SKRIVAJU OD NARODA UŽASNU ISTINU! Zloupotrijebili ono najsvetije Hrvatima: Plenković postrojio sve, ‘njegova misao – naš put’

Foto: Željko Puhovski/Cropix

Političko primirivanje hrvatske političke, javne, znanstvene i općenito društvene scene poprima sve izrazitiju anacionalnu formu gotovo u svim segmentima stranačko-partijskih postupanja i udruživanja, nazovimo znanstvenih tumačenja po potrebi i na temelju vlastitih prihvaćanja hrvatske državnosti, “koalicionih” trgovinskih uvjetovanja, uslužnih novinskih prikazivanja hrvatske stvarnosti, slavljeničkih vraćanja u prošlost, izbornih unutarstranačkih/partijskih ideoloških osvješćivanja i svih ostalih anacionalnih djelovanja.

Hrvatsku se po tim obrascima vraća u neprežaljena partijska anacionalna vremena i odmiče od nacionalnog zanosa i idealizma na temelju kojeg je Hrvatska obranjena i oslobođena od agresora, inače povijesno željnog hrvatskog prostora (posebno obalnog, otočnog i nizinskog ravničarskog) i kontrole njegovih (naših) potencijala i strateških koridora i točaka.

Želje se hrvatskog okruženja nisu koncepcijski bitno promijenile, samo što se u novim društvenim, geopolitičkim i kriznim vremenima prilagođavaju metode djelovanja prema istim starim i politički, gospodarski i akademski zacrtanim ciljevima.

Ciljano postupanje

Prave političke, društvene, javne, akademske i institucionalne obrane od suptilnog provođenja primirivanja, kontroliranja, usmjeravanja, prisvajanja, kupovanja, raseljavanja, anacionalnog postavljanja i općenito udaljavanja od hrvatskih povijesnih civilizacijskih vrijednosnih kategorija zapravo na postojećoj političkoj i javnoj sceni nema.

Izravni su pokazatelji primjenjivanih obrazaca primirivanja (kontroliranja) Hrvatske potpuni izostanak stranačko-partijske demokracije, nasljedna ideološka pozicijska kadrovska zbrinjavanja, nametanja Hrvatskoj vječne povijesne krivnje za sve u okruženju, planski odmak od hrvatskog pobjedničkog idealizma, negiranje nacionalnih razvojnih potreba, prikovanost za europsko dno po nizu egzaktnih pokazatelja i ono najvažnije – demografski nestanak na koji se sada već ukazuje sa svih mogućih strana (znanstvenih, poslovodnih, iseljeničkih, opozicijskih, medicinskih, investicijskih i inih).Zacrtani ciljevi sve se više potvrđuju kroz trendove i egzaktne pokazatelje, a svako se ukazivanje na njih s pojedinačne, stručne, znanstvene, iseljeničke, političke opozicijske i svake druge slične razine doživljava u političkom, zatvorenom, interesnom i trgovinskom okružju, tumači i doživljava kao neprijateljsko djelovanje.

Postavljena primarnost vladanja nad Hrvatskom postaje i ostaje jedina ideologija političkog djelovanja, dok se i u višestranačju potvrđuje jednopartijski nasljedni model praktički bez ozbiljnijih rasprava, analiza, projekcija, razvojnih rezultata i ukazivanja na političku zatvorenost te ideologijsku i idolatrijsku (idolopoklonstvo prema samom političkom vrhu) uspostavu stranačke-partijske uvjetno i po političkoj potrebi nazvane demokracije.

Partijska simbolika

Apsolutna nedodirljivost stranačkog/partijskog vrha primarno se očituje unutar vladajućih zatvorenih krugova, s dominantnom interesnom ideologijom kao podlogom političkog djelovanja i izvršnog upravljanja, i to praktički bez univerzalnih vrijednosnih kriterija, osim naravno podaničkih i uzvišenih temeljenih na idolopoklonstvu.

Pritom se postojeća politička nacionalna simbolika zasnovana na hrvatskom idealizmu s početka koristi kao praktički jedini pokazatelj izvršnog nacionalnog djelovanja u funkciji opstanka i razvoja Hrvatske. Takvim se obrascem vladanja nad Hrvatskom prikrivaju sve negativnosti u društvenoj i prostornoj uređenosti, gospodarskoj i investicijskoj prikovanosti za europsko dno, udaljenosti od hrvatskog iseljeništva i znanstvenih zakonitosti i projekcija, političkoj i javnoj demokratičnosti i posebno treba istaknuti stoti put – demografskoj rasutosti.

Posebno su za takvu simboliku prigodne obljetnice, javna obraćanja s političkog vrha, programirane emisije na javnoj televiziji, hvaljenja u javnim izričajima o nemjerljivim i samo pozicijskim izvršnim političarima vidljivim nevjerojatnim postignućima, politička, retorička i javna sukobljavanja s opozicijom i naročito izborna unutarstranačka (partijska) saborovanja.Potvrda je stigla nedavno iz Lisinskog u maniri i po klasičnom partijskom modelu izbora – po želji samo jednog, jedinog, nepogrešivog, nezamjenjivog i nikad podložnog analizama, razgovorima, znanstvenim zakonitostima i demokratskim raspravama i ukazivanjima.

Pjesma, ozarenost, zadivljenost, idolopoklonstvo i opće zadovoljstvo što su baš nazočni po njegovu izboru pa je uzvrat logičan, a nastavak pokorenosti i pokoravanja očekivan. Kao nekad; njegova misao – naš put, a ostali prikovani u svakodnevici uz egzistencijalni rub imaju otvorene granice, slobodu kretanja, tržište rada i slično. Nemjerljive tekovine europskog političkog djelovanja i posebne vrijednosti koje su rezultat velikih hrvatskih političkih postignuća.

