog obrazovanja; najmanje 300 ECTS bodova)– najmanje deset godina radnog iskustva

– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama

– nekažnjavanost, odnosno uvjet da državno odvjetništvo ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI