PAO UDIO SRBA U HRVATSKOJ, A I KATOLIKA JE ZNAČAJNO MANJE! Manje radno aktivnog stanovništva i žena u fertilnoj dobi

Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Nakon što je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio prve rezultate iz kojih smo doznali da je Hrvatska između 2011. i 2021. pala s 4,284 na 3,888 milijuna stanovnika, u četvrtak je Zavod objavio set rezultata o stanovništvu prema spolu i starosti, vjeri, nacionalnosti i državljanstvu.

Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48,17%) i 2.006.704 žena (51,83%). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%.

Tijekom posljednjih deset godina u Hrvatskoj se povećao broj ateista, a smanjio broj vjernika, ponajviše katolika i pravoslavaca. Također se povećao broj stranaca, a u najvećem postotku smanjio se broj hrvatskih državljana srpske nacionalnosti.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,30%. Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0,33%, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0,58%.

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78,97%, pravoslavaca 3,32%, muslimana 1,32%, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%, dok se 1,72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri.Prema materinskom jeziku, 95,25% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1,16% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1,00%.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24% ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0,74% ili 28 784.

Osim što je Hrvatska izgubila gotovo deset posto stanovništva, naša populacija još je starija. Usporedno sa smanjenjem broja radno aktivnog stanovništva pao je i broj žena u fertilnoj dobi.

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI