MOLI ZA NAS SVETI LEOPOLDE Svetac malena rasta i velikog duha!

Živeći kao dijete u Herceg-Novom među pravoslavcima, Bogdan je veoma rano upoznao i iskusio žalosnu činjenicu rastavljenosti kršćanske braće te se zavjetom obvezao da će cijeli život, sve čine, molitve, žrtve, napore i svaki trenutak svoga života namijeniti za jedinstvo katolika i pravoslavnih.

Sveti Leopold Mandić rođen je 12. svibnja 1866. godine. Po rođenju je bio Dalmatinac, iz Herceg Novog u Kotorskome zaljevu, koji danas pripada Crnoj Gori. Bio je predzadnje od dvanaestoro djece. Njegovi su roditelji bili duboko osviješteni kršćani. Svako jutro je s ocem prisustvovao svetoj misi i pričesti. Sa 16 je godina ušao je u kapucinski novicijat. Teologiju je studirao u Veneciji, gdje je i zaređen. Zvali su ga apostolom ispovjedaonice jer je gotovo cijeli život proveo slušajući, odrješujući i savjetujući sve koji bi mu dolazili, privučeni njegovom dobrotom, poniznošću i mudrošću vjerodostojna svjedoka ljubavi Božje. Kod njega su nalazili ono što učeni nisu imali. Bio je visok svega metar i trideset i pet. Veći dio svoga života proveo je vezan za padovanski samostan, gdje je ostao sve do smrti. Živeći kao dijete u Herceg-Novom među pravoslavcima, Bogdan je veoma rano upoznao i iskusio žalosnu činjenicu rastavljenosti kršćanske braće te se zavjetom obvezao da će cijeli život, sve čine, molitve, žrtve, napore i svaki trenutak svoga života namijeniti za jedinstvo katolika i pravoslavnih. Prije svoje smrti prorekao je da će u ratu padovanski samostan biti razrušen, što se i dogodilo. Među ruševinama bombardirana samostana pronađena je netaknuta njegova ispovjedaonica, kao mjesto na kojemu je čitav život svjedočio milosrdnu ljubav Božju. Umro je 1942. godine, a svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II.

Facebook Comments

Loading...
DIJELI