SASTAJE SE VLADA: Raspravljat će o nacrtima prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te Zakonu o hrvatskim braniteljima

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Vlada danas održava svoju 63. sjednicu.

Na dnevnom redu bit će, među ostalim, informacije o aktualnom stanju vezanom uz potres te uz situaciju s koronavirusom.

Ministri će razgovarati i nacrtima konačnih prijedloga nekoliko zakona. Primjerice, zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres2. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

5. Nacrt prijedloga zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (EU)

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)

7. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga karte regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027. godine

9. a) Prijedlog nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine

b) Prijedlog akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu

c) Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2020. godinu

10. Prijedlog odluke o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine

11. Prijedlog odluke o prijenosu u vlasništvo Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu realizacije projekta „Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu“

12. Prijedlog odluke o imenovanju članova izaslanstva Republike Hrvatske u međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško

13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatske agencije za osiguranje depozita

14. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja

15. Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine

16. Godišnje izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu

17. Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2020. godinu

18. Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlozi stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:

a) Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 18. lipnja 2021.

b) Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. lipnja 2021.

c) Vijeće za opće poslove (GAC), 22. lipnja 2021.

2. Upravni spor protiv Rješenja tuženice Vlade Republike Hrvatske – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu

3. Prijedlog zaključka o daljnjim aktivnostima vezano za Program restrukturiranja društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod (povjerljivo)

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI