SVETI FILIP I JAKOV u obrani Vukovara!

Sveti Filip i Jakov mlađi bili su Isusovi apostoli. Zaštitnici su grada Vukovara.

Filip je po zanimanju bio ribar, potjecao je iz Betsaide na Genezaretskom jezeru. Bio je učenik Ivana Krstitelja, a zatim je postao Isusovim učenikom. Nakon Isusova uskrsnuća Filip je Evanđelje naviještao u domovini, a kasnije je otišao u Frigiju, u Maloj Aziji gdje je mnoge obratio i pokrstio. Predaja govori da su njegove tri kćeri imale dar proroštva te su živjele s njim u Hierapolisu u Maloj Aziji. Tu je umro mučeničkom smrću, pribijen na križ kao Petar i Andrija, okrenut glavom prema dolje. Relikvije svetog Filipa štuju se u Rimu, u crkvi Dvanaestorice apostola. Jakov mlađi, Isusov bratić, sin Alfejev bio je jeruzalemski biskup. Pravedan čovjek koji se strogo držao zakona i živio asketski. Njegovo je svjedočanstvo Isusa Krista bilo neizmjerno jako jer su ga svi nadasve cijenili zbog njegove mudrosti i pobožnog života. Napisao je kratku, ali vrlo ozbiljnu i poučnu poslanicu u kojoj odlučno i jasno daje praktične savjete za život. Poslanica apostola Jakova jedini je izvor u Svetom pismu za sakrament Bolesničkog pomazanja. Jeruzalemsku je Crkvu vodio do 62. godine poslije Krista kada je podnio mučeništvo za vjeru. Sveti Filip i Jakov zaštitnici su grada Vukovara.

Facebook Comments

loading...
Loading...
DIJELI