NOVI ZAKON O RADU: Za rad od kuće, poslodavac mora platiti dio režija!

ilustracija

Opsežan nacrt prijedloga novog Zakona o radu (ZOR) dostavljen je socijalnim partnerima, sindikatima i poslodavcima. Tim se prijedlogom predviđa niz značajnih promjena na tržištu rada, a posebice su zanimljive odredbe o uvjetima rada na izdvojenom mjestu rada ili na daljinu.

Takav način rada masovno se koristio od početka pandemije i bio je glavni razlog za donošenje novog ZOR-a, objavio je Jutarnji list.

Novim prijedlogom će se ograničiti i sklapanje ugovora na određeno te skratiti otkazni rok na sedam dana ukoliko radnik dobije otkaz zbog “skrivljenog ponašanja”.


Radnik će biti zaštićen i u slučaju izvanrednog otkaza kojeg daje poslodavac zbog teške povrede radnih obveza te se uvodi mogućnost privremenog udaljenja radnika s posla, ali uz priznavanje svih prava iz radnog odnosa.

Prema prijedlogu novog Zakona, radni odnos neće automatski prestajati s navršenih 65 godina i 15 godina staža, kao što je to sada. No, ako radnik koji ima uvjete za starosnu mirovinu dobije otkaz, neće imati pravo na otpremninu.Novi Zakon o radu trebao bi biti donesen do ljeta 2022. godine, a njime će Hrvatska primijeniti i odredbe dviju novih europskih direktiva, o ravnoteži poslovnog i privatnog života te o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima.

Time se uvodi pravo radnika da za poslodavca bude nedostupan izvan radnog vremena, a predviđa se i lakši prijelaz s punog na nepuno radno vrijeme na zahtjev radnika. Roditelji koji skrbe o djeci te radnici koji skrbe o starijim i bolesnim članovima obitelji moći će raditi nepuno radno vrijeme, a i dalje uživati sva radnička prava, a dobit će i pet dana dodatnog dopusta.

Novi ZOR predviđa da je rad na izdvojenom mjestu onaj koji se obavlja od kuće, ali i u nekom drugom prostoru ili na mjestu koje sporazumno odrede poslodavac i radnik ili o čijem odabiru odlučuje sam radnik. Prema prijedlogu se navodi da radnik može obavljati dio ili sve ugovorene poslove radom na izdvojenom mjestu rada kada to omogućava narav posla i samo ako je nizak rizik utvrđen prema propisima o zaštiti na radu.

Za takav oblik rada sklapa se ugovor u pisanom obliku, a u njemu trebaju biti predviđene i naknade troškova radnika za utrošenu energiju, vodu te komunalne pristojbe, kao i druge troškove radniku vezane uz obavljanje poslova.

Ukoliko dođe do neke više sile, primjerice pandemije ili nečeg sličnog, poslodavac može bez izmjene ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad na izdvojenom mjestu rada, ali najviše do 30 dana. Roditelji djece do osam godina mogu zatražiti rad od kuće. U takvim slučajevima, poslodavac ih može samo iznimno odbiti, i to pisanim obrazloženjem.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI