THOMPSONOV ODVJETNIK DEMANTIRA OPTUŽBE: ‘Nije točno da je krov susjedne zgrade prisvojio kao dio svoje terase’

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona Marko Višić poslao je otvoreno pismo medijima u kojem se osvrnuo na medijske prijepore oko prava vlasništva koje njegov klijent polaže na nekretninama koje se nalaze na Žnjanu u Splitu.

U priopćenju Višić tvrdi kako “nije točno da je Marko Perković krov susjedne zgrade prisvojio kao dio svoje terase, niti je točno da su terasa i dvorište kuće u kojoj živi obitelj Perković s pet maloljetne djece suvlasništvo svih stanara zgrade na adresi Ivana Pavla II. 23, Split.”

“Isključivi vlasnik terase je g. Marko Perković na koju činjenicu između ostalog upućuje upravo zemljišnoknjižni izvadak u kojem je upisano pravo vlasništva u suvlasničkom udjelu od 339/9551. Udio od 339/9551 predstavlja površinu terase i dvorišta s nadogradnjom od 339 m2 koja je u kupoprodajnoj dokumentaciji i opisana kao ‘pravni krov’. Ovakvi vlasnički odnosi – da se kuća nalazi na jednoj čestici čiji je 100 posto vlasnik g. Marko Perković, a da se terasa koja je nastavak dnevnog boravka nalazi na dijelu druge čestice – na kojoj je točno definirana i kvadratura i o kojem se dijelu čestice radi – postavljeni su prije gotovo 20 godina. On se samo nakon kupovine upisao kao vlasnik”, tvrdi Višić.


“Nepotpunim tumačenjem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pokušava se stvoriti pogrešna slika o stvarnom činjeničnom stanju. Krov zgrade u ovom slučaju je izdvojen kao samostalna cjelina s pravom nadogradnje (što je slučaj i na tri susjedna objekta) i kao takav može biti predmetom prava vlasništva. Ovu činjenicu se jednostavno može utvrditi povijesnim pregledom zemljišnoknjižnog stanja”, napominje.

Potom se osvrnuo i na ekipu RTL televizije.“Nije točno da ekipa RTL televizije u nijednom trenutku nije stupila na česticu u vlasništvu g. Marka Perkovića. Iz emitiranog tv-priloga se jasno može utvrditi kako se novinarka zajedno s kamermanom i sugovornikom kreće po dvorištu obiteljske kuće, a cijeli taj prostor dio je doma i u vlasništvu je obitelji Perković. Novinarska ekipa RTL televizije, zajedno sa sugovornikom, na nedopušten način neovlašteno se popela ljestvama preko ogradnog zida dvora obitelji Perković, čime im je povrijeđeno Ustavom RH zajamčeno pravo na nepovredivost doma. Dio dvora/terase kojim su se neovlašteno kretali također je u vlasništvu i predstavlja dom obitelji Perković, a nitko nema pravo narušavati i vrijeđati pravo na tuđu privatnost i dom”, napisao je.

“Budući da se u medijima nastoji stvoriti pogrešna slika da g. Marko Perković prisvaja sebi nekretnine koje ga ne pripadaju, ističemo kako nisu točni medijski napisi da ‘tjera susjede’, već legalnim putem, podnoseći tužbe pred nadležnim sudom, zahtjeva da mu se u posjed predaju dijelovi njegove nekretnine koje u svom posjedu bez valjanog pravnog osnova drže nevlasnici, među kojima su i osobe navedene u medijima. Do sada su dobivene pravomoćne sudske presude kojima je jasno utvrđeno to njegovo pravo, pa je na temelju jedne pravomoćne presude Općinskog suda u Splitu u predmetu poslovni broj P-1932/18 predan dio nekretnine koji je u svom posjedu bespravno držali supružnici Miodrag. Ovdje je još za dodati da je s jednim od susjeda/tuženika koji je uvažio dokaze o vlasništvu g. Perkovića sklopljena sudska nagodba u kojoj je mirnim putem prostor vraćen u posjed g. Marku Perkoviću kao vlasniku i u tom postupku od dotičnog susjeda – nije tražena nikakva naknada za nezakonito korištenje prostora g. Perkovića, niti je traženo da se isplate nastali sudski i odvjetnički troškovi.

Ono što zabrinjava jest činjenica da se u javnosti iznose i izvrću informacije iz sudskog postupka koji je u tijeku i koji g. Miodrag vodi protiv g. Perkovića sa zahtjevom da mu se u suposjed preda terasa/dio dvorišta u površini od 339 m2. Branko Miodrag parnicu je pokrenuo nakon što je Općinski sud u Splitu u predmetu poslovni broj OVR- 892/19 dana 11. rujna 2019. godine donio Rješenje kojim se odbija prijedlog za donošenjem privremene mjere kojim g. Miodrag, sugovornik RTL televizije, kao predlagatelj između ostalog traži da mu se preda u suposjed dio terase/dvorišta kuće Marka Perkovića u površini od 339 m2.

Naime, sud je utvrdio da nije osnovano traženje predlagatelja da mu se preda u suposjed dio dvorišta g. Perkovića te je predlagatelja, g. Miodraga uputio da ako želi, podnese tužbu. Prvostupanjsko rješenje kojim se odbija zahtjev g. Miodraga da mu se preda u suposjed terasa i dio dvorišta g. Perkovića, potvrđeno je i Rješenjem Županijskog suda u Rijeci poslovni broj GŽ Ovr-910/2019-2 od dana 20. studenog 2019.g., kojim je odbijena žalba predlagatelja, g. Miodraga, kao neosnovana.

Isto tako, obitelj g. Perkovića ne stanuje u nezakonitom objektu, već u objektu čiju je zakonitost pravomoćno potvrdio Upravni sud u Splitu i Visoki upravni sud RH. Naime, dana 2. prosinca 2019. godine donesena je pravomoćna presuda Upravnog suda u Splitu poslovni broj UsIgr-54/19-11 kojom se odbija tužbeni zahtjev radi poništenja Rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH Klasa: UP/II-361-05/18-26/807, Urbroj: 531-05-2-2-18-2 od 28. studenog 2018.g. Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH potvrđeno je kao zakonito i osnovano Rješenje Grada Splita, Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja Klasa: UP/I-361-03/15-04/59 Urbroj: 2181/01-03-02/18-18-22 od 27. kolovoza 2018.g. kojim je u cijelosti ozakonjen predmetni objekt.

U odnosu na Rješenje iz srpnja ove godine kojim je prema navodima RTL televizije Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša Grada Splita stavio izvan snage ozakonjenje nekretnine u kojoj stanuje obitelj Perković potrebno je prikazati točno i cjelovito činjenično stanje. Rješenjem Grada Splita nije stavljeno izvan snage ozakonjenje nekretnine, niti je ukinuto ili poništeno rješenje kojim je ozakonjen objekt, već je samo dopuštena obnova postupka, pa je rješenje o ozakonjenju na snazi u punom svom opsegu, točnije objekt je zakonit. Objavljivanjem netočnih i neprovjerenih informacija i podataka postupa se protivno svim pravilima novinarske struke, vrijeđajući čast i ugled g. Marka Perkovića, pa je radi zaštite njegovih prava i interesa nužno priopćiti javnosti stvarno činjenično stanje”, naglasio je Višić.

Podsjetimo, novinarka RTL-a Danka Derifaj nakon optužbi da je nelegalno ušla u posjed na svom Facebook profilu iznijela je svoju stranu priče:

“Radilo se, naravno, o novinarskom zadatku, a ne provali. Popeli smo se na krov susjedne zgrade, u suvlasništvu ljudi koji u njoj žive, a poveo nas je predstavnik njihovih stanara, Branko Miodrag, jer je to bio jedini način da nam pokaže kako u stvarnosti sada izgleda njihov krov nakon što ga je Marko Perković Thompson pretvorio u svoje dvorište, iako se nalazi na susjednoj čestici od njegove”, napisala je Derifaj u objavi.

Na poziv Thompsonove supruge na teren je izašla i policija koja je u petak priopćila kako su “postupali po dojavi, izašli na teren, obavili potrebne provjere i razgovore, te iz svega provedenog nisu utvrđeni elementi prekršaja, niti kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti“.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI