ZBOG IMOVINSKE KARTICE: Kujundžiću prijeti novčana kazna do 40.000 kn

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Slijedom niza problema s imovinskih kartica visokih hrvatskih dužnosnika, upitali smo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa za pojašnjenje načina ispunjenja imovinskih kartica, te što sve našim ministrima stoji na raspolaganju kako bi iste pravilno i pravovremeno ispunili.

Najprije nešto više o razlozima ispunjenja izvješća o imovinskom stanju, te dužnosnicima koji su obvezni podnijeti izvješće.

Jedna od mjera sprječavanja sukoba interesa i učinkovito sredstvo u borbi protiv korupcije je i obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju čijom se javnom objavom postiže uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom dužnosnika za vrijeme obnašanja javne dužnosti, podizanje razine transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika propisana je člankom 8. i člankom 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, 57/15 i 98/19, u daljnjem tekstu: ZSSI).

Člankom 8. ZSSI-a propisani su rokovi u kojima su dužnosnici obvezni podnijeti izvješće o imovinskom imovinsku i to:Dužnosnici taksativno navedeni u članku 3. stavku 1. ZSSI-a i obnašatelji dužnosti koje kao dužnosnike imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, imenuje Vlada Republike Hrvatske ili Predsjednik Republike Hrvatske:

• u roku 30 dana od dana stupanja na dužnost,
• u roku 30 dana po prestanku obnašanja javne dužnosti,
• istekom godine – ako je tijekom godine nastupila bitna promjena imovinskog stanja,
• u roku od 30 dana po proteku 12 mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti odnosno razrješenja.

Rukovodeći državni službenici koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog natječaja:

• u roku od 30 dana od dana imenovanja,
• svake četvrte godine za vrijeme trajanja službe,
• istekom godine – ako je tijekom godine nastupila bitna promjena imovinskog stanja,
• u roku 30 dana po razrješenju.

Dužnosnici koji su na izborima ponovno izabrani ili imenovani na istu dužnost, bez obzira obnašaju li dužnost profesionalno ili neprofesionalno (volonterski), obvezni su u roku 30 dana od dana stupanja na dužnost podnijeti jedno izvješće o imovinskom stanju za početak mandata nove dužnosti, uz naznaku svrhe podnošenja “Ponovno imenovanje/izbor na istu dužnost”.

U slučaju da je dužnosnik ponovo izabran, ali na neku drugu dužnost, u obvezi je podnijeti izvješće o imovinskom stanju za prestanak obnašanja ranije dužnosti, ali i izvješće o imovinskom stanju za početak obnašanja nove dužnosti.

Detaljne i krate upute za popunjavanje izvješća o imovinskom stanju objavljene na internetskoj stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa:

Uputa za podnošenje izvješća o imovinskom stanju

Kratke upute za podnošenje izvješća o imovinskom stanju

Uz to, kako bi se obveznicima ispunjavanja imovinskih kartica dodatno olakšao i pojasnio način ispunjavanja imovinskih kartica, na stranicama Povjerenstva objavljena je i demo verzija imovinske kartice.

Iz Povjerenstva nam je objašnjeno i kako se ”odabirom određenih opcija u demo verziji izvješća o imovinskom stanju otvaraju nova polja koja je potrebno popuniti. Tako se primjerice u dijelu podataka o bračnom drugu/životnom partneru odabirom opcije „oženjen/udana“ otvaraju nova polja koje se odnose na podatke o imovini bračnog druga. Jednako tako, kod primjerice podataka o nekretninama, obvezama, potraživanjima i slično, potrebno je odabrati opciju „postoji“ kako bi se otvorila polja koja je potrebno popuniti.”

Kada je u pitanju krivo ispunjavanje izvješća o imovinskom stanju, upitali smo Povjerenstvo postoje li sankcije za obveznike koji su ga dužni ispuniti, bez obzira na razlog zbog kojeg bi mogli ili krivo ispuniti izvješće, na što je Povjerenstvo jasno odgovorilo:

”U slučaju da Povjerenstvo, nakon provedenog zakonom propisanog postupka, utvrdi da je došlo do povrede odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa koje se odnose na izvješća o imovinskom stanju (imovinske kartice) Povjerenstvo dužnosnicima može izreći sankciju u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kn.”

Iz svih pregledanih uputa, te demo verzije, razvidno je kako ovo izvješće može popuniti svaki porezni obveznik, bez obzira na stupanj obrazovanja, stoga vjerujemo kako bi jedini razlog neispunjenja ili krivog ispunjenja izvješća bio ili namjera da se prikrije stvarno imovinsko stanje ili čisti nemar. Bez obzira na razloge, sankcije za neispunjavanje ovih obveza postoje, stoga vjerujemo kako će Povjerenstvo i u posljednjim slučajevima donijeti odluku te izreći sankcije dužnosnicima koji su prekršili obvezu podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika propisanu člankom 8. i člankom 9. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine”, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona, 57/15 i 98/19, u daljnjem tekstu: ZSSI).

Podsjetimo, posljednji u nizu ministara koji nije pravilno ispunio izvješće o imovinskom stanju je ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je jučer na početku press konferencije, upravo vezane za njegovo imovinsko stanje, a vezano za krivo ispunjavanje izvješća kratko priznao: ”Kriv sam. Nisam bio opterećen formom.”

Facebook Comments

Loading...
DIJELI