VICE MIHANOVIĆ IPAK NIJE PLAGIRAO SVOJ DOKTORAT: Pokreće se stegovni postupak protiv njegove mentorice

Foto: Facebook

Na temelju nalaza Povjerenstva o znanstvenoj procjeni doktorske disertacije dr. sc. Vice Mihanovića “Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja”, Sveučilište u Osijeku je utvrdilo kako je njegov doktorski rad korektan, ali će ga ipak morati doraditi, piše Tportal.

Sve je započelo u proljeće kada su u javnosti iznesene optužbe da je riječ o plagijatu. No, Povjerenstvo je utvrdilo da je njegova disertacija konceptom, izvedbom i rezultatima istraživanja dokazala postavljene znanstvene hipoteze i ostvarila postavljene ciljeve istraživanja.

Ipak su utvrđeni i nedostatci u disertaciji.

“Nedostaci i propusti kod organizacije i uređivanja teksta (oznake za reference, fraze koje su nespretno prevedene ili citirane na krivom mjestu te propusti kod lektoriranja teksta) navedeni u Izvješću Povjerenstva, ne dovode u pitanje doktorsku disertaciju kao cjelinu niti znanstveni doprinos doktorske disertacije, ali se isti moraju otkloniti na način da Ekonomski fakultet u Osijeku otisne poseban dokument koji će sadržavati lekturu, redakturu i korekciju pojedinih dijelova teksta i umetne u doktorsku disertaciju Mihanovića kao sastavni dio”, piše u obrazloženju.

Kako doznaje Tportal, EFOS će pokrenuti stegovni postupak protiv Mihanovićeve mentorice prof.dr.sc. Ivane Barković Bojanić, dok su članovi povjerenstva za Mihanovićev doktorat su u međuvremenu umirovljeni i nisu podložni stegovnom postupku.Facebook Comments

Loading...
DIJELI