VLADA DANAS IMA NOVU SJEDNICU: Na dnevnom redu izmjene Zakona o upravnim sporovima

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sjednica Vlade održava se danas u 12 sati.

Na sjednici će biti objavljene informacije o aktualnom stanju vezanom za potres te aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Hrvatskoj.

Također na dnevnom redu Vlade su i nacrti konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku te o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima.


Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Informacija o aktualnom stanju vezanom za potres



2. Informacija o aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Republici Hrvatskoj

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

4. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt konačnog prijedloga zakona o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (EU)

6. Prijedlog provedbenog programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske

7. a) Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine

b) Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2021. – 2023. godine

8. Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Rekonstrukcija i proširenje sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

9. Prijedlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

10. Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

11. Prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina

12. Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2021.

13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipta o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odgovora Republike Hrvatske na preporuke za hitno djelovanje sadržane u Šestom izvješću Odbora stručnjaka o provedbi Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od strane Republike Hrvatske

15. a) Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim sporazumom između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o suradnji u području upravljanja krizama u svrhu razmjene informacija o prirodnim i drugim katastrofama i nesrećama

b) Prijedlog zaključka u vezi s Tehničkim dogovorom između Ministarstva obrane Talijanske Republike, Ministarstva obrane Republike Hrvatske o pružanju logističke potpore u kampu Villaggio Italia

16. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Prijedlog deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a (predlagatelj: Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora)

b) Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. godinu

c) Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2020. godinu

d) Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu

e) Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2020. godinu

17. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2019. i 2020. godinu

18. Izvješće o radu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2020. godinu

19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, za lipanj 2021.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:

1. Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)

2. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)

3. Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. – usmeno izvješće

4. Kadrovska pitanja

5.Informacije, pitanja i prijedlozi..

Facebook Comments

Loading...
DIJELI