Strateški ciljevi

Koliko je samo to puta ponovljeno u funkciji ostavljanja dojma i nastavka izvršne vladavine? Repetitio est mater studiorum, rekli bi stari latinski mudraci, a valja ponešto dodati i o shvaćanju i o razini stručnosti:

“Ostaje samo pitanje koliko puta treba nekom ponavljati da bi nešto shvatio, a ponajprije nešto naučio. To svakako ovisi o želji pojedinca ili društva, ali i o njegovoj, u određenom segmentu, razini stručne kapacitiranosti. Kako je ponavljanje majka znanja, tako se može reći da je strategija sačinjena na temelju činjeničnog stanja ‘majka’ planiranja za budućnost, kako države, tako i njenih segmenata. O potrebi izrade, i napokon izradi, generalne strategije i posebice Strategije razvoja…” (Šumarski list, Vol. 121, No. 5-6, 2017.).

Ispunjavanje hrvatskih razvojnih strateških ciljeva stvarno i jest primarnost političkog djelovanja, samo im valja uvijek i svaki put nakon izgovorenog postaviti isto pitanje.

Nisu li demografski nestanak i općenito demografska problematika hrvatska strateška primarnost ili se ta problematika s obzirom na izrazito negativne pokazatelje i trendove ne uklapa u strateški politički cilj djelovanja?

Primjer prvi. “Stota godišnjica rođenja Tuđmana: Hrvatska je ostvarila sve svoje strateške ciljeve”

“Članica je Europske unije, članica je Sjevernoatlantskog saveza, imamo demokraciju, izgrađene institucije i kontinuirano unapređujemo ono što je bio njegov cilj, a to je da se svi zajedno borimo, radimo i trudimo za bolji život svakog hrvatskog čovjeka.” (Vlada Republike Hrvatske, 14. 4. 2022.).

Primjer drugi. “Želimo usidriti naše politike u domoljubnim, državotvornim, narodnjačkim i univerzalnim humanističkim vrijednostima. Danas djelujemo na temelju političke doktrine i ostavštine prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Prilagođavamo ih izazovima našeg vremena i zato se zalažemo za koncept novog modernog suverenizma – istaknuo je predsjednik HDZ-a.” (Slobodna Dalmacija, 11. lipnja 2022.).

Ispunjeni su svi strateški ciljevi, ima se demokracija, trud za bolji život hrvatskog čovjeka je stalan, univerzalne su humanističke vrijednosti sidrište, koncept je novog suverenizma zalog itd. Gdje? U prostoru u kojem nestaje čovjek – najvrednije što svako društvo i prostor može imati ili izgubiti.

Znanstvena zabrinutost

Može li se ovo ubrojiti u ispunjene strateške ciljeve?

 • Međupopisno je smanjivanje ukupne hrvatske domicilne populacije između popisa stanovništva 2011. i 2021. godine za čak 396.360 osoba ili za 9,25 %.
 • Prirodni je pad stanovništva u Hrvatskoj (više umrlih nego rođenih) u razdoblju 2016.-2021. godina iznosio – 110.630 osoba.
 • Prirodni je pad stanovništva u Hrvatskoj (više umrlih nego rođenih) u prva četiri mjeseca 2022. godine iznosio 10.948 osoba.
 • Prema službenim se podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske u razdoblju 2015.-2020. godine iz Hrvatske iselilo 227.148 osoba.
 • Prema službenim se podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske u razdoblju 2019.-2020. godine iz Hrvatske iselilo 74.194, a u Hrvatsku uselilo 71.140 osoba. Potvrda je to početka intenzivnije supstitucije ili zamjene stanovništva.
 • Broj se učenika osnovnih i srednjih škola u razdoblju školske godine 2016.-2020. smanjio za 36.877, dok je prosječno godišnje smanjivanje iznosilo 7376 učenika. Egzaktna je to potvrda iseljavanja mladih obitelji s djecom jer je specifični mortalitet u toj dobi zanemariv.
 • Stručnjaci su UN-a znanstveno utvrdili kako se Hrvatska nalazi u demografski najugroženijem području u svijetu!
 • Stručnjaci su UN-a također znanstveno utvrdili kako se hrvatska domicilna populacija može ubrojiti među najstarije populacije u svijetu.
 • Hrvatska je ušla već u četvrto međupopisno razdoblje izumiranja ukupnog stanovništva.
 • Depopulacija, izumiranje, prirodni pad, starenje, nestanak učenika osnovnih i srednjih škola, iseljavanje i niz još drugih demografskih negativnosti hrvatska su stvarnost, kao i sve veće udaljavanje hrvatskog iseljeništva iz društvenog, gospodarskog, investicijskog, akademskog, političkog i svakog drugog života u Hrvatskoj.
 • Politička mirnoća s kojom se promatraju demografske negativnosti, unatoč formalnom pozicioniranju unutar izvršne hrvatske i europske vlasti navedene problematike, nije niti može biti potvrda ispunjavanja nacionalnih strateških ciljeva. Pogotovo to ne može biti potvrda “koncepta novog suverenizma” ili “državotvornih i domoljubnih” vrijednosti.
 • Nitko racionalan ne može negirati demografsku problematiku i sve demografske negativnosti koje su zahvatile Hrvatsku kao usputni problem niti se one mogu nadomjestiti političkom retorikom, ostavljanjem dojma ili uigranim političkim najavama. Ne gospodo, vaša uzvišenost i vaš zavjet šutnje na saborovanju, uza sve osmijehe i ushite svojim pojavama, ne mogu prekriti znanstvenu zabrinutost za hrvatsku budućnost, temeljnu ne na političkom dojmu, nego na egzaktnim trendovima i pokazateljima.

 

Facebook Comments

Loading...
DIJELI