PROMJENE U GRADSKOJ UPRAVI OD 1. SIJEČNJA: Manji broj gradskih upravnih tijela, evo koliko ih sada ima

wikipedia.org

Od 1. siječnja stupila je na snagu odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba. Prema tome, zagrebačka Gradska uprava imat će 16 gradskih upravnih tijela, što je čak 11 manje nego dosad.

Gradska upravna tijela nastavit će redovno i učinkovito obavljati sve poslove iz djelokruga Grada Zagreba, objavili su iz Gradske uprave te detaljnije izvijestili o radu tih tijela.

Tako će Stručna služba Gradske uprave obavljati dosadašnje poslove Stručne služba gradonačelnika, osim poslova informatike, komunikacija i zaštite osoba i imovine. Također, poslove Ureda za programe i projekte Europske unije i Ureda za zastupanje.


Ured gradonačelnika obavljat će dio dosadašnjih poslova Ureda gradonačelnika, osim poslova održavanja objekata, a Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog kontrolnog ureda.

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za opću upravu i Gradskog ureda za imovinsko- pravne poslove, osim poslova koji se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina, a Gradski ured za financije i javnu nabavu poslove iz djelokruga Gradskog ureda za financije i Ureda za javnu nabavu.Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga tri ureda: Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za obrazovanje i Gradskog ureda za sport i mlade.

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za kulturu i Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje i Ureda za demografiju.

Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada i preuzima poslove iz djelokruga Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove što se odnose na procjenu vrijednosti nekretnina.

Gradski ured za katastar i geodetske poslove ima nepromijenjen djelokrug poslova, baš kao i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavljat će dosadašnje poslove iz djelokruga Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavljat će dosadašnje poslove preuzete iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika što se odnose na informatiku i komunikacije, zaštitu osoba i imovine i djelokruga Ureda gradonačelnika što se odnose na održavanje objekata.

Stručna služba Gradske skupštine ima nepromijenjen djelokrug poslova.

Svi podaci i informacije vezani uz organizaciju i rad Gradske uprave odnosno gradskih upravnih tijela objavljeni su na mrežnim stranicama Grada Zagreba www.zagreb.hr.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI