Tolušić u Delnicama o potkornjaku: „Primimo se posla svi i sačuvajmo naše šume!„

Ivica Galovic/PIXSELL

''Imamo struku, imamo ljude na terenu, imamo iskustva zemalja koja se nalaze u sličnoj situaciji… na nama je da se ujedinimo i ovome ozbiljno i odlučno pristupimo. Primimo se posla!“, izjavio je ministar Tolušić na sastanku u Delnicama.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić održao je u Delnicama sastanak s radi rješavanja problema pojave smrekovog potkornjaka u Gorskom kotaru.  Ovom operativnom sastanku prisustvovali su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Primorsko-goranske županije, Hrvatskog šumarskog instituta, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Savjetodavne službe te načelnici s područja obuhvaćenih Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar.

Ministar Tomislav Tolušić na sastanku je iznio informacije o važnosti provedbi Naredbe te je otvorio raspravu o daljnjem tijeku radnji potrebnih za sprječavanje širenja i suzbijanje smrekovog pisara na području Gorskog kotara. Zaključeno je da će Šumarska inspekcija kroz kontinuiranu provedbu nadzora provođenja šumskog reda u trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. i suradnju sa Savjetodavnom službom i Hrvatskim šumama d.o.o. kontinuirano pratiti i ažurirati podatke o provedbi Naredbe.

U Nacionalnom parku „Risnjak“ ustanovljeno je da je sušenje obične smreke uzorkovano smrekovim potkornjakom zahvatilo površinu od cca 60 ha, u Park šumi Golubinjak izvršena je sječa sušaca obične smreke u količini od 793 m³, a u park šumi Japlenški vrh izvršena je doznaka sušaca, obične smreke, bruto mase 200 m³  dok će sječa i izrada biti izvršena čim dopuste vremenski uvjeti. U gospodarskoj jedinici Belevine kojom gospodari Šumarski fakultet posječeno je ukupno 4 stabla ukupne mase 9 m³, dok je u gospodarskoj jedinici Sungerski lug posječeno ukupno 203 m³ drvne mase. Ukupan drvna masa posječene obične smreke u šumama kojima gospodari Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je 212 m³.

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom izradilo brošuru o potkornjaku (Smrekov pisar (Ips typographus): razvojni ciklus, simptomi napada, monitoring populacije, mjere suzbijanja) s ciljem informiranja privatnih šumovlasnika, ali i izvođača radova o mjerama koje je potrebno provesti te prepoznavanju zaraženih stabala. Šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede nastaviti će provedbu aktivnosti u skladu s Planom aktivnosti  za implementaciju Naredbe o poduzimanju  mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja štetnog organizma  Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar. Sukladno Planu aktivnosti, a nastavno na odredbu članka 11. Zakona o šumama, izraditi će se Odluka o ovlaštenju treće osobe (Hrvatskih šuma d.o.o.) za provedbu mjera kod šumoposjednika koji nisu započeli ili provode propisane mjere zaštite.

„Ovome moramo pristupiti odgovorno i ujedinjeno. Smrekov potkornjak ne pita za boju članske iskaznice ili stranačku pripadnost. Imamo struku, imamo ljude na terenu, imamo iskustva zemalja koja se nalaze u sličnoj situaciji… na nama je da se ujedinimo i ovome ozbiljno i odlučno pristupimo. Primimo se posla!“, izjavio je ministar Tolušić na sastanku u Delnicama.Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI